محاسبه اثربخشی:”پایان نامه رابطه مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی”

اثربخشی سازمان علمای مدیریت، عواملی را برای تحقق اثربخشی سازمان مورد توجه قرار داد هاند. تیلور (1878) اثربخشی را از طریق عواملی مانند به حداکثر رساندن میزان تولید، به حداقل رساندن... دنباله مطلب

ارزیابی عملکرد کارکنان//پایان نامه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان سنجش عملکرد، عنصری حیاتی از نظام مدیریت عملکرداست؛ یعنی رصدی که نشان می دهد تغییر در کجا نیاز است و چه چیزی رفتارهای مورد انتظار را ایجاد می کند. سنجش عملکرد... دنباله مطلب

کارکردهای رفتار سازمانی//پایان نامه درباره تعهد و رفتار سازمانی

کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  پودساکف وهمکارانش(1990)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  را بدین شرح بیان می کنند: موجب افزایش همکاری وبهره وری مدیریتی می شود. نیازبه تخصیص منابع... دنباله مطلب

اهداف عملکرد سازمانی//پایان نامه درباره هوش هیجانی و عملکرد بانک

اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی شیخ زاده به نقل از مطالعه ی که فارمر(2004) از 147 سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده موارد مندرج در جدول(2-6)را بعنوان اهداف بکارگیری ارزیابی عملکرد... دنباله مطلب

موجودی در زنجیره تأمین -پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

موجودی در زنجیره تأمین منظور از موجودی شامل همه چیز از مواد اولیه و تجهیزات در جریان تولید تا محصولات نهایی می­باشد. موجودی­ها توسط تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروش نگهداری... دنباله مطلب

روشهای سنتی برای اثربخشی:(پایان نامه اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان)

روشهای سنتی برای اثربخشی روش مبتنی بر تامین هدف برای سنجش یا اندازه گیری اثربخشی سازمان با استفاده از روش مبتنی بر هدف  ‏باید هدف های تولیدی سازمان را شناسایی و مشخص نمود و آن گاه... دنباله مطلب