منابع مقالات علمی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۷

۱۲- گردشگری الکترونیکی (اینترنتی )۱۳- گردشگری جنوبگانسفرها و بازدیدهایی از مقاصد در داخل مدار قطب جنوب که اغلب از طریق دریا انجام می شوند .۱۴- گردشگری مناسبگونه و مقیاسی از گردشگری که از نظر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست…

پژوهش – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۲

مهاجرت های روستا شهری، پدید آمدن ماشین ها، قطار، کشتی ها نیز در توسعه گردشگری تأثیر گذاشتند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، فناوری های نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکایی ها ابداع کردند.…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز

بازی‏های المپیک هم طی حدود ۱۲۰۰ سال (از سال ۷۷۶ قبل میلاد تا ۳۹۳ بعد از میلاد مسیح) نه تنها یونانیان، بلکه ‏رومیان را نیز از سراسر امپراتوری و حتی از سرزمین‏های دوردست به خود جلب می‏کرده است. علاوه براین،…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

۲۰۰۹ موهیب آلنوکری چطور اثربخش بودن هوش تجاری می تواند به سازمان ها کمک کند که استراتژی های خود را برنامه ریزی کرده و دستیابی به آنها را میسر می کند به طوری که سازمان ها می توانند از طریق…

علمی : تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

۱۲۰ مرحله آموزشی: به قسمتی از یک دوره آموزشی اطلاق میشود که در طی آن مدت، بایستی فراگیران بخشی از آموزشهای مربوط به آن دوره را طی نموده و نمره قبولی را کسب نمایند.آزمون عملی: آزمونی است که برای سنجش میزان توانایی…

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

 تفاوت رشد با یادگیریتفاوتهای عمده رشد با یادگیری عبارتند از:۱-در یادگیری فرد باید به فعالیت بپردازد ولی رشد طبیعی یک عمل دائمی و پی در پی است و حتی اگر فرد در خواب باشد نیز انجام میگردد.۲- یادگیری به ظهور…

تحقیق – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

خودکارآمدیتعهد سازمانی ( دارای سه زیر مولفه یباشد) و خودکارآمدی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده و با استفاده از جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بعنوان متغیر پیشبین که ناشی از روابط پویای افراد درون سازمان میباشد مورد بررسی…

سامانه پژوهشی – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران)- …

۵- جوّ کنترل شده: اشاره به جوّ پرکاری دارد که به زیان زندگی اجتماعی اعضا تمام می‌شود. با وجود این روحیه بسیار بالاست، کارکنان در کارشان فعال و متعهدند اما تکالیف بیش از حد دارند و تعامل شخصی کمتری دارند.…

منابع مقالات علمی : ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

جو متعهدانه جو باز بازرفتار معلمبسته جو بسته جو غیرمتعهدانه جدول ۲- ۱ انواع جو از نظر هوی و سیبو۲-۲-۲-۳- دیدگاه برنز و استالکر– برنز و استالکر[۱۲] ( ۱۹۶۱) برای جوّ سازمانی دو وجه ویژه قایل شدند. آنان جوّ سازمانی را…

پژوهش دانشگاهی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

به طور کلی پنج گروه سرطان وجود دارد: کارسینوما[۲۰]: نوعی از سرطان که در سلولهایی که بخشهای داخلی و خارجی بدن مانند ریه، پستان و روده بزرگ را پوشش میدهد به وجود میآید. سارکوما[۲۱]: نوعی از سرطان که در سلولهای…