منابع مقالات علمی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۷

۱۲- گردشگری الکترونیکی (اینترنتی )۱۳- گردشگری جنوبگانسفرها و بازدیدهایی از مقاصد در داخل مدار قطب جنوب که اغلب از طریق دریا انجام می شوند .۱۴- گردشگری مناسبگونه و مقیاسی از گردشگری که از نظر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز

بازی‏های المپیک هم طی حدود ۱۲۰۰ سال (از سال ۷۷۶ قبل میلاد تا ۳۹۳ بعد از میلاد مسیح) نه تنها یونانیان، بلکه ‏رومیان را نیز از سراسر امپراتوری و حتی از سرزمین‏های دوردست به خود جلب می‏کرده است. علاوه براین،…

اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و هایپراستار …

عبارات در هر دو بخش به وسیله مشتری امتیازبندی میشود. این امتیازبندی به ۷ نقطه مقیاس لیکرت در دامنه غیرقابل قبول (۱) تا کاملا قبول(۷) بدون برچسبگذاری و در سطح امتیاز ۲ تا ۶ نمرهگذاری میشوند.به طور مثال یک عبارت…

مقاله علمی با منبع : اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه …

برطبق مدل پاراسورامان، مشتری به هنگام مراجعه به سازمان در وهله اول انتظارات زیر را از سازمان توقع دارد: درک درست کارکنان از انتظارات مشتری تجربیات گذشته مشتری از خدمات سازمان شیوه ارتباط سازمان با مشتری (ادب و شخصیت) فهم…