ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۱۰

دریاچه پریشان ۱۲ کیلومتری روستای ایاز آباد کازورن آب دریاچه پریشان شیرین می باشد اما برای آشامیدن چندان مناسب نیست برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. دریاچه مهارلو جنوب شرقی شیراز وسعت این دریاچه…