بایگانی برچسب: اسناد بین الملل

مجازاتهای حد محاربه و افساد فی الارض

قانون مبارزه با قاچاق انسان بعضی از مرتکبین قاچاق انسان را مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. تبصره یک ماده سه قانون مورد بحث میگوید: «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات …

پایان نامه با موضوع قانون مدنی ایران :سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به بهره کشی

مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی -۱محرومیت از حق حضانت قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، …

دسترسی پایان نامه : تدابیر اجتماعی برای کاهش تقاضای بهره کشی جنسی

در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان …