ظلم و ستم

دسامبر 26, 2018 mitra6--javid 0

ص 335)6ملتی کز ادب نصیبش کم *** کم نصیب است از تمدن هم(جلد 1 ص 491)7آدمی تا عرش اعلا پر زدی زین بال علم *** […]