راهکارهای تقویت هوش هیجانی

درود هوش هیجانی باعث تقویت عملکرد شما در محل کار و همچنین در زندگی شخصیتان می شود، با این حال تقویت هوش هیجانی با خود شما شروع می شود. این هوش می تواند رسیدن به موفقیت در همه ی قسمت های زندگیتان،…

مجموعه راهکارها برای افزایش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس اعتماد به نفس یکی از مهم ترین عوامل در تمامی موقعیت های زندگی است که به هر زمان و سن و سال (کودکی، بزرگسالی) مؤثر است. زیرا این ویژگی در هر شرایط زمانی و مکانی کاربرد دارد…

اخلاق مداری، عشق و محبت، عدل و داد

985)33جوانمردی نثار جان و مال است *** جوانمرد از حریفان وا نماند(جلد 2 ص 985)34مسلمان شدی دست افتاده گیر *** که ایمان بیابی و سلمان شوی(جلد 2 ص 1052)35دوست باشد کسی که در سختی *** باری از دوش دوست بردارد(جلد…

پایان نامه با واژگان کلیدی “، حدودی، پاسخگویان

داده اند. – در پاسخ به گویه ” من واقعا حضور نیروهای معنوی، قدرت الهی و امدادهای غیبی را در زندگی ام احساس می کنم. ” 4/8پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 1/82 درصد آنها پاسخ…

پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار پرخاشگرانه، سلسله مراتب

آنچه بدست می آورند، ناکافی و برای زندگی آنها نامناسب است (همان).2-3-3-5-نظریه کارل مارکس آنچه برای کارل مارکس مساله بود وجود نابرابری و بی عدالتی های اجتماعی در تاریخ بشر بالاخص دوره ای که در آن زندگی می کرد یعنی(…

پایان نامه با واژگان کلیدی اراده آزاد

دورکیم، در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی، ارزش‌های جمعی تضعیف می‌شوند، تعهد افراد به جامعه کاهش می‌یابد و هر فردی می‌کوشد تا تمایلات شخصی خود را دنبال کند. آن‌جا که هیچ سدی در برابر تمایلات فردی وجود…

پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب

همگون می‌شوند. نگرش دلزدگی بازتاب دقیق اقتصاد پولی است و از آن‌جایی که کلان‌شهر جایگاه اصلی اقتصاد پولی است و در آن مبادله بیش از شهرهای کوچک است، نگرش دلزده نیز در آن‌جا بیشتر مشاهده می‌شود. همان‌طور که گفته شد…

پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت

اذعان می دارد که این مدل قادر است اشکال پیشین تحقیق را در خود جای دهد. در این نگاه کیفیت زندگی نمی‌تواند یک وسیله اندازه‌گیری ثابت استانداردی داشته باشد اگر کسی سعی نماید از شرایط یا وضعیت بالای کیفیت زندگی…