عوامل موثر بر رشد خودپنداره

چند عامل بر افزایش خودپندارۀ دانش­آموزان در مدرسه پیشنهاد شده­است:

1-عامل اصلی ایجاد محیطی حمایت­گرو محبت­آمیز با مرزهای مشخص است، محیطی که نه تنها در مدرسه بلکه در خانه نیز برای بهبود خودپندار، مفید است (کوپر اسمیت، فلدمن، 1976).

2-عامل دیگر مسئولیت دادن به دانش­آموزان است که به افزایش توازن شخصی که عزت­نفس را بالا می­برد کمک می­کند. باید به دانش­آموزان فرصت انتخاب داده­شود و این امکان برای آنها فراهم آید که فعالانه در دروس شرکت کنند. باید به دانش­آموزان خردسال مسئولیت کارهای کوچک داده­شود مثل تمیز نگه داشتن کلاس، پاک کردن تابلو و غیره. در حالی که دانش­آموزان بزرگتر باید به صورت فعال در وضع مقررات کلامی مشارکت داده­شوند. معلم باید حامی دانش­آموز بوده و شرایطی به وجود بیاورد که در آن به مشارکت دانش آموزان بها داده­شود. (پورکی،1378به نقل از نادری 1392).

3-فعالیت پیشنهادی دیگر گفتگوی مثبت با خود است فرض بر این است که واداشتن کودکان به گفتگوی درونی با خود و گفتن چیزهایی به خود مثل امروز من قصد دارم در درس­هایم خوب کار کنم، عزت­نفس را بهبود می­بخشید.

این فعالیت بر پایه این نظریه روان­شناختی قرار دارد که آنچه به صورت درونی برای خود تکرار می­کنیم می­تواند به حالتهای روانی و باورهای ما اثر بگذارد (مسگری برزی، 1388).

4-و بالاخره اینکه دانش­آموزان به خوبی می­توانند از طریق تعامل کلامی درباره­ی توان و شایستگی خود قضاوت کنند. پس مؤثرترین کاری که در زمینۀ خودپنداره دانش­آموزان می­توان انجام داد مطمئن شدن از این موضوع است که دانش­آموزان فرصتی برای تجربه موفقیت داشته­باشند (کووپنتکتون و بیری[1] ، 1976 ، نان و پاریش[2] ، 1992 به نقل از عسگری برزی 1388).

2-3-6اهمیت خودپنداره

در واقع یک دانش­آموز هنگام ترک مدرسه باید دارای اعتماد به خود، خوش­بینی، عزت نفس بالا و تعهد به رشد و تعالی فردی در زندگی خود در حیطه­های خانوادگی، اجتماعی و شغلی باشد. می­توان گفت عنصر اصلی ارتقاء خودپنداره بر این فرضیه استوار است که خودپندارۀ بالا با احساس ارزش خود و پذیرش خود همراه است.

محققانی مانند مزلو (1954) و کوپر اسمیت (1967)، شکل­گیری خود­پندارۀ مثبت را برای شخصیت و سازگاری اجتماعی امری ضروری دانسته­اند (تریسی[3]، 2002). گراس[4](1993) نیز بیان داشته­است که اگر کودکی از نظر عقلانی نابغه است، سطح عملکرد بالایی ندارد، ممکن است یکی از دلایل این امر عدم حمایت توانایی­های شناختی وی به وسیله سطح مناسب خودپنداره یا ارزشی خود است. (چیسور[5]، 2004). کارل راجرز[6] (1951) به قدرت خودپنداره و نقش مهم آن در نگهداری شخصیت و یگانگی آن پی برد و معتقد است افراد بر اساس تصوری که از خود دارند رفتار می­کنند در واقع سازگاری اجتماعی انسان نیز بازتابی از خودپندارۀ وی تلقی می­شود. (سلیمی، 1386). خودپندارۀ مثبت نه تنها به خودی خود یک عامل ارزشمند محسوب می­شود بلکه عوامل روان­شناختی و رفتاری دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. به نظر می­رسد که چگونگی نگرش فرد نسبت به خود و توانایی­های خویشتن در عرصه­های مختلف تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی و رفتاری نمود می­یابد و میزان رضایتمندی از زندگی و سلامت جسمانی و روانی انسان را تغییر می­دهد (مجازی دلفارد، 1386).

خودپنداره چهارچوب و منبع اصلی فرد است که همه چیز از طریق آن قابل مشاهده است، خود پنداره چهار چوبی ایجاد می­کند که بر چگونگی پردازش اطلاعات در مورد اجتماع و خود (یعنی انگیزه ها، حالات هیجانی، خود ارزیابی­ها و توانایی­ها) تأثیر می­گذارد (بیرن، 1984). خودپنداره نقش بسیار مهمی بر روی ادراک فرد از رفتارهایش، احساساتش و پاسخ دادن­هایش به محیط دارد، افراد تلاش می­کنند در مسیرهای هماهنگ با خودپنداره­شان رفتار کنند. (پورکی، 1378به نقل از نادری 1392).

2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره

به اعتقاد روزنبرگ[7]، کاپلان[8] (1985) یک خودپندارۀ خوب شامل اجزا و عناصر گوناگونی است که عبارتند از :

1-عزت­نفس : از عزت نفس به عنوان یک نیروی انگیزشی قوی نام برده می­شود، این نیروی انگیزشی براساس یک نیاز انسانی به احساس ارزشمند بودن و داشتن خود ارزیابی مثبت قرار دارد و این به معنای داشتن احساس برتری و مافوق دیگران بودن[9]، احساس کامل بودن[10]، احساس خود بسندگی و شایستگی کردن[11] نیست بلکه به معنای یک نوع پذیرش خود[12] یا دوست داشتن خود[13] است. (آوانز[14] و همکاران، 1992 به نقل از نصیری، 1377).

2-اهمیت داشتن : یکی دیگر از اجزای تشکیل دهندۀ خودپنداره است که زیاد مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است، منظور از اهمیت داشتن احساس فرد راجع به میزان پذیرش توسط دیگران و به حساب آوردنش می­شود. نوجوانانی که فکر می­کنند برای دیگران اهمیتی ندارند و مهم نیستند به شدت افسرده، ناشاد و غمناک­اند و حالت عاطفی ناخوشایندی از خود نشان می­دهند. (همان)

3­- هسته کنترل[15]: سومین بعد تشکیل دهندۀ خودپنداره است و منظور از آن انتظاراتی است که فرد از کنترل کننده­های دورنی و بیرونی دارد که باندورا[16] (1977) به این حالت خودبسندگی[17] و دکارم[18] (1968) به آن علت­یابی شخصی[19] می­گویند.

علی­رغم تفاوت­های موجود در دیدگاههای صاحب نظران و اهل فن در مورد هستۀ کنترل، تعریفی که از آن به عمل آمده­است این است که فرد تا چه اندازه علت بروز رفتارهایش را به عنوان داخلی یا خارجی نسبت می­دهد. به اعتقاد روزنبرگ (1985) هستۀ کنترل در طول دورۀ نوجوانی ثابت می­ماند و با متغییرهایی چون اضطراب[20]، غیر منطقی بودن[21]، و تکانشی بودن[22]، از خود بیگانگی[23]، افسردگی و عزت­نفس پایین ارتباط دارد.

4-آسیب پذیری[24]: خودپنداره هم چنین شامل میزان حساسیت فرد به انتقادات و تعبیر و تفسیرهای منفی دیگران نسبت به خودش نیز است. حساسیت بیش از حد[25]، زودرنجی[26] و خصوصیاتی از این قبیل از مشخصه­های کودکان و نوجوانان آسیب­پذیر است، وقتی این قبیل افراد عزت­نفس­شان مورد تهدید واقع می­گردد بسیار حساس و زودرنج می­گردند رفتارهای منفی دیگری چون عدم توانایی در کنترل خود، برخوردهای نامناسب، پرخاشگری، قضاوت نادرست و ناعادلانه در آن دیده می­شود که در نهایت به شرمساری و احساس گناه در آن منتهی می­گردد.

طبق مدارک تحقیقاتی موجود بین حساسیت و آسیب پذیری با عزت­نفس رابطۀ منفی وجود دارد اما با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد.

[1]. Kovintekton & byri

[2]. Nan & Parish

[3]. Tracey

[4]. Grass

[5]. Chessor

[6]. Carlrogers

[7]. Rosenberg

[8] Kaplan

[9]. Feeling of supdiority

[10]. Feeling of perfection

[11].Feel competence

[12].Self acceptance

[13]. Apersonal linking for oneself

[14]. Arans

[15]. Locus of control

[16]. Bandera

[17]. Self – efficacy

[18]. Dekarm

[19]. Personl causality

[20]. Anxiety

[21]. Irritability

[22]. Impulsivity

[23]. Alientation

[24]. Vulnerability

[25]. Hypersensitivity

[26] .touchiness

سه نوع از شایع ترین فوبی ساده را معرفی می کنیم:

الف- فوبی از حیوانات

این فوبی ها بیشتر از هر نوع دیگر فوبی مطالعه شده اند. تقریباً همیشه در کودکی و غالباً قبل از هفت سالگی شروع می شود. قبل از بلوغ معمولاً فروکش می کنند ، اما بسیاری از افراد حتی در سنین پس از بلوغ نیز دچار این فوبی هستند و گاهی حتی تا لب گور دامن گیر آنهاست. ترس از حیوانات به ندرت به عنوان شکایات عمده نیز روانپزشکان نیز مطرح      می شود. میزان شیوع آنها در جمعیت کلی ، نامعلوم است . اکثر کسانی که از حیوانات     می ترسند ، در واقع نسبت به نوع خاصی از آنها فوبیک هستند ؛ مثل گربه ، سگ ، اسب ، سایر حیوانات اهلی و حیوانات وحشی مثل خفاش.

بسیاری از مردم بطور جدی از کرم ، موش ، عنکبوت و مار می ترسند ، اما این ترس به آسانی کنترل می شود و این افراد حتی از احتمال رویارویی با این حیوانات اجتناب         نمی کنند. گاهی فوبی مربوط به خصوصیتی از حیوان مثلاً پرهای او می شود. ترس از حشراتی مثل عنکبوت قابل توجه است .

فوبی از حیوانات تقریباً همیشه از دوران کودکی شروع می شود ، فوبی از حیونات اگر در بزرگسالی شروع شود معمولاً شوم تر است و از وقوع افسردگی (( اساسی)) و یا یک اختلال جدی حکایت می کند . به عبارت دیگر ، فوبی از حیوانات ، (( سن خطر)) خاص دارد و گر شخص تا 12 سالگی دچار آن نشود احتمالاً ابتلا بعدی به آن کم است.

 

نکات دیگر در مورد فوبی از حیوان:

1-تا سن بلوغ احتمال ابتلای دختر و پسر به فوبی از حیوانات برابر است ؛ اما پس از آن دخترها بیشتر از پسرها در معرض ابتلا هستند .

2-برعکس اکثر اختلالات روانپزشکی ، فوبی از حیوانات ، زمینه خانوادگی از نسلی به نسل دیگر را نشان نمی دهد.

3-گاهی ترس از حیوانات با حادثه ای خاص ارتباط پیدا می کند. پدری کودکان خود را به تماشای قرق شدن بچه گربه ای فرا می خواند ، و حداقل یکی از آنها میل شدید به اجتناب از بچه گربه ها پیدا می کند .

اکثر فوبی از حیوانات ، مثل اکثر فوبی ها به طور کلی ، ظاهراً با حوادث استرس آمیز ارتباطی ندارند.

در شهر ، امکان انتخاب حیوان به عنوان موضوع فوبیک چندان وسیع نیست . اسب ، سگ ، گربه و به ندرت پرندگان ، حیواناتی هستند که در کودکان فوبیک ایجاد می کنند ، ترس از حیوانات ریز ( حشرات ) مثل ساس یا پروانه نیز به وفور چشمگیری مشاهده می گردد. گاهی حیواناتی که کودک با کتابهای مصور یا داستانهای خیالی آنها شناخته است ، موضوع نگرانی بی مورد و بی حد کودک می شود که خود را به صورت فوبی ظاهر می سازد . به ندرت می توان دریافت که چنین راه غیر عادی برای اضطراب چگونه پدید آمده است.

در بین تمام انواع فوبی مبتلایان به فوبی از حیوانات احتملاً بهترین واکنش را و انواع رفتار درکمانی خصوصاً (حساسیت زدایی) نشان می دهد .

ب-فوبی از جاهای بلند

ترس از جاهای بلند در واقع ترس از سقوط است که گاهی کاملاً غیر واقع بینانه است گاهی فاصله شخص با زمین کمتر از آن است که در صورت سقوط احتمالی آسیب ببیند و یا میزان حفاظت در محیط آنقدر است که سقوط را غیر ممکن می سازد با وجود این ترس را با هیچ میزان از منطق و عقل نیم توان کنار زد.

ریشه آن در یک غریزه بنیادی است مانند ترس از لبه پرتگاه و پس کشیدن از آن .

بعضی از مبتلایان قادر نیستند از یک ردیف پلکان که از اطراف آن فضای باز دیده می شود ، پایین بیایند . بعضی ها توانایی نگاه کردن از پنجره طبقه ، دوم به بالای ساختمان را ندارند ؛ به خصوص اگر پنجره از کف اتاق تا سقف ادامه داشته باشد. برخی قادر نیستند از روی پل ، پیاده عبور کنند در حالی که با اتومبیل هیچ نگرانی برای عبور از روی پل ندارند.

ج-فوبی از بیماری

همه ما از بیماری می ترسیم ؛ هرچند ممکن است بعضی بپذیرند و این هراس را نشان ندهند . وجود لکه هایی روی پوست و سرفه های مکرر شاید مهم نباشد ، اما چگونه می توان مطمئن شد که خطری وجود ندارد عده ای از مردم به محض مشاهده نگران می شوند و منتظر        می مانند تا ناراحتی خود به خود از بین برود و معمولاً هم می رود . اما عده ای از مردم خود خوری می کنند و حتی پس از آنکه لکه ها ناپدید شدند و سرفه ها از بین رفتند ، دچار ترس مبرم ، مفرط و غیر منطقی می گردن یعنی دچار یک نوع فوبی .

ترس از بیماری با گذشت زمان تغییر می کند .

سرفه کردن امری عادی است ؛ زمانی این سرفه ها ، (( ترس بیمرای سل )) را بوجود       می آورد و تازمانی که درمانی برای این بیماری پیدا نشد مردم دست از خیال بافی در مورد سل برنداشتند . امروزه فوبی از سرطان در راس فوبی از بیماریهاست و ترس از بیماری قلبی پس از آن ، و همین اندازه اهمیت دارد . مبتلایان به (( فوبی از بیماری)) ، از این پزشک به آن پزشک و از این آزماییگاه می روند و مهم نیست که اولی چقدر اطمینان بدهد و جواب دومی چقدر منفی باشد؛ به هر حال بیمار قانع بشو نیست . مخصوصا بیمار اطمینان دادن زیاد از جانب پزشک را هشدار تلقی می کند.

جالب است بدانیم که ترس از بیماری اگر هم بیماریایجاد نکند ، علائم آن را بوجود         می آورد.

افراد مبتلا (( فوبی از بیماری )) غالباً دوستان و لستگانی را می شناسد که مبتلا به همان بیماری آزاردهنده او بودند.

احتمالا این دلیل است برای انتخاب یک بیماری خاص به عنوان فوبیک توسط بیمار اما ربطی به شدت و دوام آن ندارد .

عده مبتلایان به ((فوبی از بیماری )) در بین مردها بیشتر از زنهاست در عوض زنها هم بیشتر (( خود بیمار انگار)) هستند . (( فوبی از بیماری )) را باید از (( هزیانها نیز تفکیک      نمود .))

هم فوبی و هم هزیان ، هر دو عقاید باطل و ثابتی هستند . معهذا ، به بیمار هزیانی باطل بودن عقیده خود را تشخیص نمی دهد . بیمار فوبیک مسخره بودن فکر خود را تشخیص می دهد اما در هر حال ، وحشت هم سر جای خودش است .

فوبی های ساده علائم منفردی هستند و در افرادی که از همه لحاظ سالم هستند ظاهر        می گردد.

از لحاظ شیوع حدود 15 تا 30 درصد فوبی های ساده ای که روانپزشکان می بینند (( فوبی از بیماری )) هستند .

پرسش مهر 97

پرسش مهر 97 رئیس جمهور یکی از پر طرفدار ترین فراخوان ها و بخشنامه هایی است که در طول سال تحصیلی به دانش آموزان و فرهنگیان محترم ابلاغ می گردد.این فراخوان در واقع بیشتر از اینکه جنبه تحقیقاتی و ترغیب میل به پژوهشگری داشته باشد به نوع نگاه فرهنگیان به مشکلات جامعه می پردازد.

مقاله پرسش مهر97

معمولا هر ساله در رابطه با پرسش مهر از طرف معلمین و دانش آموزان مقالات پژوهشی ارسال می شود و نوع نگاه آنها به مسئله اجتماعی پرسش مهر بیان می گردد. مجموعه مقالات پرسش مهر 97 نیز از این امر مستثنی نبوده و مطمئنا طرفداران خاص خود را دارد.علاقه مندان به مسئله پرسش مهر 97 سعی بر این دارند که موضوع را به صورت دقیق و کامل بشکافند و در این رابطه به تحقیق و تفحص بپردازند.

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 98-97

در سال تحصیلی 98-97 نیز همانند سالهای گذشته و بلکه خیلی هم بیشتر علاقه مندان به نگارش و تهیه وبلاگ پرسش مهر دست به کار شدند. پرسش مهر 98-97 با اینکه هنوز منتشر نشده است ، اما با این حال می توان حدس زد که راجع به چیست؟

مسائل و چالش های مورد نظر در رابطه با ارائه پیرامون پرسش مهر 98-97 احتمالا روی مشکلات اقتصادی متمرکز شود. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد که رئیس جمهور محترم بخواهد در رابطه با خروج از برجام ایالات متحده صحبت نماید.

آنچه پر مسلم است این است که : موضوع پرسش مهر 98-97 هر چه که باشد می بایست دانش آموزان و فرهنگیان محترم به آن پاسخ داده و راهکار های خود را در این رابطه بیان نماییم.

پاسخ پرسش مهر 97-98

پاسخ پرسش مهر 97-98 توسط دانش آموزان و فرهنگیان محترم پاسخ داده می شود و دانش آموزان و سایر فرهنگیان در این رابطه کلیه تجارب و نقطه نظرات خود را بیان می کنند. در نهایت به نقطه نظرات و تجارب ارزنده جوایز نفیسی اهدا می گردد.

پرسش مهر 97 رئیس جمهور  ,بهترین پاسخ به پرسش مهر 98-1397 نوزدهم

پرسش مهر 19

پرسش مهر رئیس جمهور معمولا شماره گزاری می گردد. به عنوان مثال پرسش مهر 19 به مقالات پرسش مهری گفته می شود که در سال تحصیلی 97-98 از طرف ریاست جمهوری بیان می گردد. پرسش مهر نوزدهم نمونه کاملی از مقالاتی است که در طول سال تحصیلی اخیر به عنوان پاسخ به چالش ها و مشکلات امروز جامعه از سمت دانش آموزان و فرهنگیان ارائه می شود.

پرسش مهر نوزدهم

امسال مقوله پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور مسئله بسیار مهمی است. می توان به این نکته اشاره نمود که پرسش مهر نوزدهم یکی از مهمترین پرسش هایی است که در طول سال های اخیر از طرف رئیس جمهور محترم مطرح شده است. دانش آموزان عزیز و فرهنگیان محترم با پاسخ به پرسش مهر نوزدهم علاوه بر اینکه در این مسابقه و فراخوان شرکت می کنند می توانند به بهترین شکل ممکن در کمک رسانیدن به دولت و ملت در راستای حل مشکلات جامعه یاری رسانند.

بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور

بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور می تواند در سال تحصیلی اخیر مشکل گشای خیلی از مسائل و مشکلات ما باشد. با ارائه بهترین جواب به پرسش مهر رئیس جمهور دانش آموزان و فرهنگیان محترم می توانند کمک شایانی به حل مشکلات جامعه نمایند. در واقع جواب به پرسش مهر رئیس جمهور نوعی مشارکت مردمی در حل مشکلات و سختی های موجود در جامعه است.

نتیجه گیری

آنچه در رابطه با پرسش مهر 97 رئیس جمهور خدمت شما عزیزان مطرح گردید در واقع شمایی از مسائل جامعه و چگونگی طرز برخورد با آنها بود. در رابطه با پرسش مهر 97 رئیس جمهور ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که مشکلات جامعه تنها با تحقیق و تفحص برطرف نمی شود و نیاز به راهکار های اجرایی دارد اما به هر حال این سهمی است که از طرف فرهنگیان و دانش آموزان محترم انجام می گردد. امید است که مقالات پژوهشی پرسش مهر 97 بتواند قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد.

استرس نوجوانی

شیوع مشکلات مرتبط با استرس ، در میان نوجوانان در طول پانزده سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است ( الکایند[1]، 1984) . بیکاری جوانان در بسیاری از جوامع روبه افزایش است همانگونه که تغییرات و از هم گسیختگی خانواده ها ، رقابت برای موقعیت های بالاتر در فضای محدود شغلی وغیره نیز روندی فزاینده دارد .

از دید الکایند ، افزایش استرس نوجوانان ، با آمار فزاینده خودکشی نوجوانان در خلال 20 ساله اخیر حمایت می‌شود . شیوع مشکلات نوجوانان معمولاً با عواملی همچون بیگانگی از خانواده ، سوءاستفاده ( جسمی ، روانی ) والدین ، سطح تحصیلات پایین و فرصت های شغلی محدود درارتباط است . نوجوانان باید درمورد رشته ی تحصیلی و مشاغل مربوط به آن تصمیمات مهم زندگی شان را اتخاذ کنند .علاوه بر آن ، قبل از آمادگی لازم برای پذیرش نقش والدی، اغلب برای این دوره تصمیم می‌گیرند. افزایش شیوع اختلالات خورد وخوراک، همچون بی اشتهایی عصبی[2] درمیان دختران نوجوانی که در خانواده هایی با مشخصه تنش ، سردرگمی ، درگیری ، بیش حمایت گری ، انعطاف ناپذیری و عدم حل کشمکش زندگی می‌کنند ، وجود دارد ( لارسون[3]، 1991 ) پرخوری روانی شیوعی در حدود 4/6 % درمیان دختران دبیرستانی طبقه متوسط داشته است ( بنت[4] و همکاران ، 1991 ). شواهد دیگر براسترس نوجوانی در شیوع افسردگی دیده می‌شود . اهر نبرگ[5] و همکاران ، 1990 ) از پرسشنامه افسردگی بک[6] ( BDI بک و همکاران ، 1961 ) برای شناسایی نوجوانان افسرده از نمونه ای شامل 366 نوجوان 19 ـ 13 ساله حاضر در 4 دبیرستان و نکوور استفاده کردند ، آنها دریافتند که 1/70% آنها غیر افسرده ، 19 % افسردگی خفیف ، و 8/10 % به افسردگی بالینی مبتلا هستند . شیوع افسردگی خفیف و بالینی در میان آزمودنی های دختر ( به ترتیب 4/25 و 4/14 % ) به طور قابل توجهی بالاتر از آزمودنیهای پسر بود . این یافته ها مشابه با یافته های راتر[7] ( 1986 ) درانگلستان است. ( تقریبا ًیک سوم از آزمودنیهای این نمونه افسردگی خفیف یا بالینی داشتند).

ارتقای خودکارآمدی[8] یا باور به تواناییهای خود در مقابله با استرس ارزش قابل ملاحظه ای دارد . شوارزر[9] و شوارزر ( 1982 ) تاکید می‌کنند دانش آموزانی که احساس اطمینان دارند ، نیازهای تحصیلی را پراسترس قلمداد نمی‌کنند ، بلکه آنها را چالش گونه می بینند . دانش آموزان دچار خودکار آمدی پایین یا کسانی که به دنبال مواجه با تکالیف درسی انتظاراتی دال برمورد تهدید واقع شدن دارند ، با سطوح بالای اضطراب پاسخ خواهند داد ( زیدنر[10]، 1990 به نقل از فراید نبرگ ، 1997 )

بدنه محکمی از شواهد در حمایت از این باور که سبک اسنادی چگونگی پاسخ یک فرد به رویداد های زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، وجود دارد (راتر ، 1983 ) . بطور مثال ، بین خودکارآمدی و افسردگی رابطه منفی وجود دارد ( اهرنبربرگ و همکاران ، 1991 کامیونین[11]، 1989 )‌. آن جوانانی که احساس می‌کنند می‌توانند از عهده نیازهای وارده از طرف مدرسه برآیند ، به احتمال کمی دچار افسردگی می شوند . نظریه خودکار آمدی که قطعاً برمبنای نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه جایگاه مهار قرار دارد، براین باور است افرادی که معتقدند کنترل دقیقی روی عوامل مهم زندگی شان بکار می‌گیرند طبق این باور عمل می‌کنند و احساس می‌کنند قادرند با نیازهای که به آنها وارد می‌شود دست و پنجه نرم کنند .در عوض باور به تواناییهای خودفرد از طریق مشاهده اعمال حیاتی دیگران و پاسخهایی که از آنها سر می زند ، آموخته می‌شود ( فراید نبرگ ، 1997 ) .

2-6-1- تأثیر محیط

موقعیت های محیطی دوره نوجوانی می‌توانند به چهار فضای عمده طبقه بندی شوند. مدرسه، خانه ، گروه همسال و جامعه گسترده تری با ویژگی های خاص خود . محیط مدرسه تاثیر مهمی را اعمال می‌کند ، جایی که دارای ویژگیهایی برمبنای نوع مدرسه . مکان آن ، ساختار وبرنامه درسی ارائه شده می‌باشد . محیط خانه و روابط خانوادگی نیز تاثیرگذار هستند . تاثیر والدین ، تعداد و خصوصیات خواهر و برادرها و محیط کلی منزل همگی بخش هایی از این تاثیر هستند . علاوه بر خصوصیات محیطی این مولفه ، هم برمفهوم جامعه محلی و هم جامعه بزرگ جهانی تاثیر حیاتی دارد .

تغییر تکنولوژی وافزایش جمعیت فرصت های نوجوان را برای یافتن شغلی مهم در دنیای اطراف محدود کرده است . در ممالک توسعه یافته فشار وارده بر نوجوانان نسبت به آنچه که در گذشته نیاز داشتند افزایش یافته تا آنها را برای کسب رتبه های تحصیلی در مدرسه حفظ نموده و به استانداردهای عالی تر تحصیلاتی برسانند . از آنها انتظار می رود تا با همسالانشان برای کسب رتبه های تحصیلی به رقابت پرداخته تا به شغل یا تحصیلات بالاتری دست یابند .

تاثیر گروه همسالان نیز در تعیین استرس نوجوانی مهم است . ابتدای نوجوانی دوره آسیب پذیری به حذف شدن از گروه همسال است و بنایی بر پایه گروه بندی وتعصب جمعی دارد . نوجوان زمانی دچار شوک می‌شود که می بیند اعتماد ، وفاداری و دست و دل بازی متقابل نیست . کلمن[12] ( 1987 )  گروه همسال را به عنوان یکی از منابع بالقوه وسیع تعارض در ارزشها و ایده آلها معرفی می‌کند .

به عنوان بخشی از مطالعه کیفی بزرگی که تمرکزش بر دانش آموزان است و معتقد ند آنها درخلال گذر از این فضاهای اجتماعی فرهنگی لازم است دنیاها و سازگاریهای متعددی داشته باشند ، فلان[13] و همکاران (‌1994 ) به توصیف موقعیت ها و شرایط دانش آموزان در فضاهای خانوادگی ، همسالان و مدرسه می پردازد که چگونه این فضاها با فشاری سازنده ، و استرسی موثر موجب تغییر توجه و علاقه دانش آموزان ازمدرسه می شوند . 55 دانش آموز متفاوت از نظر نژادی و پایه تحصیلی در طی دوره ای 2 ساله و در 4 موقعیت مورد مصاحبه قرار گرفتند ، دراین مصاحبه ها دانش آموزان طیف گسترده ای از فشارهایی که از زندگی آنها در مدرسه ناشی می شد اشاره کردند : از جمله استرس پیرامون پایه های تحصیلی ، نگرانی در مورد تکالیف ، مشکلاتی که با برخی معلمین خاص داشتند ، دشواری در درک مطالب درسی ، جدایی در کلاسها و نگرانیهای کلی و دلمشغولیهایی درباب آینده ، موضوعاتی بودند که بطور معمول  خاطرنشان کردند . فراوانترین  فشاری که  دانش آموزان  در این مطالعه  عنوان کرده اند

(78% ) استرس ناشی ازخانواده بود که والدین شان برای  موفقیت در مدرسه جهت ارتقا درمقاطع تحصیلی ، انجام تکالیف درسی وحداقل ، توجه به درس و حضور در مدرسه بر آنها تحمیل می‌کردند . دانش آموزان احساس می‌کردند در مقایسه با فشار و کشمکشی که دائماً با آن مواجهند تنها وقتی با دوستانشان هستند ، می‌توانند خودشان باشند .

بخشی از انتظارات والدین ، فشارهای اجتماعی برای موفقیت تحصیلی و محیط مدرسه می‌توانند فشارهایی را بر نوجوانان بویژه برکسانی که خود کار آمدی پایین دارند ، وارد آورد گذر از امنیت نسبی دوره دبستان یا دوره راهنمایی به دبیرستان ، تاثیری قطعی در این استرس دارد . نیازهای فزاینده تحصیلی و فشارهای گروه همسال ، تغییرات مرتبط با دوره بلوغ ، معلمین متعدد و احساس ناشناختگی در مدرسه ای بزرگتر ا ز ویژگی های این دوره است . در برخی مکان ها ممکن است قلدری ، بی قانونی ، رواج دزدی ، فعالیت جنسی ، شیوع و سوء مصرف مواد مخدر وجود داشته باشد . این فشارها می‌توانند آسیب های روانشناختی به نوجوانانی که قادر به کنار آیی نیستند، ‌یعنی دچار کاهش شدید عزت نفس ، افت شدید انگیزشی وافت پیشرفت تحصیلی هستند را وارد آورد ( الکایند ، 1984 ص 3 ـ 182 ) . این دیدگاه که تحصیل منبع عظیمی از استرس را در زندگی نوجوان تشکیل می‌دهد ،با مطالعاتی در کانادا ، سنگاپور ، هنگ کنگ ، بار بادوس ، ایتالیا و ژاپن به اثبات رسید ( مانش[14] ، وامپلر[15]، 1993 ، باونس[16] و هوکاد[17] ، 1992 ، کول[18] و ساپ[19] 1988 به نقل از فراید نبرگ 1997). تغییر در ساختار خانواده، جدایی والدین، طلاق، خانواده های تک والدی ، والد شدن در دوره نوجوانی و والدین دو شغله برای کودکان ونوجوانانی که بسرعت در حال رشدند ، فشار آور است . این عوامل تهدیدی برای ثبات محیط کودکان تلقی شده و سبب صرف وقت کمتر والدین جهت تربیت آنها می‌گردد (‌الکایند ،  a1984  ،‌الکایند، 1988 ) از کودکانی سخن می گوید که بسیار سریع و بسیار زود رشد می‌کنند ودر حالیکه دیگر محققین همچون وینینگر[20] ( 1990 ) نیز در مورد کودکانی حرف می زند که نشان از رشد سریع دارند .

درخانواده چه اتفاقی می افتد که در گذر ازاین دوره به مرحله بزرگسالی اهمیتی اساسی دارد. بطور مثال عزت نفس نوجوانان همبستگی مثبتی با علاقمندی و تشویق والدین دارد . این حقیقت که والدینی که ممکن است در بحران میانسالی باشند خود به عنوان عامل مهمی، می‌توانند دراسترس نوجوانانی سهیم باشند (پیترسون،1988) .طلاق آسیب پذیری کودکان را افزایش می‌دهد . درمقایسه با یک رویداد منفرد غیر پیچیده ، طلاق مراحل گوناگونی دارد : ناهماهنگی خانواده ، جدایی خانواده تک والدی ، خانواده تک والدی و هماهنگی با نیمی از خواهر و برادرها در خانه . همه این مراحل به شکلی اثر گذار بوده و می‌توانند سبب از هم گسیختگی و دسترسی شوند (فرایدنبرگ ، 1997 ) .

[1] . Elkind

[2] . anorexia nervosa

[3] . Larson

[4]  Bennett

[5] . Ehrenberg

[6] . Beck

[7] . Ruther

[8] . self efficacy

[9] . Schwarzer

[10] . Zeidner

[11] . Comunian

[12] . Coleman

[13] . Phelan

[14] . Musch

[15] . Wampler

[16] . Bauwens

[17] . Houcade

[18] . Cole

[19] . Sapp

[20] . Weininger

تمامی اسکنرها به یک شکل ساخته نشده‎اند. حتی اگر شما آخرین مدل موجود در بازار را خریداری کنید، ممکن است به درد کاری که بخواهید نخورد، وقت خود را هدر دهید، نتایج غیر مطلوبی با آن بگیرید و در پایان روزی که آن را خریده‎اید، نفرین کنید.

چرا نوع اسکنر مهم است؟

درست است، تمامی اسکنرها یک کار را انجام می‎دهند یعنی: آن‎ها از ترکیبی از آینه‎ها، شیشه، یک منبع نوری، یک چیپ CCD (درست نظیر چیزی که در دوربین دیجیتال خود دارید) و ترکیبی از تعدادی تسمه، موتور و غلتک برای حرکت دادن سند و یا قطعات اسکنر به اطراف برای در بر گرفتن کاغذهای شما یا تصاویر در کل مجموعه‎شان، استفاده می‎کنند.

ولی در حین این‎که تمامی آن‎ها به ثبت تصاویر از کاغذ مشغول هستند، شیوه‎ی انجام این کار توسط آن‎ها، کیفیت کارشان و مقدار تلاشی که باید صرف بارگذاری و اسکن هر سند یا عکس کنید بین مدل‎های مختلف تا حد زیادی متفاوت است.

بسته به موادی که باید اسکن کنید و دفعاتی که باید به این امر بپردازید، تفاوت بین خریدن اسکنر مناسب و اسکنر غیر مناسب نظیر تفاوت بین “من عاشق این ابزار هستم! یک دکمه را فشار می‎دهم و کارم تمام می‎شود!” و ” من قبول خواهم کرد، در پشت کمد دفترم یک اسکنر قدیمی و یک جعبه از چیزهایی است که باید اسکن کنم…” است.

با در نظر گیری این تشبیه، نگاهی به 4 نوع اسکنری که در فروشگاه قطعات کامپیوتری پیدا می‎شوند، می‎اندازیم و نحوه‎ی تطبیق عملکرد آن‎ها با نیازهای شما (یا عدم رعایت نیازهای شما) را بررسی می‎کنیم.

شناسایی اسکنر مناسب برای نیازهایتان

اسکنرهای موجود در بازار مخصوص مصرف‎کنندگان در 4 دسته‎ی اصلی قرار می‎گیرد: اسکنرهای تخت، اسکنرهای sheet-fed، اسکنرهای پرتابل و اسکنرهای ترکیبی. ما هر اسکنر را بررسی کرده و بهترین جنبه‎های کارکرد هر کدام و مواردی که باید هنگام خرید در نظر داشته باشید را مطرح می‎کنیم.

اسکنرهای تخت: دوست یکسان عکاسان و کاربران عادی

زمانی که اکثر افراد خرید یک اسکنر را در ذهن دارند، اسکنر تخت را متصور می‎شوند، یک ابزار خانگی و اداری متداول که شبیه این است که انگار فردی قسمت بالایی یک دستگاه فوتوکپی را برداشته است. در این اسکنر، که نام خود را از صفحه‎ی شیشه‎ای تخت و بزرگ خود می‎گیرد، شما اسناد خود را قرار می‎دهید، در را بسته و آن‎ها را اسکن می‎کنید.

به سادگی، اسکنرهای تخت بهترین ابزار برای افرادی هستند که به طور مداوم به صورت ویژه و حرفه‎ای اسکن نمی‎کنند. شما می‎توانید به سادگی هرچه تمام‎تر با اسکنر تخت تصاویر خود یا سندی که نیاز دارید را اسکن و برای رئیس خود ایمیل کنید.

اسکنرهای تخت، به لطف اندازه‎ای که دارند، نیازی به کوچک‎‌کردن اجزاء یا برش دادن هرگونه گوشه‎ای ندارند؛ بنابراین، آن‎ها معمولا بالاترین رزولوشنی که در بازار اسکنرهای مصرف‎کننده دیده می‎شود را در اختیار دارند. رزولوشن در آن‎ها بر حسب DPI (نقطه در اینچ) بیان می‎شود، به نحوی که شرکت‎های مختلف DPI بسیار بالایی را برای اسکنرهای تخت، معمولا 2000 DPI یا بیشتر، تبلیغ می‎کنند. عملا، هر چیزی در 600 DPI یا بالاتر برای اسکن کردن هر چیزی از هنرهای زیبا گرفته یا تصویری که دوست دارید اندازه‎ی بزرگ‎تر آن‎ها را داشته باشید، کاملا مناسب است. این قضیه چیزی نیست که در رابطه با آن نگران باشید چون حتی اسکنرهای تخت ارزان 50 تا 70 دلاری هم آن‎قدر رزولوشن دارند که تصاویر شما را در کیفیت تولید عالی 1:1 اسکن کنند یا تصاویر کوچک‎تر شما را به اندازه‎های بزرگ‎تر برای جا گرفتن در قاب‎های بزرگ‎تر در آورند.
پیشرفت‎های صورت گرفته در فن‎آوری اسکنرها باعث شده است تا هرگونه اسکنر تخت برند مشهوری، نظیر کانن یا اپسون، بهترین گزینه برای کاربران کم مصرفی باشد که خواهان ابزاری هستند که برای اسکن کردن یک جعبه‎ی کوچک پر از تصاویر قدیمی و کارهای اسکن سبک اداری و کاغذی، کامل است.

از جنبه‎ی اقتصادی هم نگاه کنیم، مدل‎هایی نظیر Canon LiDE120 (با قیمتی برابر با 70 دلار) دارای قابلیت‎های پایه‎ای نظیر اسکن کردن به دنبال فشار دادن دکمه و نرم‎افزاری که با اپلیکیشن‎هایی نظیر Evernote و دراپ‎باکس یکپارچه شود (به منظور خودکار سازی به ترتیب بایگانی و آپلود کردن فایل‎ها)، است. این اسکنر بالاترین رزولوشن موجود در این دسته از اسکنرها را ارائه نمی‎دهد ولی رزولوشن خروجی برای 99 درصد کاربران که حتی متوجه‎ی چیزی که وجود ندارد، نخواهند شد، کافی است.

در رابطه با مدل‎های گران‎قیمت‎تر می‎توان به اسکنرهای تخت خانگی نظیر اسکنر بسیار عالی Epson V600 (با قیمتی برابر با 199 دلار) اشاره کرد. V600 نه تنها به نسبت برادر ارزان‎قیمت‎تر خود سه برابر رزولوشن بیشتری دارد بلکه قابلیت‎های اضافی‎ هم در آن دیده می‎شود که توجه خاص عکاسان و افرادی را که به بایگانی کردن تصاویر قدیمی خانگی می‎پردازند به خود جلب می‎کند یعنی: می‎تواند به لطف نور پشتی که در آن قرار گرفته است به اسکن اسلایدها و فیلم‎ها بپردازد. اگر شما فردی هستید که به امر بایگانی و آرشیو خاطرات قدیمی در خانواده می‎پردازید، یک مدل همه کاره‎ی قوی نظیر V600 بهترین گزینه‎ی پیش رو است.

اسکنرهای Sheet-fed: دستیاری که خواهان داشتن آن در اداره هستید

با آن‎که اسکنر تخت ممکن است بهترین گزینه‎ی پیش‎رو برای افرادی باشد که از هرکاری اندکی انجام می‎دهند ولی اگر حجم اسکن روزانه‎ی شما بسیار زیاد است، این نوع اسکنر ابزار فوق‎العاده دردآوری می‎تواند باشند.

اگر به دنبال این هستید که اداره‎ای داشته باشید که در آن کاغذها جایی ندارند و تمامی اسناد شما در کامپیوترتان اسکن شده باشند و هم‎چنین می‎خواهید مقدار زیادی از کاغذها را که از سالیان قبل بر روی هم جمع شده‎اند اسکن کنید، بدون شک نیاز به یک اسکنر نوع sheet-fed نیاز دارید. اسکن کردن حتی یک دسته اسناد مالیاتی از سالیان قبل با اسکنر تخت کار آزار‎دهنده‎ای است چه برسد به اسکن کردن جعبه‎ای از اسنادی که سالیان سال روی هم تلنبار شده‎اند که می‎تواند نظیر عذابی دائمی باشد.
اسکنرهای sheet-fed باعث می‎شوند که اسکن کردن انبوهی از کاغذها با قرار دادن اسناد داخل اسکنر به سادگی صورت گیرد، انگاری یک بخش تغذیه‎ی کاغذ در بالای دستگاه کپی شما قرار گرفته است که می‎تواند کل اسناد شما را ببلعد و بعد از انجام کار آن را به بیرون پرت کند!

به هنگام خرید این نوع اسکنر، شما به دنبال رزولوشن بالا نیستید، بلکه مواردی نظیر قابلیت اعتماد، سرعت و سادگی استفاده را در نظر خواهید داشت. شما خواهان اسکنری هستید که سریع اسکن کند، به دنبال کار زیاد فرسوده نشود و به سادگی با تعداد زیاد یا کمی کاغذ بارگذاری شود.

باید اشاره کرد که شاخص طلایی اسکنر رو میزی sheef-fed، سری اسکنرهای ScanSnap فوجیستو است. فوجیستو اسکنرهای رو میزی sheet-fed می‎ساخت که همگان در ده سال قبل خواهان آن بودند و آن‎ها هنوز در حال انجام این کار هستند. مدل برتر فعلی آن‎ها- هم از نظر نقدها و هم قابلیت‎ها- ScanSnap iX500(با قیمتی برابر با 414 دلار) است. با اسکنری روبرو هستیم که شاه این نوع اسکنرها به شمار می‎رود و ترکیبی از سرعت، گرفتن اسکن از دو طرف، ساخت بادوام و سادگی استفاده را در خود جمع کرده است تا در سایتی همچون آمازون با در اختیار داشتن 3600 نقد امتیاز متوسط 4.5 از 5 را داشته باشد.

اگر قیمت آن کمی برای شما بالا است، ولی هم‎چنان نیاز به یک اسکنر Sheet-fed قابل اطمینان دارید، شاید خواسته باشید مدل کوچک‎تر را در سری محصولات ScanSnap تهیه کنید یعنی S1300i (با قیمتی برابر با 248 دلار). شاید هم خواسته باشید محصولاتی را استفاده کنید که برای فوجیستو نباشد، در این رابطه اسکنر WorkForce DS-510 اپسون (با قیمت 279 دلار) دیده می‎شود. به یاد داشته باشید که هرچه به سمت قیمت‎های پایین‎تر حرکت می‎کنید، زمان را با پول جایگزین می‎کنید، یعنی هرچه در قیمت صرفه‎جویی کنید به بهای زمان بیشتری تمام می‎شود که در طول سالیان سال مجبور خواهید شد مقادیر کاغذ کمتری را در دستگاه خود بارگذاری کنید.

اسکنرهای پرتابل و قابل حمل: یک ابزار ویژه (ولی مفید)

گرچه اکثر افراد بر روی میزهای کار خود اسکن را انجام می‎دهند، ولی بعضی از افراد ممکن است در حین حرکت و جابجایی نیاز به اسکن کردن داشته باشند، نظیر لپ‎تاپ‎هایی که با خود به سر کار می‎برند. زمانی که به بخش بازار اسکنرهای پرتابل (که گاهی اوقات “دستی” هم نامیده می‎شوند) می‎رسیم، این اسکنر در انجام خیلی از کارها بهترین نیست ولی کار خود را انجام می‎دهد.

شما نمی‎توانید یک اسکنر پرتابل باتری‎خور با بالاترین رزولوشن را پیدا کنید، انتظار یک بخش تغذیه‎ی کاغذ عظیم یا قابلیت‎های یک مدل رو میزی را داشته باشید. ولی اسکنرهایی پیدا خواهید که رزولوشنی “به اندازه‎ی کافی” خوب ارائه می‎دهند و عملکرد آن‎ها به سادگی فشار دادن یک دکمه است.
گرچه اسکنرهای پرتابل خیلی وقت است به شکل‎های مختلف دیده می‎شوند ولی توجه‎ی مردم به سمت این نوع ابزار در سال 2012 و با اسکنر داکسی (Doxie) جلب شد. داکسی هم‎چنان عملکرد قوی با قیمتی از 148 تا 224 دلار دارد، مدل‎های گران‎قیمت‎تر دارای عمر باتری بیشتر و امکان اتصال به شبکه‎ی وای‎فای هستند. فوجیستو مدل مشابهی از سری محصولات ScanSnap خود، به اسم iX100 (به قیمت 200 دلار)، به بازار ارائه داده است.

بزرگترین مزیت و قابلیت یک اسکنر پرتابل رزولوشن نیست (قدرت همگی در این زمینه به شکل بارزی کم است)، بلکه امکان باتری خوردن در برابر سیمی بودن آن‎ها است. دو مدلی که در بالا به آن‎ها اشاره داشتیم قیمت بالایی دارند چون باتری می‎خورند و می‎توانند از طریق شبکه‎ی وای‎فای اسکن خود را در دستگاه‎های مجاور (در هر دو مدل این قابلیت است)، یا به یک دستگاه ذخیر‎ه‎سازی داخلی/ قابل جدا شدن (در مدل داکسی) ذخیره کنند.

اگر ولی نیاز به این نوع آزادی بی‎سیم ندارید، چون هر زمان که قصد اسکن چیزی را دارید لپ‎تاپ خود هم به همراهتان است، می‎توانید هزینه‎ی پرداختی را کاهش دهید. اسکنر WorkForce DS-30 اپسون نیز پرتابل است ولی به نسبت دو مدل قبلی قیمت پایین‎تری دارد، چون باید به شکل مستقیم با لپ‎تاپ شما با پورت یو‎اس‎بی در ارتباط باشد، و می‎توانید با پرداخت تنها 80 دلار آن را تهیه کنید.

اسکنرهای ترکیبی: حتی برای دشمن شما توصیه نمی‎شود

در نهایت به مدلی می‎‌رسیم که در بازار دیده می‎‌شود ولی قرار دادن آن در این لیست به معنای توصیه کردن آن نیست. در هر فروشگاه قطعات کامپیوتری شما می‎توانید اسکنرهای ترکیبی را پیدا کنید که با داشتن عملکردهای متنوع می‎توانند در محیط خانگی شما معجزه‎آفرین باشند. معمولا این واحدهای ترکیبی همانند با یک دستگاه کپی مینیاتوری به نظر می‎آیند و دارای یک بخش تغذیه‎ی کاغذ در بالا، اگر در را باز کنید یک اسکنر تخت، یک پرینتر داخلی و حتی یک دستگاه فکس هستند.

اگر در حال حاضر در حال استفاده از یکی از این مدل‎ها هستید و به خوبی دارد کار می‎کند، عالی است. آن را تا زمانی که فرسوده شود و دعای شما را پشت سر خود ببیند، استفاده کنید. اگر به دنبال خرید سخت‎افزار جدیدی برای محیط کار خود هستید، قویا توصیه می‎کنیم که از خرید این واحدهای همه کاره اجتناب کنید. آن‎ها معمولا قیمتی از 60 تا 200 دلار دارند و چنین چیزی بایستی به تنهایی هشداری برای سردردهای احتمالی بعدی باشد. در نظر بگیرید اگر یک اسکنر ساده هزینه‎ای برابر با 50 تا 60 دلار و یک پرینتر لیزری ارزان نیز قیمتی در همین حدود داشته باشد، احتمال این‎که شما یک اسکنر/ پرینتر ترکیبی با قیمت 60 دلار که خوب باشد به دست آورید، چقدر است؟ یقینا زیاد نیست.

علاوه بر این، بسیاری از این واحدها بسیار می‎توانند ناگهان آزاردهنده باشند، به عنوان مثال اگر جوهر پرینتر تمام شده باشد اسکنر کار نکند، یا اسکن کردن چیزهای مختلف برای ارسال به پرینتر دیگر مشکل باشد چون این واحد با در اختیار داشتن یک حالت کپی به منظور اسکن و پرینت تنها بر روی پرینتر خودش، طراحی شده است. به طور کلی، هیچ‎وقت خرید چنین مدل‎هایی ارزش دردسرهای بعدی‎اش را ندارد و بهتر است به فکر خرید یک اسکنر مجزا باشید.

بدون شک خرید اسکنر یکی از آن کارهایی است که باید زمانی را صرف تحقیق در مدل مورد نیاز خود بکنید تا در نهایت راحتی استفاده و آسودگی را به محیط کار خود بیاورید. با انتخاب اسکنر مناسب برای کاری که اکثرا به آن نیاز دارید، خود را از مشکلات احتمالی در رابطه با تجربه‎ی کاربری رها می‎کنید.

همه چیز در مورد جراحی زیبایی

همانطور که می دانید جراحی زیبایی نوعی جراحی پلاستیک است که با هدف بهبود ظاهر فرد انجام می شود. اما در مورد انجام جراحی زیبایی بایستی دقت و وسواس کافی به خرج دهید.
در سال های اخیر جراحی زیبایی در تمام جهان، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و عمل های زیبایی زیادی هرروزه، برای قسمت های مختلف صورت و پیکر در کشورمان در حال انجام است.

اما انتخاب نوع عمل جراحی زیبایی مورد نیاز فرد، باید با دقت و با مشورت با جراح زبده ای انجام شود.نتایج روش های جراحی نیز متفاوت است ، برخی موقت هستند ولی اغلب به صورت دائمی باقی می مانند.

بنابراین بسیار مهم است که جراحی تان توسط یک متخصص با تجربه انجام شود.

فرایند عمل به این صورت است که ؛ قبل از انجام جراحی زیبایی، با جراح تان مشاوره خواهید داشت و بررسی های پزشکی لازم در خصوص تان انجام می شود. اگر منع جسمی و پزشکی برای انجام عمل نداشته باشید؛ جراح تان با انجام جراحی موافقت می کند.
بخش مهمی از جراحی پلاستیک، جراحی بازسازی و ترمیمی می باشد. افرادی که در اثر عوامل مختلف مثل حادثه و … آسیب می بینند و بخشی از زیبایی خود را از دست می دهند به کمک جراحی پلاستیک و زیبایی می توانند اعتماد به نفس از دست رفته شان را بازیابند.

هدف از جراحی پلاستیک در این موارد؛ بهبود عملکرد و ایجاد یک ظاهر نرمال به بخشی از بدن فرد است که آسیب دیده است.

مطالبی که در این متن به آن ها می پردازیم:
–     انواع و کاربردهای جراحی زیبایی
–     انتخاب جراح
–     نکاتی درباره جراحی زیبایی

انواع جراحی زیبایی
– جراحی سینه
خانم ها ممکن است به دلایل مختلف بدنبال جراحی سینه برای بهبود ظاهر بدن خود باشند.
روش های مختلفی برای جراحی زیبایی سینه در خانم ها وجود دارد. مثل لیفت، پروتز سینه و…
انواع روش های جراحی سینه عبارتند از:
افزایش سایز سینه ها:

این کار به کمک پروتز ها و هم چنین تزریق چربی به فرد قابل انجام می باشد.

گاهی فرد به دلیل سایز کوچک سینه ها تصمیم به این جراحی می گیرد.

قرینه کردن سینه ها:

گاهی مشکل عدم قرینگی وجود دارد و فرد نیاز به جراحی زیبایی سینه پیدا می کند. گاهی نیز تغییرات ظاهری بدن در اثر بارداری و شیردهی فرد را متمایل به جراحی زیبایی سینه می کند.

لیفت سینه ها:
گاهی در اثر بارداری و یا کاهش وزن، بخشی از پوست فرد افتاده می شود و در ظاهر و زیبایی اندام وی اثر می گذارد.

با جراحی و لیفت قسمت های افتاده می توان این مشکل را رفع کرد.

علاوه بر بارداری و شیردهی؛ گاهی نیز در اثر افزایش سن و تغییرات پوستی، بدن فرد افتاده می شود و سینه ها نیاز به لیفت پیدا می کنند.
بانوان با انجام جراحی های زیبایی پیکر، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.

 

کاهش سایز سینه ها:

این جراحی به دلایل متفاوتی انجام می شود.

گاهی وزن زیاد سینه ها، برای فرد ناراحتی های فیزیکی ایجاد می کند . در نتیجه کاهش سایز سینه ها، سبب تسکین درد فرد خواهد شد. گاهی نیز به دلایل زیبایی فرد نیاز به انجام جراحی زیبایی سینه پیدا می کند.

کاهش سایز سینه در آقایان:

این جراحی برای آقایانی که سینه های بزرگ آزارشان می دهد، نیز قابل انجام می باشد.

  • لیپوساکشن

لیپوساکشن نیز برای رفع چربی ها از قسمت های مختلف بدن مثل شکم، ران، باسن ، پشت بازو و … استفاده می شود.
در این روش ها از طریق یک لوله، مکش چربی انجام می شود.
برای جلوگیری از عوارض احتمالی، محدودیتی برای برداشتن چربی ها وجود دارد.

پس در این خصوص باید واقع بین باشید و تذکرات پزشکی جراح تان را جدی بگیرید.
لیپوساکشن نباید به عنوان یک روش کاهش وزن در نظر گرفته شود. بهتر است به دید یک روش از بین بردن چربی های موضعی به آن نگاه کنید.
این روش ها، عموما عوارض کمی دارند .اما مثل هر روش دیگری عوارض احتمالی ای در این خصوص وجود دارد. مثل تجمع خون زیر پوست ، عفونت، تغییر در احساس، واکنش های آلرژیک. لازم است بدانید لیپوساکشن خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی و یا فشار خون بالا را کاهش نمی دهد.

جراحی زیبایی صورت:

جراحی پلک:
بلفاروپلاستی، یا عمل جراحی پلک یکی از روش های جراحی صورت می باشد.

به مرور زمان و با افزایش سن، پوست چهره و از همه سریع تر پلک؛ افتاده می شود و تغییر شکل می دهد. در جراحی پلک؛ با حذف چربی و پوست اضافی پلک، این مشکل رفع می شود.
جراحی بینی:
جراحی بینی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی در کشور ما می باشد. نکته ی مهم در مورد این عمل، انتخاب جراح با تجربه و کاربلد می باشد.

رینوپلاستی یا جراحی بینی جراح علاوه بر رفع مشکلات داخلی بینی مثل پولیپ، ظاهر بینی را نیز ارتقا می بخشد. در جراحی زیبایی بینی؛ نواقص بینی مثل انحراف و… نیز برطرف می شود. جراحی بینی برای سنین نوجوانی توصیه نمی شود. چراکه بایستی غضروف و استخوان رشد خود را تمام کند. پس اگر در سنین 16-17 سالگی به سر می برید کمی تامل کنید و اجازه دهید رشد تان باتمام برسد.

جراحی گوش:

در صورت وجود مشکلات ظاهری و زیبایی گوش، جراحی زیبایی می تواند یاری رسان باشد.
گاهی کودکان به دلیل سایز نامناسب گوش هایشان، نیاز به این جراحی پیدا می کنند. مشکل زیبایی گوش ها، در پسربچه ها اغلب به معضلی برای کودک تبدیل می شود و اعتماد به نفس وی را تحت تایر قرار می دهد. با مراجعه به یک جراح ماهر می توانید در خصوص مشکل فرزندتان چاره جویی کنید.

همه چیز در مورد جراحی زیبایی

لیفت صورت:

لیفت صورت با هدف رفع چین و چروک ها و از بین بردن نشانه های پیری انجام می شود.

با انجام این جراحی چروک ها حذف می شود و پوست جوانتر به نظر خواهد رسید.
به طور معمول، برش لیفت صورت ، در مقابل و در پشت گوش قرار می گیرد، از این رو رد عمل در ظاهر فرد نمی ماند. در صورتیکه لیفت صورت توسط جراحی ماهر انجام شود؛ معمولا نتیجه ی بسیار خوبی دارد.

جراحی زیبایی چانه:
برای متعادل سازی فرم چهره و همچنین زاویه دار کردن صورت می توان از جراحی های زیبایی فک و چانه بهره برد. در این جراحی ها، با تغییر در استخوان چانه و یا استفاده از پروتز می توان به اهداف مورد نظر رسید.

زاویه دار کردن صورت اخیرا، محبوبیت بیشتری به خصوص بین جوانان پیدا کرده است.

جراحی زیبایی گونه:

برای زیباسازی گونه ها نیز روش هایی برای برجسته سازی آنها وجود دارد. برخی از این روش ها دائمی و برخی غیر دائمی می باشد.  مثل استفاده از پروتز، تزریق فیلرها

پیوند مو
یکی از معضلات و نگرانی آقایان جوان، از دست دادن تمام یا بخشی از موهایشان است.

با روش های جدید کاشت و پیوند مو، این نگرانی تا حد بسیار زیادی حل شده است.

این جراحی می تواند رشد مو را به افرادی که با ریزش مو روبه رو هستند، بازگرداند.
علاوه بر این، پیوند مو می تواند به افزایش رشد مو کمک کند.

نکته بسیار مهم در خصوص تمام جراحی های زیبایی اینست که نتیجه جراحی علاوه بر کار جراح ، تا حد زیادی به مراقبت های فرد نیز بستگی دارد.

کسی که قصد انجام جراحی زیبایی دارد، باید از چند ماه قبل و بعد از از عمل، مصرف سیگار و دخانیات را متوقف کند، چراکه مصرف دخانیات در بهبود زخم خلل ایجاد می کنند.

روش های موقت زیبایی:

فیلر ها و یا پرکننده های پوست:
درمان های کمتر تهاجمی ای هستند که با هدف ارتقای زیبایی فرد به شکل سرپایی انجام می شوند. مثل تزریق ژل، بوتاکس و…
این روش ها به  از بین رفتن چین و چروک های پوستی کمک می کنند.
تعداد زیادی از افراد از بوتاکس برای زیبایی بهره می برند.

بوتاکس با کنترل حرکت ماهیچه ها، مانع از گسترش چین و چروک ها می شود.
البته این درمان برای درمان خطوط خفیف در پیشانی، اطراف چشم و … نیز به کار می رود.

فیلرها و پرکننده های پوستی (مثل بوتاکس)، در ایجاد پوستی شاداب تر و زیباتر به فرد کمک می کنند.
از فیلرها برای درمان چین و چروک بینی، گونه ها و لب ها و افزایش حجم پشت دست استفاده می شود.
فیلرها روشی دائمی نیستند و نیاز به تمدید و استفاده ی مجدد دارند.

برای حفظ اثر آن ها، در فواصلی که پزشک تان تشخیص می دهد نیاز است که مجدد آن ها را تزریق کنید.
با اینکه استفاده از فیلرها یا همان پر کننده های پوستی  روشی سرپایی هستند ولی بایستی توسط یک پزشک با تجربه انجام شود تا جلوی عوارض احتمالی آن گرفته شود.

اگر تزریق آن ها توسط افراد غیر متخصص انجام شود ممکن است برای فرد مشکلات احتمالی ای ایجاد کند. پس برای انجام هر روش زیبایی ای، حتی بوتاکس و روش های ساده سرپایی به یک فرد متخصص مراجعه کنید.

تزریق چربی:

تزریق چربی و پیوند چربی در عمل جراحی زیبایی کاربرد بسیار گسترده ای دارد.

این روش به تازگی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.
در این روش، چربی های بدن فرد با کمک لیپوساکشن جمع آوری می شود و برای مناطقی که نیاز به افزایش حجم دارد تزریق می شود.
معمولا از روش تزریق چربی برای صورت، از جمله لب ها، دست ها و پوست استفاده می شود.

علاوه بر صورت، از این روش برای افزایش حجم سینه ها، باسن نیز انجام می شود.
نتایج این روش  به طور کلی ایمن و کم خطر است.

در این روش چربی از جایی از بدن برداشته شده و به بخش دیگری که نیاز دارد؛ تزریق می شود. گاهی این روش نیز نیاز به تمدید دارد.

انتخاب جراح  زیبایی

بعد از انجام تحقیقات لازم در مورد جراحی و … به مهم ترین قسمت آن می رسید.یعنی انتخاب جراح! انتخاب جراحی که علاوه بر گذراندن مراحل تخصصی علمی مورد نیاز؛ تجربه ی کافی و نمونه  کارهای موفقی داشته باشد؛ بسیار مهم است.

چراکه بخش بسیار زیادی از نتیجه ی عمل شما، وابسته به کار جراح شماست.

پس در این خصوص سهل انگاری نکنید و با دقت نمونه عمل های قبلی جراح ، سابقه ایشان  و هم چنین مدارج علمی شان را بررسی کنید.
عمل جراحی زیبایی و سلامت روان
تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تحت عمل های زیبایی قرار می گیرند بیشتر احتمال دارد که مسائل روانشناختی مانند افسردگی و  … را تجربه کنند.
اگر ناراحتی های روحی حاد، مثل افسردگی و… دارید هرگز برای درمان مسئله روحی تان دست به عمل های زیبایی نزنید. چراکه ممکن است به مشکل روحی تان دامن بزنید.

نکاتی درباره جراحی زیبایی
افرادی که قصد انجام جراحی های زیبایی را دارند؛ بایستی قبل از عمل مشاوره های لازم و بررسی های لازم را انجام دهند.
این نکات عبارتند از:
-پیدا کردن  یک جراح معتبر و بررسی اعتبار وی.

-پس از مشورت با جراح، تصمیم نهایی خود را بگیرید و در مورد ابهامات خود با جراح تان صحبت کنید تا کاملا متقاعد شوید.
–   اطلاعات کامل در مورد روش جراحی ای که قرار است برای تان انجام شود بدست آورید و تمام مزایا و معایب آن روش را قبل از عمل بررسی کنید .
برای مثال، از خطرات و محدودیت های عمل آگاه باشید و آگاهانه دست به جراحی بزنید.

-زمان مناسب برای انجام عمل را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، زمانی که در رویداد های استرس زای زندگی تان نباشید مثل تغییر شغل، سوگواری، اسباب کشی و…

–  برای انجام عمل زیاد سفر نکنید. اگر سفرهای تان ضروری است تمام مقدمات و امور لازم را از قبل تدارک ببینید. به ویژه اگر برای جراحی در خارج از کشور سفر می کنید.

-این را بدانید که هر روش جراحی خطر و عوارض خود را دارد.
توصیه می کنیم در صورت داشتن هر یک از نشانه های زیر بعد از عمل زیبایی با جراح تان تماس بگیرید و به وی مراجعه کنید:
درد غیرعادی
اختلالات بینایی
پوست سفید در نزدیکی محل تزریق
علائم سکته مغزی

اگر جراحی زیبایی ای انجام دادید؛ لازم است از یکی از عزیزان و نزدیکان تان برای مراقبت های بعد از عمل کمک بگیرید.

استراحت کافی و رعایت دستورالعمل های پزشکی بعد از عمل؛ در دستیابی به نتیجه ی مورد نظر بسیار موثر است.

سایت دوفانوس

www.2fanoos.com

درج رایگان نیازمندی اینترنتی صنعتی
سفارش رایگان آگهی اینترنتی دام و طیور
درج نیازمندی اینترنتی کشاورزی

درج رایگان نیازمندی اینترنتی خدمات
ثبت رایگان آگهی موبایل و کامپیوتر
سفارش آگهی اینترنتی خدمات ساختمانی
ثبت رایگان نیازمندی لوازم خانگی

مرجع آگهی و نیازمندیها…بازار خرید و فروش کالا و خدمات ..خرید و فروش محصولات وخدمات کشاورزی..

لوازم شخصی-لوازم خانگی–لوازم الکترونیک-املاک-وسایل نقلیه–خدمات عمومی

خدمات- اداری-مالی- بازرگانی- بیمه-وکالت- نظافت-و-خدمات-منزل- آموزش -فرهنگی -هنری -تبلیغات- خدمات- موتور- ماشین- خدمات پزشکی-پرستاری- درمانی-مشاور
اسباب-کشی-و-حمل-ونقل- خدمات -لوازم- خانگی- خدمات -ساختمانی – دکوراسیون- ورزش-و-سرگرمی

 

مخاطب شناسی در تبلیغ و روش‌های مشتری مداری جلب و جذب مشتری (8)

ثبت رایگان آگهی آموزش خصوصی
سفارش رایگان نیازمندی اینترنتی ماشین آلات
سفارش نیازمندی اینترنتی خودرو و موتور
سفارش نیازمندی اینترنتی خدماتی

چطور متن آگهی را به بهترین نحو بنویسیم:

آگهی خوب در درجه اول باید توجه مخاطب را به خود معطوف و سپس او را بدان محصول علاقه مند سازد. سپس تمایل او را برای پیگیری موضوع افزایش دهد و بالاخره همان آگهی خوب باعث فروش کالا، خدمت یا ایده مورد نظر شود.

۱) اصل اول: طرح مناسب
یک آگهی خوب باید دارای طرح مناسب باشد؛ این طرح می تواند عکس، نقاشی یا حروف چاپی باشد که به عنوان عناصر گرافیگی مورد استفاده قرار می گیرد. ▪ از طرحهای ساده  و جذاب استفاده کنید
۲) اصل دوم: تیتر مناسب و مفید
شما باید به گونه ای تیر مناسب و مفید را برای آگهی خود انتخاب کنید تا توجه و علاقه خوانندگان را چون شکارچی، شکار کنید.

۳) اصل سوم: تبلیغ در متن آگهی

▪ معرفی و حمایت از ویژگیهایی که محصول، مدعی دارا بودن آنهاست.
▪ مزایای مثبت محصول خود را به معرض نمایش بگذارید.
▪ مداراک و دلایلی برای ویژگیهایی که محصول شما مدعی دارا بودن آنهاست ارایه بدهید.
▪ وقتی یک متن مشکل و پیچیده برای ارایه به مخاطب دارید، از طولانی شدن آن هراس نداشته باشید.
▪ مدارک و مستندات شما باید متقاعد کننده و به یادماندنی باشد.
▪ اجازه دهید مخاطبان بدانند که چرا به محصولی که برای آن تبلیغ می کنید نیاز دارند.
۴) اصل چهارم: تحریک مخاطب به خرید
اصل چهارم در ساخت یک آگهی خوب، «تحریک مخاطب به خرید» است؛ باید در آگهی خود، مخاطب را برای اقدام به خرید تحریک نماییم. برای این منظور می توانیم موارد زیر را انجام دهیم.
▪ باید به گونه ای عمل کنیم که مخاطب رفتاری خاص- در جهت هدف آگهی- از خود بروز دهد؛ مطمئن ترین راه برای آن که شخصی را به چنین رفتاری وادار کنید، درخواست از او برای انجام آن کار است.
▪ توجه داشته باشید هنگامی که انجام رفتاری را القا یا درخواست می کنید، باید انگیزه و محرکی هم برای آن ارایه دهید؛ مثلاً یک محدودیت زمانی قایل شوید یا جایزه ای برای آن کار و رفتار خاص تعیین کنید یا قیمت استثنایی برای آن مورد خاص اعلام کنید.
▪ برای آن که شخص را به انجام رفتار مورد نظر وادارید، باید از خواسته ها و نیازهای عقلانی و احساسی مخاطب – هر دو- استفاده کنید. ▪ یکی از راههای دیگر برای تحریک مخاطب برای خرید کالا، ارایه خلاصه ای از ایده و فکر مورد قبول آگهی دهنده، در آگهی مورد نظر است. ایده نهایی باید شامل همه اطلاعات لازم برای خوانندگان باشد تا دست به کار شوند؛ مثل مشخصات فروشگاه، ساعت کار، تاریخ و …

برای درج آگهی می توانید به لینک زیر از سایت دو فانوس مراجعه نمایید


درج آگهی در سایت دو فانوس

دبی یکی از مقاصد گردشگری گرمسیری، در امارات متحده ی عربیه و از اونجا که به ایران هم نزدیکه، معمولا به عنوان محلی واسه گذراندن تعطیلات در فصول سرد سال یا نوروز مورد استقبال ایرانیان هستش. این شهر پر از بیابانای وسیع و زیباست که الان با وجود ساختمانای مرتفع، معماری مدرن و مراکز خرید باشکوه، به یکی از امیرنشینان مهم، و بندری واسه تجارت و گردشگری تبدیل شده. خیلی از آدما، واسه انجام معاملات بزرگ، سرگرمی و استفاده از امکانات رفاهی طبیعی مثل ساحل قشنگ و آفتاب تابان، از سراسر دنیا به این شهر سفر می کنن. همراه ما باشین، در این نوشته تصمیم گرفتیم جاهای دیدنی دبی و بهترین جایای اقامت در این شهر رو به شما معرفی کنیم، شاید بعد از مطالعه این مقاله، دبی یکی از گزینهاتون واسه سفرهای نوروزی تون باشه.

 

شما می تونین در این شهر توریستی-تجاریِ مهم، هرنوع جاذبه ای رو که به اون علاقه دارین پیدا کنین. از برجای سربه فلک کشیده و مراکز خرید بزرگ و پرزرق وبرق و سواحل قشنگ گرفته تا آکواریومای جذاب که تعجبای دنیا زیر آب رو به نمایش می ذارن. مراکز فرهنگی، تاریخی و سنتی این شهر گذشته فرهنگی مناطق بومی امارات رو در کنار مدرنیته ی به سرعت در حال پیشرفت این منطقه به نمایش می ذارن.

جاهای دیدنی دبی

۱. برج خلیفه (Burj Khalifa)

برج خلیفه یکی از مهم ترین سازه ها و جاهای دیدنی دبیه که با ۸۲۹ متر ارتفاع، مرتفع ترین آسمان خراش دنیا و مشهورترین جای در شهر دبی شناخته می شه. ساخت این برج در سال ۲۰۰۴ شروع شد و در سال ۲۰۱۰ به پایان رسید. بالا رفتن از این برج بلند و دیدن مناظر شهر دبی از طبقه ی صد و بیست و چهارم (سکوی مشاهده ی بیرون برج) این سازه بزرگ واسه هر گردشگری جذابیتای خاص خود رو داره.

شما می تونین از بالای این آسمان خراش شاهد مناظر زیبای شهر دبی از ارتفاعی خیلی بالاتر از سطح عادی باشین. آسانسور فوق پرسرعت این برج شما رو تا جایی بالا می برن که در یک گردش ۳۶۰ درجه بتونین از یک طرف نمایی از بیایانای وسیع امارات و از طرف دیگر اقیانوس رو تماشاگر باشین. نمای شهر دبی از بالای این ساختمان مرتفع اونقدر جذابه که این برج شبا بیشتر پذیرای عکاسانیه که علاقه زیادی به ثبت و ضبط تصاویر جذاب از این امیرنشین مدرن دارن.

پیشنهاد می کنیم واسه اونکه بتونین به بالاترین نقطه این برج برید و با محدود کردن انتخاب روبه رو نشید، بلیط ورودی برج خلیفه رو به موقع تهیه کنین. به ویژه اگه واسه آخر هفته قصد بازدید از بزرگ ترین آسمان خراش دنیا رو دارین.

در زمین پشت برج خلیفه، تفرجگاهی زیبای با پیاده رویی وسیع دورتاردور برج رو فرا گرفته. این محوطه دریاچه ای با آبنما و فوارهای شگفت انگیز داره که هر روز در زمانای مشخص تصاویر جذابی از بازی نور و آب رو واسه گردشگران زیادی که به برج خلیفه و محوطه ی دور اون بین، به نمایش می ذاره.

برج خلیفه در مرکز شهر دبی و در خیابون شیخ زاید هستش و ورودی اون در داخل دبی ثروث قرار گرفته.

۲. دبی ثروث (Dubai Mall)

دبی ثروث به عنوان یکی از بهترین مراکز خرید دنیا و ازجمله جاهای دیدنی دبی شناخته می شه. خوبه بدونین که این مرکز خرید بزرگ، راه ورود شما به برج خلیفه و آکواریوم دبی هم هست.

دوستان عزیزم اگه شما جزو گروهی هستین که از یک مرکز خرید انتظاری بیشتر از مجموعه ای پر از مغازه های رنگارنگ دارین، باید بگیم که راه رو درست اومدید، چون دبی ثروث یک زمین اسکیت روی یخ، محوطه ی بازی و همین طور سینمایی مجهز هم داره. با وجود مغازه های باشکوه و شکلای مختلف و اقسام رستورانا، خرید و غداخوردن در این مرکز خرید منحصربه فرد هیچوقت متوقف نمی شه. می تونین مطمئن باشین که با ورود به این سرزمین جذاب تقریبا همیشه شاهد اجرای شکلای مختلف موسیقیای زنده و همینطور نمایش مد هستین. اگه قصد سفر به دبی و خرید از این مرکز خرید منحصربه فرد رو دارین باید بدونین که معروف ترین جشنوارهای خرید دبی ثروث در فصل زمستون در ماه های ژانویه و فوریه و در تابستون در ماه های اوت و جولای در جریانه.

دبی ثروث در مرکز شهر دبی، در بزرگراه شیخ زاید قرار داره.

۳. موزه ی دبی (Dubai Museum)

موزه ی دیدنی دبی که به عنوان یکی از مراکز توریستی پربازدید و یکی از جاهای دیدنی دبی شناخته می شه، در سال ۱۹۷۱ در قلعه ی فهیدی برقرار شده. این قلعه که در سال ۱۷۸۷ واسه دفاع از شهر ساخته شده، دیوارهایی با بلوکای مرجانی سنتی داره که با ملات آهکی به هم چفت شدن. طبقه ی بالای این قلعه با تیرهای چوبی پشتیبانی می شه و سقف اون ترکیبی از ساقهای نخل خرما و ملات گچ و خاکه. از اونجا که این ساختمان خیلی قدیمی و هدفمند بوده، خیلی وقت به عنوان محل سکونت حاکمان، محل قرار گرفتن نیروهای حکومتی مثل زندان یا پادگان استفاده می شده. این بنا در آخر در سال ۱۹۷۱ بازسازی شد و به موزه ی دبی اختصاص پیدا. البته این موزه دوباره به شکل گسترده تری در سال ۱۹۹۵ تعمیر شد و حالا به عنوان مهم ترین و بهترین موزه ی دبی شناخته می شه.

در ورودی این موزه، نقشه قدیمی امارات در خطر دید عموم قرار داره که تاریخ این سرزمین رو از زمان تشکیل اون تا بعد از کشف نفت به نمایش می ذاره. تصاویر رنگی و جذابی که در این موزه مشاهده می کنین، همراه با مدلایی که زنده به نظر می رسن و صدا و جلوهای ویژه، باعث می شن تا تصویر جالبی از زندگی مردم قبل و بعد ازکشف نفت تو ذهن تون مجسم کنین.

در حیاط این قلعه می تونین نمونه قایقا و خونه های سنتی اماراتی رو که با شاخ وبرگ نخل ساخته شدن، به همراه بادگیرهای سنتی این منطقه مشاهده کنین. در سالن طرف راست این موزه یه سری از تسلیحات نظامی قدیمی و در سالن طرف چپ آلات موسیقی این منطقه به چشم می خورند. در طبقه ی زیرین این قلعه تصاویر جذابی از زندگی سنتی مردم امارات قدیم، مثل نحوه ی صید ماهی و روش زندگی کویرنشینان و همین طور مصنوعات دست ساز سفالی که از حفاری گورهای ۳ تا ۴ هزار ساله ی سایت باستانی آل قصی به دست اومدهه، در خطر دید عموم قرار دارن.

این موزه در منطقه فهیدی، خیابون فهیدی قرار داره.

۴. بستکیه (Bastakia)

محله ی قدیمی بستکیه، که در نزدیکی محله ی فهیدی و در قرن نوزدهم ساخته شده، یکی از جاهای دیدنی دبی و محل زندگی تجار و متمولین ایرونی اهل بستک (استان هرمزگان) بوده که بیشتر تاجر مروارید و منسوجات مختلف بودن. این تجار به خاطر معاملات آزادشان در دبی تمایل داشتن که در منطقه ای سکونت داشته باشن که دسترسی آسونی به شهر داشته باشه.

بستکیه در منطقه شرقی بُر دبی و در نزدیکی خور دبی با دیوارهای پنهون از بلوکای مرجانی و ملات آهک ساخته شده. خوشبختانه خیلی از دیوارهای خونه های این محله که بر فراز اونا بادگیرهای سنتی قرار داره، هنوز سالم هستن. همونطور که میدونید این بادگیرها هم مثل بادگیرهای سنتی مناطق کویری ایران، نه تنها در حکم کولرهای طبیعی عمل میکردن بلکه ابزاری واسه تهویه ی مطبوع هوا هم به حساب می رفته ان. البته همونطور که گفتیم این محله ی قدیمی جای سکونت ایرانیان مهاجر بوده، پس به احتمال زیاد این عناصر معماری با الگوی بادگیرهای سنتی خودمون ساخته شده.

تزئینات معماری این منطقه با معماری سنتی امارات فرق داره. اما کوچهای باریک این محله نشون دهنده ی تاریخ قدیمی و زمانی بالاتر از تاریخ دبی قدیمه. یکی از مهم ترین گالریای هنری دبی به نام گالری مجلس که معمولا میزبان آثار هنری برتر و هنرمندانی از اقصی نقاط دنیاست در این منطقه قرار داره. می تونین در این گالری مدلای جذابی از سرامیکای عربی و اسباب و وسایلی رو که در برجای بادگیر مورداستفاده قرار می گیرن، مشاهده کنین. گالری دیگری به نام XVA Gallery هم با یه سری از آثار هنری معاصر در یکی از ساختمانای تاریخی این محله قرار داره.

همونطور که پیش از اینم گفتیم بستکیه در بُر دبی و محله ی فهیدی هستش.

۵. خونه ی شیخ زاید آل مکتوم (Sheikh Saeed Al-Maktoum)

شیخ سعید آل مکتوم از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۸ حاکم دبی بوده و بابابزرگ حاکم فعلی اماراته. محل زندگی سابق اون بازسازی و هم حالا یکی از موزهای شهر دبی و نمونه منحصربه فردی از معماری عربیه.

بنای اصلی این خونه در سال ۱۸۹۶ به وسیله پدر شیخ سعید به دسته ای طراحی و ساخته شد که اون بتونه از ایوانا و غرفهای مشرف به دریا فعالیت کشتی هاش رو زیر نظر داشته باشه. گرچه متأسفانه ایوانای اصلی از بین رفته ان، اما این خونه دوباره در همون جای و از روی مدل اصلی با ترکیبی از دره های تراشیده شده از چوب ساج، پنجرهای پنهون با لتهای مشبک و بادگیرهای گچیِ مزین شده با طرح گل و نقوش هندسی، ساخته شد. این خونه مثل بیشتر خونه های مناسب واسه آب و هوای کویری، دارای ۳۰ اتاق در دور حیاطی مرکزی با بادگیرهای برافراشتهه.

داخل موزه نمایشگاهی از تصاویر و اسناد تاریخی همراه با عکسای قدیمی مربوط به سالای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ از شهر دبی هست. بخشی از این موزه به تصاویری از دریانوردی، ماهیگیری، صید مروارید و ساخت قایق اختصاص داره. در جای جای این ساختمان، نوشته ها، سکهای قدیمی، نقشه ها و تمبرهایی نگهداری می شن که روند پیشرفت ی امارات رو نشون میدن. در جوار این ساختمان خونه ی شیخ عبید بن تانی که نمای داخلی سنتی اون بازسازی شده، هست.

موزه ی شیخ سعید آل مکتوم در بر دبی، بزرگراه الخلیج قرار داره.

۶. خور دبی (Dubai Creek)

درواقع خور دبی این شهر رو به دو بخش دیره در شمال و بُر دبی در جنوب تقسیم می کنه. جوری که از تاریخ شهر برمیاد، این منطقه عنصر بانفوذ و قدرتمندی در رشد شهر دبی حساب می شه، چون اولین چیزی که مهاجران این منطقه رو به خود جذب می کنه، ماهیگیری و صید مروارید در خور دبیه. گرچه زمان مدرن شهر دبی مربوط به قرار گرفتن قبلیه ی بنی ناامیدی در این منطقه، اما وجود روستاهای کوچیک و پا گرفتن اونا در حاشیه ی خور دبی به ۴۰۰۰ سال قبل برمیگرده.

گمرک داو که محل بارگیری کشتیا بود در امتداد ساحل خور دبی در شمال پل آل مکتوم قرار داره که هنوزم لنجای اون که نزدیک به ۱۰۰ سال عمر دارن، واسه تجارتای کوچیک در سراسر خلیج مورداستفاده قرار می گیرن. می تونین در این منطقه شاهد بارگیری و تخلیه ی بار از این لنجا باشین. بیشتر ملوانان، توریستایی رو که به این منطقه بین، به بازدید از داخل لنجا دعوت می کنن و این تجربه می تونه خیلی جذاب باشه، چون که با بازدید از داخل این لنجا می تونین با روش زندگی دریانوردی سنتی این منطقه آشنا شید.

معمولا کشتیا واسه تجارت، از این بارانداز راهی کویت، ایران، عمان، هند و شاخ آفریقا می شن. این منطقه درواقع بخشی باقیمونده از اقتصاد سنتی اماراته که هنوزم در جریانه و گردش در اون می تونه تجربه جذابی باشه.

جذابیت دیگر این منطقه مربوط به سواری با لنجای سنتیه که به عنوان کشتی تفریحی، توریستا رو به طرف دیگر خور دبی جابه جا می کنن. اگه دوست داشته باشین می تونین سوار قایقای چوبی کوچیک موسوم به عبره (Abra) شید و از بارانداز خور دبی به ساحل دیره برید.

۷. مسجد جمیرا (Jumeirah Mosque)

خیلیا فکر می کنن که مسجد جمیرا زیباترین مسجد دبیه. این مسجد یکی از آثار خوب معماری اسلامی و کپی دقیقی از مسجد الازهر (Al-Azhar) قاهره و البته ۸ برابر بزرگ تر ازاین مسجده. مسجد جمیرا در وسطای زمان خلافت فاطمیان ساخته شده و دو مناره با تزئینات سنگی ظریف داره که به ویژه شبا وقتی با نورافکن روشن می شن، خیلی قشنگ و دیدنی هستن.

خوبه بدونین که مرکز فرهنگی شیخ محمد بن رشید همه روزه به غیراز جمعها ساعت ۱۰ صبح، به خاطر شناساندن فرهنگ اسلامی، تورهایی رو که شامل برنامه های فرهنگی، کلاسای زبون عربی و سخنرانیای مذهبی هستن، در این مسجد برگزار می کنه. این مسجد در بزرگراه جمیرا هستش.

۸. دیره (Deira)

مجموعه بازارهای دیره در شمال خور دبی قرار گرفتن و هرکدام از دالانای اون معرف ملی بودن هاییه که در دبی زندگی و تجارت می کنن. همونطور که گفتیم، بازم که در ساحل دبی شاهد لنجایی قدیمی هستین که در حال بارگیری هستن می تونین هتلا، بانکا و ساختمانای مدرن دبی رو پشت زمینه مشاهده کنین.

بازار طلای دیره به عنوان بزرگترین بازار طلای دنیا و بزرگ ترین بازار مسکوکات سنتی از نظر مسافران شناخته می شه.

از بازار ادویه ی دیره هرنوع ادویه ای که فکرش رو بکنین می تونین بخرین. بسته های کندرهندی، زیره، پاپریکا، زعفران، سماق و آویشن در کنار شکلای مختلف برگشت و گلاب و شکلای مختلف بخور رو می تونین از بازار ادویه ی دیره تهیه کنین.

اگه شمام مثل من علاقه زیادی به بازارهای محلی دارین پیشنهاد می کنم بازار ماهی فروشان دیره رو از دست ندین. گرچه این بازار بیشتر پاتوق محلی هاست تا توریستا، اما تجربه جذابی واسه علاقه مندان به غذاهای دریایی به حساب میاد.

یادتون باشه که اگه به تجربه آثار فرهنگی هر منطقه علاقه دارین، دو اثر معماری قابل توجه در این محل رو از دست ندین. اولین اثر خونه ی موروثی یک تاجر مروارید ایرانیه که در سال ۱۸۹۰ ساخته شده و بعدا شیخ احمد بن دلموک (معروف به مروارید تجار اماراتی) در اون سکونت گزید و الان می تونین با بازدید از اون زندگی یک خونواده سنتی رو تجربه کنین. دومین اثر مدرسه ی الحمدیه، قدیمی ترین مدرسه ی دبیه که در سال ۱۹۱۲ ساخته شده و هم حالا به موزه ی آموزش فرهنگ بیشتر تبدیل شده.

۹. بزرگراه شیخ زاید (Sheikh Zayed Road)

بزرگراه شیخ زاید درواقع اصلی ترین شاهراه شهر دبیه. این بزرگراه خیلی وسیع، ۸ باند عبوری داره و در امتداد اون دیوار بلندی از جنس شیشه، کروم و استیل کشیده شده.

اصلی ترین جاهای دیدنی دبی در حد فاصل میدون تا اولین تقاطع این بزرگراه قرار دارن و آسمان خراشای بلند و مرکز خریدهای معروف دبی در امتداد راه این بزرگراه هستن. مرکز تجارت جهانی هم که جزو همین آسمان خراشای مشرف به بزرگراه شیخ زایده، در بالاترین طبقه ی خود سکویی داره که تماشای مناظر از اونجا از برج خلیفه هم ارزون تر در میاد.

پارک موزه ی طلا و الماس با ۱۱۸ کارگاه جواهرسازی و۳۰ مغازه هم یکی دیگر از جاهای دیدنی دبی در بزرگراه شیخ زایده که دوستداران جواهرات واسه خرید از اون بازدید می کنن.

این بزرگراه در مرکز شهر دبی قرار داره.

۱۰. دهکده ی میراث و غواصی دبی (Heritage and Diving Village)

از اونجا که دبی شهری ساحلیه، میراث فرهنگی و معماری حاشیه ی دریای این شهر در منطقه ای موسوم به دهکده ی میراث و غواصی دبی در خطر دید عموم قرار داره. در این منطقه می تونین، نمایشایی به عنوان بازسازی مراحل صید مروارید و ساخت لنج رو که درواقع گذشته تاریخی اقتصاد دبی هستن، مشاهده کنین.

این دهکده درواقع بدلی از زندگی بادیه نشینان و ساکنین روستاهای ساحلی با خونهایی به سبک ایرونی، قهوه خونه و یک بازار سنتی کوچیک با کارگاهای سفالگری و بافنده گیه.

در این دهکده از ماه اکتبر تا آوریل موسیقی و رقص محلی اجرا می شه و بازدیدکنندگان می تونن از متخصصین طب سنتی این محل درباره شکلای مختلف داروهای سنتی پرس وجو کنین.

این دهکده در منطقه بُر دبی قرار داره.

۱۱. آکواریوم دبی (Dubai Aquarium)

آکواریوم دبی یکی از معروف ترین جاهای دیدنی دبی با ۱۴۰ گونه دریاییه که به شکل آویزون در طبقه ی همکف بازار دبی قرار داره. گرچه این منظره رو می تونین به شکل رایگان از مرکز خرید دبی تماشا کنین، اما اگه از ورودی باغ وحش زیر آب وارد شید می تونین آسون در تونلای آکواریوم قدم بزنین.

ویژگیای تفریحی مختلف این آکواریم مثل غواصی، قایقای شیشه ای و قفسای شیشه ای محافظت شده که می تونین با اونا داخل آب رو بگردید، دید دقیق تری نسبت به زندگی زیر دریا براتون به ارمغان میارن. در این بین قایقای کف شیشه ای محبوب ترین وسیله واسه بازدیدکنندگان هستن.

این آکواریم در بزرگراه شیخ زاید و داخل دبی ثروث هستش.

۱۲. برج العرب (Burj al-Arab)

برج العرب یکی دیگر از جاهای دیدنی دبی و بلندترین هتل جهانه که با ارتفاع ۳۲۱ متر در جزیره ای مصنوعی که به خاطر احداث همین هتل در خط ساحلی دبی به وجود اومد، ساخته شده. این برج، طرحی مثل به بادبانی برافراشته بر دکل یک کشتی عربی رو داره و در شب، نمای خارجی اون با رقص نورهای رنگی روشن می شه. این برج با لوکس ترین سوئیتا با قیمت شبی بیشتر از ۱۵۰۰۰ دلار به عنوان یکی از گران ترین هتلای دنیا شناخته می شه.

واسه اونایی که کارتای اعتباری نامحدودی دارن، لذت بردن از شامی هیجان انگیز در رستوران زیر آب المحاره در این برج می تونه تجربه یک ولخرجی تموم عیار باشه. این رستوران از کف تا سقف با پنلای شیشه ای پوشونده شده و شما می تونین در تموم یه مدت که در حال میل کردن غذا هستین، شاهد مناظر زیر دریا باشین. واسه ناهار هم می تونین ازخوردن غذا در رستوران دیگر این هتل که رستورانی با سبک کالیفرنیاییه لذت ببرین. پیشنهاد می کنیم که حتما واسه صرف چای نیمروزی در بار اسکای ویو که در طبقه ی بیست و هفتم این هتل قرار داره و منظره ی پانورامایی از شهر رو به شما ارائه می ده، میزی رزرو کنین.

این هتل در بزرگراه جمیرا هستش.

۱۳. ساحل جمیرا (Jumeirah Beach)

ساحل جمیرا که مثل یک نوار سفید شنی قشنگ در کناره ی دریا کشیده شده، معمولا اولین مقصد ساحلی توریستای دبیه. از اونجا که در این ساحل قشنگ هتلای زیادی قرار دارن، این ساحل به یکی از جاهای دیدنی دبی و ازجمله جایای اقامتی محبوب گردشگران تبدیل شده.

این ساحلِ شناخته شده، امکانات رفاهی خیلی ازجمله صندلیای حموم آفتاب، رستورانا و مراکز ورزشای آبی داره و امکانات ورزش جت اسکی رو واسه شما فراهم می کنه.

از طرفی می تونین از غرفه ی ام الشیف که در چند قدمی ساحل قرار داره بازدید کنین. این بنا که در سال ۱۹۵۵ به عنوان اقامتگاه تابستونی شیخ رشید بن سعید آل مکتوم، از بلوکای مرجانی و گچ و با دکوراسیونی الهام گرفته از طبیعت ساخته شد، درک بهتری از روش زندگی پرطرفدار حاکمان دبی رو براتون فراهم می کنه. باغ این بنا دارای سیستم آبیاری عربی و نخلای برافراشته ی خرماست.

این ساحل در حاشیه ی بزرگراه جمیرا قرار داره.

۱۴. مرکز خرید امارات ( Mall of the Emirates)

مرکز خرید امارات یکی از مشهورترین مراکز خرید و جاهای دیدنی دبی با امکان اسکی در یک پیست اسکی مصنوعی بزرگ و مجهزه. این پیست اسکی دارای زمین شیب دار، تله کابین و پنگوئنه و همیشه در دمای منفی ۴ درجه سانتیگراد نگهداری می شه. در این مرکز خرید، مجتمع سینمایی و مراکز تفریحی مجهز به امکانات مختلف واسه بزرگسالان و کودکان هست. این مرکز خرید رستورانایی با شکلای مختلف غذاهای بین المللی داره که شما می تونین از صرف غذاهای جور واجور درحین خرید لذت ببرین.

این مرکز خرید در بزرگراه شیخ زاید قرار داره.

۱۵. سرزمین ماجراجویی آی ام جی (IMG Worlds of Adventure)

این پارک که در نزدیکی دهکده ی جهانی قرار داره، یکی از جاهای دیدنی دبیه که جاذبه های زیادی واسه کودکان و بزرگسالان داره. قسمتی از این پارک وسیع به شخصیتای ماروِل (Marvel)، و بخشای دیگر اون به دایناسورها و شبکه های کارتونی مختلف اختصاص داره و می تونه واسه تموم افراد در هر رده سنی، جذاب باشه.

اگه به دنبال ماجراجویی هستین یا می خواید خودتون رو در خونه ی ارواح بترسانید، به کمک مرد عنکبوتی برید یا ماجراجوییای خانوادگی انجام بدین، اینجا بهشتی تموم عیاره.

این پارک جادویی در بزرگراه شیخ محمد بن زاید قرار داره.

۱۶. اُپرای دبی (Dubai Opera)

اگه می خواید تجربه ای متفاوت از شبای دبی داشته باشین، حتما یه سر به اپرای دبی بزنین. این ساختمان به عنوان یکی از جاهای دیدنی دبی و مرکز اصلی فرهنگی و سرگرمی دبی در سال ۲۰۱۶ به شکل سازه ای مدرن در مرکز این شهر ساخته شد. این اپرا هرساله میزبان برنامه های متفاوتی مثل شکلای مختلف تئاترهای موزیکال مشهور، کنسرتای موسیقی، اپرا، باله و تئاترهای کمدیه.

این سازه مدرن با ظرفیت ۲۰۰۰ نفر که مثل به انحنای لنجای سنتی طراحی شده، شیشهای سرتاسری و دیوارهای محکم و استواری داره و یکی از نمادهای برجسته ی معماری مدرن دبی به حساب میره.

این اپرا در بزرگراه شیخ محمد بن رشید هستش.

۱۷. ساحل کایت (Kite Beach)

این ساحل طولانی و پنهون از ماسه های سفید، در جنوب ساحل جمیرا قرار داره و نه تنها جای مناسبی واسه حموم آفتابه بلکه یکی از جاهای دیدنی دبی و ازجمله جاذبه های گردشگری واسه کسانیه که علاقه مند کایت سواری، چتربازی و شکلای مختلف ورزشای آبی هستن. در این ساحل می تونین با دیدن آموزشای مختلف و دریافت لوازم موجود، هم غواصی کنین و هم از کایت سواری لذت ببرین.

این ساحل در انتهای بزرگراه جمیرا قرار داره.

۱۸. منطقه هنری السرکل (Alserkal Art District)

در خیابون السرکلِ دبی، منطقه ای صنعتی و قدیمی به نام القوز(Al Quoz) قرار داره که واسه تبدیل شدن به قطب هنری دبی در حال بازسازیه. درحال حاضر این منطقه مرکز مهم ترین گالریای هنری دبی، مثل گالری هنر سبز، گالری خط سوم و گالری ایامه. درحال حاضر خیلی از گالریای نوپای این شهر هم در حال نقل جای به این منطقه هستن.

معمولا برنامه های این مجموعه هنری، هم به هنرمندان بزرگ و بنام و هم به استعدادای جدید خاورمیانه اختصاص داره. در این منطقه بوتیکای فشن و زیورآلات هم روی بورس هستن. رستورانای پاپ آپ، پاتوقای طراحان مد و بقیه جایای جذاب دیگر، این منطقه رو از جایای عادی جدا کرده.

همونطور که گفتیم، این محله در منطقه صنعتی القوز در خیابون آلسرکل هستش.

۱۹. مجتمع تفریحی و سرگرمی دبی پارک ان ریزورت (Dubai Parks and Resorts)

در این مجتمع فرهنگی، تموم چیزایی که واسه سرگرمی نیاز دارین، در یک جای جمع می شن. فقط کافیه اراده کنین تا چیزی رو که دوست دارین، تجربه کنین. این مجتمع یکی از جاهای دیدنی دبیه که سه پارک موضوعی جداگونه داره؛ پارک موشِن گِیت‏ (Motiongate) که علاقه مندان به سینما، انیمیشن و دنیای هالیوود می تونن با ورود به این پارک به دنیای تخیل و فانتزیای سینمایی قدم بذارن و داستانای شخصیتای هالیوودی رو تجربه کنن.

بالیوود پارک ( Bollywood Parks)، این پارک به صنعت سینمای هند می پردازه و تموم دکوراسیون و وسایل اون واسه علاقه مندان به سینمای هند طراحی شده.

لگولند (Legoland)، این پارک اولین سرزمین لگو در خاورمیانه و هفتمین اون در جهانه. این پارک واسه کودکان ۲ تا ۱۲سال طراحی شده. اونا می تونن همراه با والدین خود تجربه جذابی در دنیایی پر از لگو داشته باشن.

جای دیگری که ساخت اون در آینده در این محل پیش بینی شده، پارک آبی لگولند نام داره. ریور لند (Riverland) محل دیگریه که بین این سه پارک موضوعی با چندین غذاخوری و مراکز تفریحی ساخته شده و درواقع ورودی این سه پارک موضوعیه.

این پارک در منطقه جبل علی، بزرگراه شیخ زاید قرار داره.

۲۰. پارک آبی آکواوِنچرآتلانتیس دبی (Aquaventure Waterpark)

پارک آبی آکواونچر دبی که در آتلانتیس پالم جمیرا ( جزیره مصنوعی معروف در دبی) قرار داره، یکی از جاهای دیدنی دبی و جای مناسبی واسه خنک شدن بعد از چند روز خرید و گشت وگذاره. این پارک آبی که به نام پارک آبی آتلاتیس هم شناخته می شه، سرسرهای آبی خیلی عالی و هیجان انگیزی داره که از کیفیت یکسانی با همتایان جهانی خود برخورداره. در این پارک آبی می تونین با سرسره ی طولانی آکواکوندا (Aquaconda) سرسره سواری ۹مرحله ای هیجان انگیزی رو تجربه کنین یا با کلاه زیر آب قایقرانی کنین.

در این پارک محل مناسبی واسه سرسره سواری کودکان هم در نظر گرفته شده. اگه درحین تفریح خسته شدید می تونین در ساحل ماسه ای سفید ۷۰۰ متری این مجموعه استراحت کنین.

واسه گشت وگذار آسون در دبی، کجا اقامت کنیم؟

اگه تمایل دارین تا در جایی اقامت کنین که به جایای توریستی و جاهای دیدنی دبی آسون ترین دسترسی رو داشته باشین بهتره مرکز این شهر رو واسه اقامت انتخاب کنین.

همونطور که پیش از اینم گفتیم؛ برج خلیفه، مرکز خرید دبی و آب نمای معروف اون که از بهترین جاهای دیدنی دبی هستن در مرکز شهر قرار دارن. از طرفی طیف متنوعی از مغازها، رستورانا و گالریای هنری در همین منطقه هستن.

اگه علاقه زیادی به ساحل، آفتاب و دریا دارین، خوبه بدونین که از برج خلیفه تا ساحل جمیرا (منطقه محبوب توریستی) فقط ۱۵ دقیقه با ماشین راه.

هتلای ممتاز در مرکز شهر دبی

۱. هتلای لوکس

هتل قصر مرکز شهر دبی (Palace Downtown Dubai) در فاصله کمی از برج خلیفه، مرکز خرید و آب نمای دبی و بازار البحار قرار داره که هتلی باشکوه و با دسترسیای خوب به مرکز شهره. هتل رویایی ( Armani Hotel) در نزدیکی برج خلیفهه که با شکوه خاصی از مهمانانش استقبال می کنه. برج العرب هتلی واسه دوستداران تجربه زندگی لوکس در کنار دریاست که نماد دبی و یکی از باشکوه ترین هتلای دنیاست.

۲. هتلای متوسط

هتل رمادا مرکز شهر دبی (Ramada Downtown Dubai)، از این هتل تا برج خلیفه و مرکز خرید دبی فقط ۱۰ دقیقه پیاده فاصله. این هتل قیمت تقریبا مناسبی هم داره. هتل بوتیک منزل مرکز شهر دبی (Manzil Downtown Dubai) این هتل درست روبه روی ساحلی پر از مغازه و رستوران قرار داره که طراحی اون به سبک عربی مدرنه، فاصله این هتل تا برج خلیفه به شکل سواره ۱۲ دقیقهه. هتل سافیتل (Sofitel) دبی هم هتل دیگری با میزان متوسطه که در ساحل جمیرا قرار داره و با سکونت در اون می تونین از پیاده روی در کنار ساحل لذت ببرین.

۳. هتلای ارزون

اگه باید حواس تون به دخل وخرج تون باشه، هتل ایبیس مرکز خرید امارات (Ibis Mall of the Emirates) که در کنار پیست اسکی دبی و مرکز خریدی به همین نام قرار داره، گزینه مناسبیه. ویژگی دیگر این هتل نزدیکی اون به ایستگاه متروست، این هتل با ماشین فقط ۱۳ دقیقه تا برج خلیفه فاصله داره. هتل دیگری به نام هتل ایبیس الرقه (Ibis Al Rigga) هم در نزدیکی مترو قرار داره که اتفاقا به فرودگاه هم خیلی نزدیکه. اگه بیشتر دوست دارین در منطقه بومی، تاریخی و نوستالژیک دبی سکونت داشته باشین؛ هتل هُنری ایکس اون ای (XVA Art Hotel) در قلب منطقه بستکیه هم خدمات مناسبی رو ارائه می ده.

چند تا نکته مهم در مورد بازدید از جاهای دیدنی دبی و استفاده از تورهای گردش در شهر

  • دیدن مناظر دبی : واسه اونکه خیلی آسون بتونین از جاهای دیدنی دبی دیدن کنین، مناسب ترین راه، استفاده از تورهای گشت وگذار نیمروزه در دبیه. این تورهای گردشگری شما رو به معروف ترین جاهای دیدنی دبی ازجمله مسجد جمیرا، محله ی بستکیه، بازارطلای دیره و بازار ادویه هدایت می کنن. علاوه بر تورهای گردشگری شهری می تونین در تورهای سافاری در کویر هم ثبت نام کنین و از تجربه شترسواری، آموزش اسکی روی ماسه و باربیکیو در غروب آفتاب لذت ببرین.
  • پرواز بر فراز آسمان دبی: در دبی مکانی هست که می تونین واسه دیدن مناظر زیبای این شهر از ارتفاع بالاتر، مشاهده ی منطقه نخل جمیرا (Palm Jumeirah) یا مجمع الجزایر مصنوعی دنیا (The World) که به شکل نقشه دنیا ساخته شده، از یک پرواز ۱۵ تا ۲۵ دقیقه ای با هلیکوپتر بر فراز دبی لذت ببرین.جزیره بالی که به جزیره خدایان معروفه در کشور اندونزی هستش. شک نداشته باشین واسه کسائی که اهل گشت و گذار هستن بالی از هر نظر منحصر به فرد هستش و بیشتر افراد با اینکه نام اونو شنیده ان نمی دونن بالی در کجا هستش. در این مقاله ما رو همراهی کنین تا شما رو با دین جالب مردم بالی، جاذبه های گردشگری و وضعیت جغرافیایی منحصربه فرد اون آشنا کنیم.

 

جزیره بالی کجاست؟

بالی واقع در اندونزی دارای پهنایی ۹۵ دوست داری (هر مایل ۱.۶ کیلومتره) در اقیانوس هنده و تنها ۲ مایل با شرق جزیره جاوه فاصله داره. بالی در غربی ترین ضلع جزیرها سوندای کوچیک قرار داره. این جزیرها شامل لومبوک، فلورز، تیمور و… هستن. نزدیک ترین همسایه ی بالی از طرف غرب، جزیره لومبوکه که کوه رنجانی در اون قرار داره. بالی تقریبا در ۱۶۰۰ دوست داری شمال پِرث در استرالیای غربیه و حدودا ۶۰۰ مایل تا شرق جاکارتا فاصله داره.

جاذبه های گردشگری بالی؛ دلیل معروفیت جزیره بالی چیه؟

کتاب معروف «بخور، دعا کن، عشق بورز» نوشته الیزابت گیلبرت نقش زیادی در معرفی هر چه بیشتر فرهنگ بالی به عموم دنیا داشته. اما قبل اینکه این کتاب نوشته شه و فیلم اونو هم بسازند، گردشگرانی که با یک کوله پشتی و به قصد انجام سفر ارزون و جذاب، رهسپار مقاصد جورواجور می شدن، بالی رو واسه گردش انتخاب می کردن.

دلیل جذابیت بالی و فرهنگ اون می تونه به دلیلای زیادی باشه: مناظر قشنگ، فضای فوق العاده و خاص و…. . درحالی که بیشتر جمعیت اندونزی مسلمان هستن، جزیره بالی، جزیره ای هندو به حساب میاد. معماری شگفت انگیز استفاده شده هم در ساختمانای قدیمی و هم مدرن بالی باعث شده که ترکیبی قشنگ از سنت و مدرنتیه با هم به نمایش گذاشته شه. بعضی وقتا به سختی میشه فهمید، بنای زیبایی که مشاهده می کنین، معبدیه چندین هزارساله یا رستورانی نوساز یا هتلی جدید که با معماری زیبایی ساخته شده.

اگه از شما بپرسند که یکی از عاشقانه ترین محلا واسه گذراندن ماه عسل در آسیا کجاست، باید بی دودلی از بالی نام ببرین. شاید ترافیک شدید جاده ای خیلی جالب به نظر نرسه، اما وجود کوهای آتیش فشانی در کنار دریا، منظره یکی از زیباترین سواحل دنیا رو بی مثل می سازه، بالی شالیزارهای خیلی چشم نوازی داره. در دور و دور بالی، مناطق زیبای کشف نشده خیلی وجود دارن.

خاک کوهای آتیش فشانی بالی، زمینای باروری واسه کاشت برنج، گلای همیشه شکوفا و جنگلای انبوه فراهم کردن. خیلی از هنرمندان و افرادی که به انجام کارهای خلاقه می پردازند، واسه بهره مندی از جو و انرژی فوق العاده این خطه، به اونجا مهاجرت کردن. خاکستر خواننده شهیر و فقید، دیوید بووی، هم در این جزیره به دست باد سپرده شده. برخلاف پیشرفت ی زیاد این منطقه، ساخت هتلای جدید و زمینای گلف و…، بالی بازم بعضی از آثار و بقایای گذشته خود رو که مربوط به ده های گذشته حفظ کرده و گردشگران نتوانسته ان به اونا آسیبی بزنن.

یکی از جذاب ترین نکات درمورد سفر به بالی، گذراندن اوقاتی خیلی آسون و دل چسب با بودجه ای مناسبه. شما می تونین تنها با پرداخت شبی ۵۰ دلار در هتلای باشکوه بالی اقامت داشته باشین. در حالی که امکاناتی مثل در هاوایی بیشتر از ۲۰۰ دلار در هر شب تموم می شه. البته تنها جای دیدنی اندونزی، بالی نیس؛ ولی جواب به سوال بالی کجاست و توضیح ویژگیای زیبای اون باعث شده تا بیشتر گردشگران تنها به این نقطه از اندونزی سفر کنن و بی دیدن نواحی دیگر دیدنی این کشور، به خونه برگردن.

جاهای دیدنی بالی کجاست و چه کارایی رو میشه در اونجا تجربه کرد؟

علاوه بر استراحت، خرید و تجربه خوردن غذاهای فوق العاده ، بقیه نقاط دیدنی بالی کجاست و میشه در اونجا چه فعالیتایی واسه تفریح انجام داد؟ درادامه، به نمونه ای از این فعالیتا اشاره شده:

۱. موج سواری

از سالای ۱۹۳۰ تا کنون، موج سواران به بالی جذب می شدن. از دست دادن جزیرها مرجانی و زیادی مدارس موج سواری، ساحل کوتا در بالی رو به یکی از مشهورترین نقاط دنیا واسه موج سواری بدل کرده. واسه کسائی که حرفه ای تر هستن، اولواتو و بقیه نواحی دور جزیره، رقابت برانگیزتره.

۲. بازدید از اوبود

بازدید از اوبود در اندونزی با وجود مراکز اسپا (مراکز تخصصی ماساژ)، خرید، زمینا و مزارع سبز و مراکز درمانی پرشمار باعث می شه که تعداد زیادی از گردشگران از سواحل جذاب و جادویی به طرف داخل شهر هم برن.

۳. تماشای سواحل

در بالی، سواحل مختلفی با فضای جور واجور هست. هم می تونین از آفتاب گرفتن در سواحل کوتا و شبای خوشحال و شلوغ اون بهره ببرین و هم از حضوری لذت بخش در سواحل باشکوه تری در جنوب بالی بهره مند بشین. درهرحال، انتخابای زیادی جلو شماس. جزیرها سمین یاک و لگیان بالی خیلی مشهورند، اما با فاصله از سواحل غربی هم انتخابای مختلفی هست.

۴. بازدید از داخل جزیره

دریاچها، کوهای آتیش فشانی، شالیا و… و بازدید از داخل جزیره بالی خارج از دِنپاسار هم خیلی لذت بخشه. دهکدهایی که در دامنه ی کوهای آتیش فشانی فعال قرار دارن، محل بیرون اومدن آب زیر زمینیای آب گرم و… از دیدنیای این نقاط هستن. البته فاصله ها در بالی کوتاهه. پس بی اقامت شبونه می تونین نقاط مختلف و جنگلا و… رو هم ببینین. می تونین از اوبود در بالی، موتور کرایه کنین و همه مسیرها رو با اون برید.

۵. غواصی

غواصی در بالی معمولا از تایلند ارزون تر و جالب تره. دیدن جزیرها نوزا پِنیدا خالی از لطف نیس و شن ههای سیاه آمِد (AMED) در بخش شمالی جزیره هم غواصانی رو که واسه دیدن (USS Liberty wreck ) و غواصی به این محوطه بین، به خود جلب می کنه.۶. خرید نقره از سِلوک

سلوک دهکده ای در سوکوواتیه که به خاطر نقره کاری هاش مشهوره. این دهکده با اوبود تنها نیم ساعت فاصله داره. خیلی آسون می تونین یک روزه به اونجا برید و از مغازه های نقره فروشی زیبای اون در خیابون جالان رای ها دیدن کنین و سوغاتیای قشنگ بخرین. علاوه بر خرید اجناس جور واجور نقره، امکان سفارش دادن نقره طوری که خودتون دوست دارین هم هست. از چانه زدن هم خجالت نکشید، چون اینجا خیلی کار رایجیه.

۷. بازدید از جنگل میمونا

جنگل میمونا، معبدی هندی در اوبوده که از جاذبه های اصلی اونجا به حساب میاد. اینجا، حدود ۵۰۰ میمون زندگی می کنن و ۳ معبد هست که قدمت شون به قرن ۱۴ میلادی می رسه. شما علاوه بر بازدید از معابد، میمونا و عکس ورداری می تونین از منظرهای طبیعی قشنگ هم لذت ببرین. واسه ایجاد رابطه با میمونا می تونین با خودتون موز ببرین اما یادتون باشه که این میمونا خیلی اجتماعی هستن و اگه با خودتون عینک، بطری آب و… به همراه داشته باشین، اونا رو از شما می گیرن.

۸. رفتن به باغ وحش بالی

باغ وحش بالی در منطقه جیانیار ریجِنسی هستش و در اون تعدادی از حیوانات مخصوص ناحیه جنوب شرقی آسیا زندگی می کنن. در این باغ وحش طبیعی و قشنگ، حیوانات آزاد هستن و در قفس به سر نمی برند. از شکلای مختلف حیوانات موجود در باغ وحش بالی میشه به این موارد اشاره کرد: ببر، فیل، کرگدن و انواعی از پرندگان رنگارنگ. هم می تونین روزها از این باغ وحش جالب دیدن کنین و هم شبا با سافاری به این منطقه برید و حیواناتی رو که شبا به این محوطه بین ببینین.

۹. جشن غذاهای دریایی در سانور

سانور شهری دریاییه که از مناطق شلوغ بالی مثل کوتا چند دوست داری فاصله داره. یکی از جذابیتای این ناحیه در امکان پیاده روی و قدم زدن در طول ساحل عریض اینه. می تونین در کنار ساحل قدم بزنین و غذاهای دریایی مختلفی رو که در ساحل آماده و فروخته می شن، امتحان کنین.

معروفیت سانور به دلیل ی رستورانای دریایی اینه. گشت وگذار در بین رستورانا و یافتن غذاهای جالب و جدید واسه شما دل پذیر هستش. غذاهای این ناحیه در پوست نارگیل قرار میگیره و کبابی می شه. پس غذاها دودی و خوش عطر شده و با برنج و سُس سریع ارائه می شن.

۱۰. بازدید از سنگ تراشیا در باتوبولان

اگه می خواید از سنگ تراشیای خیلی قشنگ دیدن کنین، باید حتما یه سر به روستای باتوبولان بزنین. این داهات در ۲ کیلومتری دِنپاسار هستش. هنرمندان این ناحیه، با تراشیدن سنگا به شکلی هنرمندان، مجسمه خدایان و الههای معروف رو تراشیده ان. علاوه بر تصویر و مجسمه های خدایان صحنهایی از حماسه معروف مهابهاراتا و رامایانا هم در این سنگ تراشیا دیده می شه.

۱۱. دیدن موزه «دون آنتونیو بلانکو»

آنتونیو بلانکو هنرمندی با اصالت اسپانیایی بود که در فیلیپین به دنیا اومده و در بالی زندگی می کرد. اون از هنرمندان و افراد تأثیرگذار خارجی به حساب می رفت؛ بخاطر این، منزل اون که در کنار رودخانه ی زیبای کامپوهان قرار داره، به موزه تبدیل شده و تعدادی از آثار اون اینجا به نمایش گذاشته شدن.

۱۲. سفر به کارانگاسم

خیلی از گردشگران به این ناحیه زیبای بالی نمی رن که اشتباه بزرگی انجام دهنده می شن، چون این قسمت از بالی تجربه ای متفاوت از بقیه نقاط مثل کوتا و سِمینیاک در اختیار گردشگران می ذاره. از فرودگاه اصلی بالی تا اینجا حدود یک ساعت و نیم فاصله، اما ارزش صرف وقت داره. مثلا بازدید از تیرتاگاندا، به عنوان کاخ آبی مشهوری که خونواده سلطنتی شهر آملاپورا از اون استفاده می کردن، واقعا لذت بخشه.

۱۳. بازدید از کاخ اوبود

کاخ اوبود یکی از مهم ترین بناهای این منطقه و قدمت اون به سالای ۱۸۰۰ میلادی بازمی شه. صبحا یا هنگام غروب آفتاب می تونین از بناها، معماریای زینتی و باغ این کاخ دیدن کنین. اگه به دنبال شناخت فرهنگ مردم بالی هستین، پیشنهاد می شه شبا به این کاخ بیایید و از مراسم و برنامه های رقصی که در اون اجرا می شه، دیدن کنین.

۱۴. دیدن آبشار مخفی سوکوواتی

معروفیت بالی بیشتر به دلیل طبیعت زیبای اینه. یکی از این زیباییای فوق العاده هم آبشارهای اینه. آبشار سِکومپول هم آبشاری قشنگ و مقدس در بالیه که در کنار دره قرار داره و واسه دیدن اون باید از راهی دورافتاده عبور کنین که یهو شما رو با آبشاری قشنگ مخفی در دل طبیعت روبرو می سازه. بعد از طی راه تقریبا طولانی می تونین در آب کمی شنا کنین و خستگی راه رو از تن بیرون بریزین.

۱۵. کوهنوردی

شاید بپرسید که مرکز هیجان و کمی خطر کردن بالی کجاست؟ جواب اینه که واسه تجربه کمی هیجان بیشتر، باید به کوهستان باتور برید که ۱۷۰۰ متر از سطح دریا فاصله داره. باتور یکی از مشهورترین کوهای آتیش فشانی بالیه و می تونین از ساعت ۴ صبح واسه تجربه هیجان به قسمت مرتفع اون برید و بالا اومدن زیبای خورشید رو نظاره کنین. بالا رفتن از این کوه نسبت به بقیه کوهستانای بالی آسون تره و مشاهده مناظر زیبای شهر و رودخانهای اون خالی از لطف نمیشه.

بهترین زمان واسه بازدید از بالی چه موقعه؟

آب وهوای بالی در طول سال، گرمای مطبوعی داره. اما مثل خیلی از جایای جنوب شرقی آسیا، بارش بارانای موسمی می تونه به شکل جالب و مفرحی گرمای هوا رو کاهش کنه. درصورت بارندگیای شدید در فصل زمستون، امکان استفاده از ساحل در این ماه ها وجود نداره. فصول قبل و بعد از بارشای فصلی، زمان مناسبی واسه رفتن به بالیه، چون جمعیت کمتری در این مقاطع زمانی واسه سفر به بالی می رن.

بین ۲ ماه ژوئن و آگوست در تابستون، بارش کمتری در بالی رخ می ده و جمعیت زیادی هم به اینجا سفر می کنن. در این ماه ها، بالی خیلی شلوغه، چون خیلی از ساکنان نیمکره ی جنوبی واسه فرار از روبرو شدن با زمستون سخت منطقه خود به بالی بین. پس اگه در این فصل به بالی برید، باید جمعیت زیادی رو تحمل کنین و سفرتون در کنار تعداد زیادی گردشگر دیگر سپری میشه.

تفلیس، پایتخت گرجستان، شهری پر از فرهنگ، تاریخ و جاذبهه؛ جایی که فرهنگای مختلف درهم می آمیزند. جایی که واسه هر سلیقه و ذائقه ای چیزی واسه ارائه هست، اما گشت وگذار در پایتخت گرجستان نباید محدود به جاهای دیدنی تفلیس شه، بلکه باید به سراغ تجربه های منحصربه فرد هم رفت، چون این شهر پر از اینجور تجربه هاییه.

چیزی که در این مقاله می خونین، فهرستی از جاهاییه که در تفلیس باید دید و تجربه هایی که باید از سر گذراند. جاذبه های منحصربه فرد و جاهای دیدنی تفلیس رو گرد هم آورده ایم تا با این شهر و فرهنگ گرجی بیشتر آشنا شید. با ما همراه باشین.

 

۱. تفلیس قدیم

تفلیس قدیم (Old Tbilisi) بخش تاریخیِ پایتخت گرجستانه. با اینکه این شهر تقریبا بیست و نه بار خراب و دوباره ساخته شده، اما ساختار شهر قدیم تفلیس، با کوچهای باریک و خونه های بزرگی که دور حیاط ساخته شدن، بیشتر دست نخورده باقی مونده. اگه به تفلیس رفتید، حتما یه سر به کوچه و پس کوچهای تفلیس قدیم هم بزنین.

۲. قلعه ی ناریکالا

پایتخت گرجستان شهری برفراز تپه هاست؛ پس می تونین از جای جای تفلیس، از چشم اندازه های خیره کننده ی اون لذت ببرین. قلعه ی تماشاییِ «ناریکالا» (Narikala Fortress) از جاهای دیدنی تفلیس و از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری پایتخت گرجستانه. این قلعه که قدمت اون به قرن چهارم میلادی بازمی شه، روی تپه ای با خونه های رنگارنگ و چشم انداز فوق العاده ای از رود کُر قرار داره که شهر رو پیش چشم گردشگران می گسترد. آسونترین راه رسیدن به قلعه ی تماشایی «ناریکالا»، اینه که در پارک «ریکه» (Rike Park) سوار تراموای برقی شید؛ البته پیاده هم می تونین برید.

۳. مجسمه مادر گرجستان

این مجسمه خارج از پایتخت گرجستان قرار داره، اما میشه اونو از کیلومترها دورتر دید. «کارتلیس ددا» (Kartlis Deda) یا مادر گرجستان، بنای یادبود ملی این کشوره که بر فراز کوه «سولولاکی» هستش و از مهمانان با یک کاسه نوشیدنی و از دشمنان با شمشیرش پذیرایی می کنه!

۴. حمومای سولفور

مقصد بعدی حمومای «سولفور» (Sulfur baths) در «آبانوتوبانی» (محله ی حموم) در تفلیس قدیم هستن. اینجا محل بیرون اومدن آب زیر زمینیای آب گرم در قرن پنجم کشف شدن و شهر در دور اونا شکل گرفت. این شهر به خاطر وجود همین آب گرما «تفلیس» نامیده شد که به زبون گرجی به معنای «گرم» است. حموم آب گرم واسه مریضیای پوستی و سیستم عصبی خیلی خوبه. پس از استفاده از این محل بیرون اومدن آب زیر زمینیای آب گرم، حس تازگی فوق العاده ای رو تجربه می کنین. اگه هم علاقه ای به حموم آب گرم ندارین، می تونین اون دوروبرها بچرخی بزنین؛ از مغازه های سوغاتی خریدی بکنین و عکسای یادگاری بگیرین. در نزدیکی حمومای سولفور می تونین دره انجیر معروف (Leghvtakhevi) رو پیدا کنین که آبشارهای زیبایی داره و از جاهای دیدنی تفلیس به حساب میاد.

۵. کلیسای کامل تثلیث تفلیس

کلیسای کامل «تثلیث تفلیس» (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) که معمولا به نام «سامِبا» (Sameba) شناخته می شه، کلیسای اصلیِ ارتدوکس گرجی واقع در محله ی «آولاباری» است. این کلیسا، سومین کلیسای کامل ارتدوکس شرقی در دنیاست و یکی از بزرگترین ساختمانای مذهبی در قفقاز جنوبی حساب می شه. ارتفاع این کلیسا ۸۷/۱ متره. این ساختمان تماشایی، یکی از معروف ترین جاذبه های توریستی در گرجستانه.

۶. قطار کابلی

قطار کابلی (Funicular) در تپه ی «متاتسمیندا» (کوهستان مقدس)، یکی از جاهای دیدنی تفلیس و از پربازدیدترین جایای گردشگری گرجستانه که چشم انداز شگفت انگیزی از کل شهر رو پیش چشم بازدیدکنندگان قرار می ده. تپه ی «متاتسمیندا» که با قطار کابلی به بالای اون می رن، به خاطر برج تلویزیون و چرخ وفلک معروف اینه که تقریبا از هر جای شهر میشه اونا رو دید. سواری با قطار کابلی به مقصد بالای تپه خیلی جذابه. این قطار طی سالای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ واسه پیوند دادن «تفلیس بالا» با «تفلیس پایین» ساخته شد.

۷. بازار کهنه فروشان درای بریج

یکی دیگر از ویژگیای لاینفک و تماشایی تفلیس، بازار «درای بریج» (Dry Bridge Flea Market) است که در اونجا میشه اشیا جذاب زیادی پیدا؛ از سکهای قدیمی شوروی گرفته تا ظروف نقره ی آنتیک و فنجونای چای خوری و بشقابای چینی! یعنی، این بازار رو میشه نمایشی از تاریخ و فرهنگ گرجستان دونست. قدم زدن در بین بساط کهنه فروشان بازار «درای بریج»، شما رو به دنیای خیال می بره، حتی اگه خریدی هم نکنین.

۸. خیابون روستاولی

«روستاولی» (Rustaveli Avenue) خیابون اصلیِ تفلیسه که هیچ گردشگری نباید فرصت قدم زدن در اونو از دست بده. میدون انقلاب رز (Rose Revolution Square) هم که پر از مغازها، کافها، موزها و دست فروشان مختلفه در امتداد همین خیابون قرار گرفته. خیابون «روستاولی» محل قرار گرفتن خیلی از ساختمانای دولتی، عمومی، فرهنگی و تجاریه. مجلس گرجستان (Parliament of Georgia)، کلیسای «کشوتی» (Kashveti Church)، سالن اپرا و باله ی تفلیس (Tbilisi Opera and Ballet Theatre)، سالن تئاتر «روستاولی» (Rustaveli State Academic Theater)، موزه ی «روستاولی» (Rustaveli Museum) و آکادمی علوم گرجستان (Georgian Academy of Sciences)، همه در خیابون «روستاولی» هستش ان.

۹. خونه ی اپرای پالیاشویلی

خونه ی «اپرای پالیاشویلی» (Paliashvili Opera House) یا تئاتر اپرای ملی گرجستان، خونه ی باله و اپرای گرجستانه. ساختار داخلی این ساختمان خیلی شرقیه و جای تردیدی باقی نمی ذاره که با اینکه در کشور کوچیکی هستش، اما یکی از پیشروترین خونه های اپرا در جهانه. معماری این خونه ی اپرا، با اینکه مدرنه، اما خوب نشون می ده که گرجستان پلی بین خاورمیانه، آسیا، اروپای غربی و اروپای شرقیه.

۱۰. شیرینی پزیا

رژیم بی کربوهیدرات و بی گلوتن رو از یاد ببرین، یکی از جذاب ترین کارایی که میشه در تفلیس انجام داد، شرکت در جشن خوراکیای پر از کربوهیدراته! عطر اشتهابرانگیزِ نانی که تازه پخته شده، از پنجره ی شیرینی پزیای کوچیک مشام هر رهگذری رو پر کرده و اونو پشت ویترینای پر از شیرینیای خوشمزه و جذاب میخکوب می کنه.

نانی که با گوشت، پنیر یا سیب زمینی پر شده باشه، اون قدر سیرکننده هست که هم کار صبحانه رو می کنه و هم ناهار. حتی نون آسون هم در گرجستان اشتهابرانگیزه، به ویژه «شوتیس پوری» (shotis puri). نانی مثل قایق که در تنور پخته شده و داغ داغ سرو می شه.

اما این وسوسهای خمیری فقط به شیرینی پزیا محدود نمی شن، بلکه جزوی از منوی رستورانای این شهر هم هست، اونم معمولا به شکل خینکالی (Khinkali) یا خاچاپوری (Khachapuri). از خینکالی معمولا با عنوان دلمه ی گرجی یاد می شه. این کیسه های بزرگ با گوشت، قارچ یا سیب زمینی پر می شن و از بالا پیچ خورده و بسته می شن تا آب خوشمزه ی داخل اون بیرون نریزد. بهترین خینکالیا اونایی هستن که تازه تازه سرو می شن، پس باید براش انتظار بکشین، که ارزشش رو هم داره.

«خاچاپوری» که به نام نون پنیری گرجی یا نون مهمانی گرجی هم معروفه، غذای ملی این کشور حساب می شه؛ هیچ گردشگری نباید تجربه خوردن اونو از دست بده. این نون رو با پنیر و ادویه ای که داخلش می ذارن، می پزند (مثل پیتزا) و بعد هم روی اون تخم مرغ و مقداری کره می ریزند. واسه خوردن اون، باید پوسته ی بیرونی که سرخ شده رو جدا کنین و درون مایع پنیری تخم مرغی وسط اون بزنین.

۱۱. بازار دزرتر

اگه می خواید تفلیس رو مثل خودِ گرجیا تجربه کنین، حتما در گشت وگذارتان سری هم به بازار «دزرتر» (Dezerter Bazaar) بزنین. این بازار که در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن قرار گرفته، جریان بزرگی از رفت وآمد رو به شکل بی نظم و درعین حال کنترل شده شاهده؛ از ساختمان اصلی صفی کشیده شده از غرفها، کیوسکا و ماشینایی پر از خوراکی و پوشاک و شکلای مختلف دیگر و مخازنی پر از ماهی.

بوقلمون زنده می خواید؟ سیب زمینی لازم دارین؟ هرچه که بخواهید، یک پارکینگ پر از ون هاییه که اینجور کالاهایی رو ارائه میدن. به دنبال یک جفت کفش خوب هستین، یا لوازم آشپزخانه؟ دیگر لازم نیس بگردید! شاید هم دوست دارین با بومیای تفلیس شطرنج بازی کنین؟ علاوه بر شکلای مختلف فروشی، در اعماق بازار «دزرتر» می تونین با گرجیا بازی کنین و گپ بزنین.

این بازار نام خود رو از سربازانی گرفته که در سالای ده ۱۹۲۰ پست خود رو ترک کرده و بعد هم اسباب و اسلحه شون رو در این بازار به فروش می رساندند. در سال ۲۰۱۲، بازار اصلی به طور کامل بازسازی شد که واسه این کار باید فروشندگان رو به خیابونا و میادین جنبی انتقال می دادن؛ حالا خیلی از اونا مایل هستن به ساختمان تکمیل شده برگردن. با اینکه این بازار قاعدتا از جاذبه های گردشگری تفلیس به حساب نمیاد، اما یکی از جاهای دیدنی تفلیسه.