ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۱۵

امیر حسین حکمت نیا می گوید:حضور فعال در همایش و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با ارائه اقلام اطلاع رسانی و بسته های گردشگری سلامت شامل هزینه های درمان ، هزینه های سفر و پیش فروش تورهای سلامت به سه…

پژوهش – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۲

مهاجرت های روستا شهری، پدید آمدن ماشین ها، قطار، کشتی ها نیز در توسعه گردشگری تأثیر گذاشتند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، فناوری های نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکایی ها ابداع کردند.…

تحقیق – ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۵

Xij={0,1} for all i , j۴٫۲٫۳- استفاده از خروجی مدل :با استفاده از جواب مساله فوق میتوان به تحلیل علایق مشتریان و تعیین اهداف اصلی آنها برای مراجعه به سیستم پرداخت ، با مشخص شدن علایق مشتریان میتوان صفحه ورودی…

ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۳

نوع دیگر پرتال که به «پرتال عمودی» معروف است اطلاعات را درمجموعه خاصی از موضوعات جمع آوری می کند به عبارت ساده تر ، پرتالهای افقی ، عمومی و پرتال های عمودی تخصصی هستند .خرید های online بخش عمده ای…

ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین

تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها [۲۳]به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی…

تحقیق – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

خودکارآمدیتعهد سازمانی ( دارای سه زیر مولفه یباشد) و خودکارآمدی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده و با استفاده از جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بعنوان متغیر پیشبین که ناشی از روابط پویای افراد درون سازمان میباشد مورد بررسی…

دسترسی متن کامل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

ادجی و کلارک[۲۵] (۲۰۱۰) کیفیت ارتباط کارکنان، کیفیت چنگ و همکاران[۲۶] (۲۰۰۸) حس اعتماد و رضایتمندی اکسو و همکاران[۲۷] (۲۰۱۰) فرهنگ، خدمات اقامت، فرصتی برای تعطیلات خانوادگی، طبیعت، مکانهای تاریخی، خدمات غذا و نوشیدنی، مهماننوازی جامعه محلی، حمل و نقل محلی، تمیزی و…

مقاله علمی با منبع : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

تمایلات رفتاری آتی گردشگران توصیه به دیگرانبازدید مجددتبلیغات دهان به دهان محقق این ابعاد و ویژگیهای اصلی را باتوجه به ادبیات تحقیق، ویژگیهای شهر اصفهان و اهمیت بومی سازی کردن مولفهها، از مدلهای ذکر شده برگرفته و البته سعی کرده…

انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر اصفهان- قسمت …

۲-۲-۴- شاخصها و مدلهای رضایتمندیرضایتمندی مشتری یک متغیر پنهان و کیفی می‌باشد و برای تبدیل آن به یک کمیت قابل اندازه‌گیری، نیاز به مدل مناسب داریم. با کمک یک مدل خوب می‌توان رضایتمندی مشتری را به یک شاخص عددی تبدیل…

پژوهش – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

موارد ملموس: ظاهر وسایل و تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباطی (Valarie. A & Parasoraman, 1387). ۲-۳-۴- اهمیت کیفیت خدماتیکی از مفاهیم نزدیک به کیفیت، مفهوم رضایت است. وجود اختلاف بین این دو مفهوم، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است.…