ظلم و ستم

ص 335)6ملتی کز ادب نصیبش کم *** کم نصیب است از تمدن هم(جلد 1 ص 491)7آدمی تا عرش اعلا پر زدی زین بال علم *** گر تمدن متکی بر پایه‌ی اخلاق بود(جلد 2 ص 894)8تو به یاران خود اخلاق کریم آموزی *** پیر دیری... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار پرخاشگرانه، سلسله مراتب

آنچه بدست می آورند، ناکافی و برای زندگی آنها نامناسب است (همان).2-3-3-5-نظریه کارل مارکس آنچه برای کارل مارکس مساله بود وجود نابرابری و بی عدالتی های اجتماعی در تاریخ بشر بالاخص دوره ای... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، اوقات فراغت، اعتبار سازه

لیسانس و مقاطع بالاتر است. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: 239). یافته‌های تحلیلی حکایت از آن دارد که رضایت از... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، سطح معنادار، بهداشت روان

فارغ از حیطه غالب کنش پاسخگو هستند. “آدم باید مواظب باشد لقمه حرام نخورد” ” مهم نیست که شغل ودرآمدش حلال باشد یا نه مهم این است که شغل پر درآمد باشد.” (عظیمی هاشمی،1382 :168 ). ... دنباله مطلب