ارزیابی عملکرد

از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می‌شوند. د: خط مشی و استراتژی، ایجاد، بازنگری و به روز می‌شوند.(توکلی،بهشتی پور،۱۳۹۰،۱۷۸) معیار ۳ : کارکنان سازمان‌های متعالی تمامی توان بالقوّه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی مدیریت کرده، توسعه…

تعالی سازمانی

ک قوی و توجّه دقیق به مدیریت برمبنای فرآیند سازمان و نتیجه گرایی مدل EFQM برای سازمانهای ایرانی که در این حوزه با مشکلات جدّی روبرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است. ۵)مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه های…

نگرش سنتی مدیریت:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

نگرش سنتی مدیریت: در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه ی شروع تمامی حرکت ها ست که اهمیت آن از گذشته ی دور بر همگان آشکار بوده و آن را اساسی ترین وظیفه ی مدیریت دانسته اند. در همین راستا…

-پایان نامه حمل‌ونقل چندوجهی

1-1          بررسی حمل‌ونقل چندوجهی ایران در دنیای امروز مهم‌ترین عامل برای سرعت بخشیدن به حمل‌ونقل کالا، یکسان سازی و کیفیت ارتباط فعالیت‌های متنوع در صنعت می‌باشد. آنچه مسلم است این است که توسعه سرویس‌های حمل‌ونقلی مؤثر که تأمین کننده نیاز…

زبان و گویش های مختلف ایلام-پایان نامه تاثیر فرهنگ بر تقویت گردشگری

کشاورزی و دامداری کشاورزی در بیش تر نقاط استان به صورت سنتی انجام شده و مراحل مختلف آن از کاشت، داشت و برداشت با استفاده از اصول و روش های ابتدایی و سنتی صورت می گیرد. مهم ترین محصول کشاورزی…

تجارت آزاد-پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی

اقتصاد و بازار به سرعت در حال جهانی شدن می باشد. این روند باعث افزایش شدت رقابت بین کشورها، صنایع و شرکت ها شده، فعالیت های آنها را بسیار مشکل تر و پیچیده تر نموده و ماندگاری آنها در بازارهای…

مفهوم گردشگر (توریست) – پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

پس از جنگ جهانی دوم، گردشگری در تمام طبقات اجتماعی جوامع صنعتی غربی مورد پذیرش قرار گرفت و به عنوان یک پدیده جمعی مدرن شناخته شد. توسعه در زمینه گردشگری از طریق افزایش استانداردهای زندگی، کاهش میزان کار سالیانه و…

دانش سازمانی و انواع آن — پایان نامه استراتژی های مدیریت دانش

دانش سازمانی و انواع آن هر سازمان دارای دانش است که به وسیله این دانش به ارائه خدمات و محصولات می­پردازد. این دانش سازمانی است که سازمان را در بازار رقابتی نگه می دارد و بقای آن را تضمین می…

بازسازی آثار تاریخی / پایان نامه بوم گرایی در معماری

بازسازی سبکی یا آناستیلوزی آناستیلوز (آناستیلوزی) یا بازسازی سبک فضای معماری، روشی است که بیش تر در رابطه با خواسته ها و هدف های فرهنگی و تاریخی- سیاسی و کمتر در پیوستگی با مسائل مربوط به کاربرد مستقیم و عینی…

عملکرد سازمانی-پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی

امروزه موضوعاتی چون سازمان موفق، در حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت هستند و صاحبنظران مدیریت در جستجوی شناسایی عناصر موثر در شکل گیری چنین موفقیتی هستند. سازمان ها برای متعالی شدن و بهبود عملکرد بالا، نیازمند طرح ریزی و عملیاتی…