آوریل 21, 2021

باورهای ارتباطی

1 min read
دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره...

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:
رابطه باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی

استاد راهنما:
دکتر مختار عارفی

نگارنده
محسن نظری

آذر ماه۱۳۹۳

این پایان نامه را خاکسارانه تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم می کنم که در دشواری ها و سختی های زندگی با صبر و حلم شان همواره یاوری دلسوز و فداکار و ملجا و مامن محکم و مطمئنی برایم بوده‌اند.

شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به سرانجام برسانم، با امتنان بیکران در اینجا بر خود واجب میدانم از زحمات و راهنماییهای راهگشای اساتید محترم به ویژه استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر عارفی نهایت تقدیر وسپاس خود را ابراز دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱
فصل یکم: مقدمه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳
اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۶
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷
‌هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۷
‌اهداف ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸
فصل دوم: پیشینه پژوهش

بخش اول: گستره نظری مربوط به ازدواج ـ خانواده ……………………………………………………………………………………………….
۱۰
ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰
زوج به عنوان یک سیستم منحصر به فرد……………………………………………………………………………………………………………….
۱۰
دلایل ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۲
خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۲
شکل های گوناگون خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۳
بخش دوم : گستره نظری مربوط به صمیمیت زناشویی ……………………………………………………………………………………………
۱۴
مبانی نظری در مورد صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۵
مدل ترکیبی وارینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۵
دیدگاه رشدی فارمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۶
نظریه دلبستگی جانسون و ویفن ………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۸
رویکرد تعاملی باگازوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۹
دیدگاه ترکیبی جُسلسُن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۰
رویکرد تکاملی شارپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۳
علل بروز مشکلات ناشی از صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………..
۲۴
نظریه درک برابری والستر ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۵
عوامل مؤثر در زندگی زناشویی موفق……………………………………………………………………………………………………………………
۲۶
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می‌سازد …………………………………………………………………………………………………….
۲۸
بخش سوم: گستره نظری مربوط به دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………
۳۰
نظریه‌های مختلف در مورد دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….
۳۴
نظریه روان‌تحلیل‌گری………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۴
نظریه ماهلر …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
۳۵
نظریه وینی کات……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳۶
نظریه بالبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳۷
سبک های دلبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۷
سبک دلبستگی ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۸
سبک دلبستگی ناایمن( اجتنابی و دوسوگرا)……………………………………………………………………………………………………………
۳۹
سبک های دلبستگی از نظر هازان و شیور ……………………………………………………………………………………………………………..
۴۰
ثبات سبک های دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴۱
بخش چهارم: گستره نظری مربوط به باورهای ارتباطی غیرمنطقی و انواع آن ها………………………………………………………….
۴۳
باورهای غیرمنطقی مؤثر در اختلالات زناشویی……………………………………………………………………………………………………….
۴۳
باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………………………………..
۴۶
مواضع نظریه‌پردازان درباره موضوع مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………..
۴۶
نظریه رفتار درمانی عقلانی ـ هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………….
۴۶
دیدگاه الیس در ارتباط با مشکلات زناشویی…………………………………………………………………………………………………………..
۵۰
نظریه شناخت درمانی (آرون بک) ………………………………………………………………………………………………………………………
۵۲
دیدگاه آرون بک در ارتباط با مشکلات زناشویی……………………………………………………………………………………………………
۵۳
بررسی باورهای ارتباطی از دیدگاه نظریه عقلانی-عاطفی-رفتاری و نظریه شناخت درمانی ………………………………………..
۵۳
۱- باور تخریب کنندگی مخالفت…………………………………………………………………………………………………………………………
۵۳
۲- باور وحشتناکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۵۴
۳- باور تایید دیگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۴
۴- باور توقع ذهن خوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………
۵۴
۵- باور عدم تغییر پذیری همسر …………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۴
۶- باور کامل گرایی جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۴
۷- باور در مورد تفاوتهای جنسیتی ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵۵
بخش چهارم: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….
۵۵
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور…………………………………………………………………………………………………………………..
۵۵
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………………….
۵۸
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۳
جامعه پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.