منبع مقاله با موضوع حقوق بشر اسلامی

Posted on

مسلمان آزادی بیان داشته باشند و نیز با توجه به موج سلفی و وهابی گری و بنیاد گرایی رایج در دنیای اسلام همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز قابلیت اجرا ندارد بنابراین تدوین آن عملاً بلافایده است.
منابع و مآخذ
منابع
الف- کتب
1- ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیرتکامل آن در غرب، نشر آسیا، تهران، 1343
2- استوارت میل، جان، رساله درباره آزادی (ترجمه جواد شیخ الاسلامی) مراکز نشر علمی و فرهنگی تهران، 1363
3- باقری، علی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی تضادها و اشتراکات، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
4- بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380
5- ترینگ، راجر، فهم علم اجتماعی (مترجم شهنار مسمی پرست)، نشر نی، تهران 1384
6- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران – 1370
7- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بریکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین الملل، تهران ، 1377
8- جوادی آملی، عبداله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء چاپ دوم – 1371
9- دانش پژوه، مصطفیف فلسفه حقوق – چاپ دهم، مرکز انتشارات امام خمینی، تهران، 1385

10- درجستجوی راه امام از کلام امام – انتشارات امام خمینی – تهران، 1370
11- دوستی، مسلم، آزادی بیان در اسلام و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی حقوق بشر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران
12- دو ورژه موریس، جامعه شناسی سیاسی (ترجمه ابوالفضل قاضی)، نشر دانشگاه تهران- 1368
13- رسایی، محمد، اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، یادداشتهای استاد و عضو هیات علمی – مدرسه شهید مطهری، 1388
14- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، (ترجمه غلامحسین زیرک زاده)، چاپ ششم، نشر سپهر، تهران 1358
15- صحیفه نور، جلدهای 3، 5، 7، 4، 8، 19، 20 ناشر سازمان، اسناد و مدارک انقلاب اسلامی
16- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
17- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، نشروزارت خارجه، تهران، 1379
18- فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر (مترجم فریدون مجلسی)، نشر وزارت خارجه، تهران، 1382
19- گروهی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انتشارات بین المللی هدی، تهران، 1380
20- لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی (ترجمه سعید زیبا کلام)، نشر سمت، تهران 1380
21- لیوتار، ژان فرانسوا، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری) چاپ سوم، نشر گام نو، تهران، 1384
22- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار (جلد 2)، نشر بیجا، بیروت 1404قمری
23- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1359
24- مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1360
25- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، 1372
26- مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، 1378
27- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (جلد 2 و 11)، نشر معارف اهل بیت، تهران 1380

  دانلود پایان نامه حقوق : است;

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

28- منصوری لاریجانی، اسماعیل، مسیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، نشر تابان، تهران، 1374
29- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381
30- منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، نشر امیرکبیر، تهران 1380
31- هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، تهران، 1384
ب- مجلات در روزنامهها
32- روزنامه انتخاب مورخ 18/7/1379

33- روزنامه رسالت، مورخ 12/6/1385
34- روزنامه کیهان مورخ 26/2/1358
35- روزنامه کیهان مورخ 9/9/1381
36- روزنامه همشهری مورخ 17/12/1388
37- فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
38- فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1388
39- فصلنامه راهبرد یاس، شماره 20، زمستان 1388
40- فصلنامه راهبرد، شماره 4 – پاییز 1373
41- فصلنامه کتاب نقد – شماره 54، سال دوازدهم، بهار 1389
42- فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، پاییز 1384
43- ماهنامه علمی و تخصصی انجمن روابط عمومی ایران – شماره 62، آبان 1387
44- مجله حوزه دانشگاه، شماره 36
45- مجله رواق اندیشه، شماره 44
46- مجله کیهان فرهنگی، شماره 154
ج- قوانین و سایر منابع
47- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
48- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره)، نشر قوه قضائیه
49- قانون اساسی ج. ا. ا
50- قرآن کریم
51- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
ضمائم
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)
« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (قرآن کریم )
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.
و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .
و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی .
ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند

دیدگاهتان را بنویسید