مشتری مداری:/پایان نامه درباره مدیریت دانش(KM)

مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): بر اساس گقته تارور و دیگران(1990) مشتری مداری مستلزم کسب شناخت کافی از مشتریان برای ارائه ارزش افزوده بیشتر به آنها می باشد.همچنین مشتری مداری نیازمند قرار دادن مشتری در مرکزیت و…

اهمیت تصویر برند سبز:”پایان نامه درباره اعتبار برند”

–  اهمیت تصویر برند سبز تصویر برند سبز برای شرکت­ها بسیار مهم است، مخصوصاً تحت افزایش آگاهی­­های رایج محیطی مصرف کنندگان و ضوابط سخت بین­المللی از حفاظت محیطی. شرکت­­ها می­توانند مفهوم بازاریابی سبز را در محصولات خود بگنجانند تا به…

ایجاد برند سبز :”پایان نامه درباره اعتبار برند”

قیمت سبز: به شیوه­­های قیمت­گذاری مالی می­پردازد که هزینه­­های محیطی و اقتصادی آن برای تولید و بازاریابی محاسبه شده است و ارزشی برای مصرف­کننده­ها و یک سود مناسبی را برای تجارت کننده­ها، فراهم می­کند (Martin and Schouten, 2012). قیمت­گذاری سبز…

اندازه گیری عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

– اندازه گیری عملکرد رویکرد کلاسیک به اندازه گیری عملکرد، توسط سینک و توتل (1989) توضیح داده شده، آن ها ادعا می کنند که عملکرد یک سیستم سازمانی یک روابط متقابل پیچیده بین پنج معیار است: اثربخشی، بهره وری، کیفیت،…

مفهوم فناوری اطلاعات:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

اینها تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای ما روشن می کنند . بر اساس مفاهیم مطرح شده در صفحات قبل ، تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) عبارت خواهد بود از: « بستره نظری، سیستمی و ابزاری برای درک…

تجزیه و تحلیل گروهی//پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

سطح تجزیه و تحلیل گروهی به صورت غیرمستقیم، اقدامات منابع انسانی از طریق جو و قرادادهای روان شناختی درسطح روابط گروه های کاری و ازطریق جو سازمانی و قراردادهای هنجاری در سطح سازمان برعدالت ادراک شده تأثیر خواهدگذاشت. سیستم منابع…

والاترین ارزش تفکر راهبردی//پایان نامه درمورد عدالت سازمانی

عدالت سازمانی ، والاترین ارزش تفکر راهبردی تفکر راهبردی، تفکر ارزشی است و ارزش ها هم در نقش جهت دهنده و هم در نقش معیارها و موازین در مراحل و فرآیندهای گوناگون سازمانی ملاک انتخاب و تصمیم گیری در همه…

اهمیت CRM//پایان نامه درباره رسانه های اجتماعی

امروزه مدیران بازاریابی تشخیص داده اند CRM روی ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با مشتری تمرکز دارد که برای هر دو طرف یعنی مشتری و شرکت ارزش آفرینی میکند CRM  بیش از  صرف فناوری است، و آن در واقع، یک…

مفهوم تبلیغات شفاهی:/پایان نامه درباره تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان در محیطی که اعتماد به سازمان ها و آگهی های تبلیغاتی کاهش یافته است، ارتباطات دهان به دهان راهی برای دست یابی به مزیت رقابتی است. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده…

ابعاد ارزش ویژه برند:/پایان نامه درباره تبلیغات دهان به دهان

ابعاد ارزش ویژه برند طبقه بندی و پیشنهادهای زیادی برای ابعاد ارزش ویژه برند وجود داردکه اولین و معرو فترین آنها توسط آکر (1991) ارائه شده که می توان گفت یک مدل کاملا روانشناختی است که ارزش ویژه را از…