دسترسی متن کامل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

اکتبر 20, 2020 مدیر سایت 0

ادجی و کلارک[۲۵] (۲۰۱۰) کیفیت ارتباط کارکنان، کیفیت چنگ و همکاران[۲۶] (۲۰۰۸) حس اعتماد و رضایتمندی اکسو و همکاران[۲۷] (۲۰۱۰) فرهنگ، خدمات اقامت، فرصتی برای تعطیلات خانوادگی، طبیعت، […]