دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۹

بیش ترین سهم صنایع الکترونیکی به کارخانه های مخابراتی ایران (کما) تعلق دارد که از سال ۱۳۴۸ در این استان شروع به تولید کرده است. کارخانه لاستیک سازی دنا (بریجستون) یکی از چهار تولید کننده بزرگ لاستیک سازی ایران، دراین…

پژوهش – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۲

مهاجرت های روستا شهری، پدید آمدن ماشین ها، قطار، کشتی ها نیز در توسعه گردشگری تأثیر گذاشتند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، فناوری های نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکایی ها ابداع کردند.…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز

بازی‏های المپیک هم طی حدود ۱۲۰۰ سال (از سال ۷۷۶ قبل میلاد تا ۳۹۳ بعد از میلاد مسیح) نه تنها یونانیان، بلکه ‏رومیان را نیز از سراسر امپراتوری و حتی از سرزمین‏های دوردست به خود جلب می‏کرده است. علاوه براین،…

اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند …

خدمات مربوط به کالاهای ملموس: تعمیر لوازم خانگی و تعمیر خودرو؛ کاملا غیر ملموس: روان درمانی، مشاوره و خدمات حقوقی(همان منبع). تقسیم بندی براساس میزان تکیه بر مردم خدمات مردم محور: با مردم تماس زیادی دارند؛ آموزش، مراقبتهای پزشکی، رستوران…

پژوهش دانشگاهی – اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه …

ارزش اصلی تولید شده در فعل و انفعالات خریدار با فروشنده است مشتریان (به صورت عادی) در تولید مشارکت ندارند مشتریان اغلب در تولید مشارکت دارند امکان ذخیره سازی و انبار کردن عدم امکان ذخیره سازی و انبار کردن قابل…

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۹

نقش فیلم ها در بزهکاری، جرم و جنایت از این امر ناشی می شود که آنها صحنه های پرخاشگرانه مانند تندخویی، سخت دلی، بیرحمی، آدمکشی وغیره را با تمام فنون رنگی، حرکتی و صوتی مربوط نمایش می دهند. فیلم های…

سامانه پژوهشی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی است که توسط فورز و السون (۱۹۸۹) برای ارزیابی زمینههای بالقوهی مشکلزا یا شناسایی عوامل قوت رابطهی زناشویی ساخته شده است. آنها معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده به وجود میآید…