بایگانی برچسب: جرم شناسی

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.سؤالات پژوهش۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد …

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۹

نقش فیلم ها در بزهکاری، جرم و جنایت از این امر ناشی می شود که آنها صحنه های پرخاشگرانه مانند تندخویی، سخت دلی، بیرحمی، آدمکشی وغیره را با تمام فنون رنگی، حرکتی و صوتی مربوط نمایش می دهند. فیلم های جنایی زمینه را برای تجسم بصری و عینی فنون و شیوه های جنایت فراهم می …

سایت مقالات فارسی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۷

آمار به دست آمده در خصوص متاهل یا مجرد بودن افراد مورد آزمون حکایت از آن دارد که ۵۶ درصد از آنها متاهل، ۴۰ درصد مجرد و ۴ درصد دارای سابقه ازدواج بوده ولی به دلایلی اکنون مجرد هستند، بنابراین آمار افراد فاقد خانواده شخصی ۴۴ درصد می باشد.بیان مجرد بودن به عنوان عاملی برای …