دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های بازاریابی و بیمه عمر و پس انداز

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} سیدین، سید سلمان(1390) ، بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز، مقاله استخراج شده از... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد صنعت بیمه در ایران و مدیریت بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد عناصر آمیخته بازاریابی و بیمه عمر و پس انداز

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} – مهدوی و ماجد(1390) پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران انجام دادند.... دنباله مطلب

رویکرد های بازارگرایی//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

رویکرد های قالب در بازارگرایی : بازارمحوری بر پایه ی تفکر بازاریابی ایجاد شده است وتفکر بازاریابی زیر بنای فلسفی آن را تشکیل می دهد. به هر جهت تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و... دنباله مطلب

رویکرد های مهم بازارگرایی:/پایان نامه درمورد بازارگرایی و برندگرایی

رویکرد های قالب در بازارگرایی بازار محوری بر پایه ی تفکر بازاریابی ایجاد شده است وتفکر بازاریابی زیر بنای فلسفی آن را تشکیل می‎دهد. به هر جهت تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و... دنباله مطلب

بروز بازاریابی سبز:پایان نامه درباره آمیخته بازاریابی سبز

سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد (پلونسکی و رزنبرگر،2001). از جمله فشارهای بیرونی که باعث سبز بودن می‌شوند می‌توان موارد زیر را نام برد: الف ) ارضای تقاضای... دنباله مطلب