دانلود پایان نامه درمورد عمومى

مصالح مردم، حکومتْ محدودیتى ندارد. بنابراین نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همین جا است که گوهر ولایت فقیه از شیوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گیرد; زیرا در حکومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى…

دانلود پایان نامه درمورد امر به معروف و نهی از منکر

معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده…

دانلود پایان نامه درمورد ارز و بانکداری

مستمسک قرار دهند به نطر آنها تاب عرضه هر نظام را مفتوح نمودند.» امام راحل درباره تعطیل شدن احکام اولیه متاثر از فتوای ایشان پاسخ دادند : « آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال…

دانلود پایان نامه درمورد فقهای شورای نگهبان

اعلم تقیید میکند؛زیرا امام (ع)به مالک امر کرده اند : «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک.» برای حکم بین مردم برترین رعایای خود را بر گزین.این عبارت بیانگر لزوم برتری قاضی نسبت به دیگران است از این روهر چند لازم…

دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی کیفری

کرده‌اند. بنابراین مسئوولیت تمام آثار اسفاباری که از غیبت امام ناشی می‌شود اعمّ از تضییع احکام، تعطیل حدود، تأخیر مصالح و پدید آمدن مفاسد بر عهده آنان است». شیخ مفید در ردّ این اشکال که امامیه از سویی امامت را…

دانلود پایان نامه درمورد السلام،

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  ه مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای…

دانلود پایان نامه حقوق : عمومى

مصالح مردم، حکومتْ محدودیتى ندارد. بنابراین نمى تواند برخلاف مصالح مردم قدم بردارد. از همین جا است که گوهر ولایت فقیه از شیوه استبداد، فرسنگ ها فاصله مى گیرد; زیرا در حکومت هاى استبدادى، نه به مصالح مردم توجهى مى…