ویژگی های اصلی در طراحی سیستم آموزش مجازی

ویژگی های اصلی در سیستم آموزش مجازی: ویژگی های اصلی آموزش مجازی که باید طراحی شوند عبارتنداز : انگیزه یادگیرنده رابط یادگیرنده ساختار محتوی و ترتبیب آن ها پیمایش تعامل انگیزه یادگیرنده ایجاد انگیزه در یاد گیرنده ،به عنوان مهم…

تشریح مدل آموزش محصول محور از دیدگاه روانشناسی

تشریح مدل آموزش محصول محور الزامات قانونی و بالا دستی :   بر اساس دستورالعمل سازمان فنی و حرفه ای الزامات طرح آموزش های محصول محور به صورت زیر فهرست می گردد. سیاست های کلی نظام اشتغال و سرمایه گذاری ابلاغی…

انواع انتظار برظهور امام زمان از دیدگاه روانشناختی

انتظار ویرانگر     برداشت قشری از مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود اینست که صرفا ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلما و تبعیضها و اختناقها و حق کشیها و تباهیها ناشی…

ارزشیابی کیفی- توصیفی از منظر روانشناختی

ارزشیابی کیفی- توصیفی به دنبال نارضایتی های پیش آمده پیرامون ارزشیابی کمی ( نمره ای ) شیوه ی جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی مطرح گردید. در این شیوه ارزشیابی به جای استفاده از اعداد و نمره، قضاوت هایی…

فواید فعالیت دستی و ساختن کاردستی برای کودکان

کاردستی  تعریف کاردستی فعّالیّتی جذاب، سرگرم کننده و لذت بخش است که اجرای آن به همکاری و هماهنگی ذهن، چشم و دست نیاز دارد. این فعّالیّت دارای دوجنبه آموزشی و پرورشی است. از نظر آموزشی ساختن کاردستی به درک عمیق…

منابع تکوین خود از منظر راونشناختی

  منابع تکوین خود[1] مشاوران در ارتباط با تکوین خود منابع متعددی را ذکر نموده اند که بر اساس آن،خود در انسان ها شکل یافته و تحول می یابد.شونمن[2]( 1981نقا از یونسی1382)با مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در…

انواع مدل های خانواده درمانی برای درمان وابستگی به مواد

انواع مدل های خانواده درمانی برای درمان وابستگی به مواد خانواده درمانی راهبردی مختصر (BSFT[1]) با احترام به بانیان این نظریه، باید گفت که این رویکرد برگرفته از رویکرد خانواده درمانی ساختاری (مینوچین، 1974؛ مینوچین و فیشمن، 1981) و خانواده…

مهارت چیست و چه اثری بر زندگی دارد؟

مهارت های زندگی 2-1-1- مهارت چیست ؟ اصطلاح مهارت در معانی مختلف بکار رفته است.  وقتی گفته می شود کسی مهارت انجام کاری را دارد مثلاً مهارت تایپ کردن، این بدان معنی است که او بامهارت آموزش وتمرین می تواند…

مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری و تکنیک های درمان شناختی

– مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری مجموعه مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری شامل مداخلات شناختی، مداخلات رفتاری، مداخلات ارتباطی و آموزش حل مساله می‌باشد که در ادامه به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته…

ویژگی های افراد فاقد توان حل مساله و تصمیم گیری در روابط زوجین

ویژگی های افراد فاقد توان حل مساله و تصمیم گیری و اهمیت مهارت حل مساله در روابط زوجین : 1 – وجود مشکل را دلیل بر ضعف، بی کفایتی، بی لیاقتی، بی استعدادی، نادانی و … خود می دانند .…