سامانه پژوهشی – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۶

–      اقامتگاههای آزاد: این نوع اقامتگاهها فضاهای باز و آزادی هستند که هیچگونه تأسیساتی ندارند و صرفاً بخاطر زیبایی محل برای بر افراشتن چادر یا اقامت در فضای باز مورد استفاده مسافران قرار می گیرند. نمونه این نوع اقامت را می توان…

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار…

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۹

نقش فیلم ها در بزهکاری، جرم و جنایت از این امر ناشی می شود که آنها صحنه های پرخاشگرانه مانند تندخویی، سخت دلی، بیرحمی، آدمکشی وغیره را با تمام فنون رنگی، حرکتی و صوتی مربوط نمایش می دهند. فیلم های…

سایت مقالات فارسی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۷

آمار به دست آمده در خصوص متاهل یا مجرد بودن افراد مورد آزمون حکایت از آن دارد که ۵۶ درصد از آنها متاهل، ۴۰ درصد مجرد و ۴ درصد دارای سابقه ازدواج بوده ولی به دلایلی اکنون مجرد هستند، بنابراین…

پژوهش دانشگاهی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- …

چکیده بررسی حکایات “عقلای مجانین” در مثنوی‌های عطار بر اساس کتاب نیشابوری به کوششمعین کاظمی فردر قرن‌های دوم و سوم ه ق در جوامع‌ اسلامی شخصیت‌هایی ظهور کردند که از طرف مردم ” عقلاء المجانین ” / “دیوانگان فرزانه” لقب…