آوریل 21, 2021

کنترل در سازمان ها:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

1 min read
مفهوم کنترل: از کنترل تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که اگرچه از لحاظ لفظی...

مفهوم کنترل:

از کنترل تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که اگرچه از لحاظ لفظی ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معنی یکسان ومشابه اند. تمامی این تعاریف، کنترل را به نوعی مقایسه و تطبیق بین آن چه هست و آن چه باید باشد دانسته اند. براساس تعاریف مذکور:

کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و درصورت وجود اختلاف و انحراف بین آن چه باید باشد و آن چه هست به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود.(الوانی،120،1388)

بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویری واضح از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول مربوطه قرار می دهد. در تعریفی دیگر جریان و فرایند کنترل نیز ارائه شده اند. براساس این تعریف:

کنترل عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می شود، عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می شوند، اختلافات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و میزان اهمیت آن ها مشخص می شود و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف ها و مأموریت های سازمان انجام می گیرند. (stoner,1983,592).

کنترل عبارت است از فرآیند هدایت گروهی از متغیرها برای رسیدن به هدف های کلی تعیین شده. کنترل مفهوم وسیعی است که افراد، اشیاء، موقعیت ها و سازمان های مختلف را در بر می گیرد. کنترل در سازمان ها شامل فرایند برنامه ریزی می شود که به توسط مدیریت در هدایت افراد، ماشین آلات و وظایف برای رسیدن به هدف های کلی سازمان صورت می گیرند.(رابرت آنتونی،1381،1).

در زیربنای فرایند کنترل این مسأله مهم است که کنترل، هدایت یک متغیر یا متغیرها را برعهده دارد، خواه این متغیر، یک فرد، یک سازمان و یا یک ماشین باشد.در یک سازمان، افراد متغیرهایی هستند که هدایت شده و برای رسیدن به هدف های کلی سازمان ترغیب می شوند. افرادی که این وظیفه را به عهده دارند نماینده ی مدیریت خواهند بود.

کنترل از وظایف مدیریت است و باید توسط اشخاص و درباره ی اشخاص به عمل آید. ابزاری که برای کمک به مدیران در امر کنترل ایجاد شده اند فقط زمانی نتیجه بخش خواهند بود که به طور مؤثری مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت هر نظام کنترل بسته به این است که اشخاصی که باید ابزار کنترل را به کار برند و نتیجه ی کارشان با این ابزار مورد سنجش قرار گیرد، چه نظری نسبت به آن ها داشته باشند. هدف هر نظام کنترل، بالا بردن سطح کارایی و بالا بردن میزان تولید و سود سازمان است. هر نظام کنترل باید بتواند اطلاعات لازم را برای هریک از سلسله مراتب مدیریت در اختیار آنان بگذارد و مدیران نیز باید این اطلاعات را مورد استفاده قرار دهند.

از آغاز تحقیقات مدیریت، محققان این نیاز را که محدوده وسیع مدیریت را به بخش های کوچک تری تقسیم کنند، احساس کردند. کلمه کنترل در بخش های مختلف مدیریتی دیده می شود. به عنوان مثال، فایول(1949)، چهار وظیفه را برای مدیریت بیان کرده است: 1- برنامه ریزی،2- سازماندهی،3- هماهنگ کردن،4- کنترل.

هیچ توافقی حصول نشده است که چه مباحثی تحت سرفصل کنترل قرار داده شود. اما به طور اساسی، کلمه کنترل به فرایند مدیریت که مدیران تلاش می کنند تا مطمئن شوند که همه چیز در مسیری که باید باشد، انجام می شود؛ اطلاق می گردد.جاورسکی[1] دیدگاه رفتاری نسبتاً وسیعی در کنترل را انتخاب کرده است که می تواند در تمام بخش های سازمان مورد استفاده قرار گیرد.(جاورسکی،1988(

2-1-1-2-کنترل در سازمان ها:

قبل از اجرای نظام کنترل در سازمان و برای انتخاب بهترین مشاهدات، برآوردها و رفتار، شرایط زیر بایستی ملحوظ نظر قرار گیرند:

  1. محیطی که سازمان در آن قرار گرفته و فعالیت می کند، اعم از محیط خارجی (وجود رقابت و توسعه ی صنعت، خط مشی دولت و شرایط عمومی اقتصادی- اجتماعی) و محیط داخلی (پشتیبانی مدیریت در سطوح بالاتر از استانداردهای کنترل، تأکید بر کنترل رسمی و کنترل غیر رسمی انواع مختلف فعالیت های داخلی در سازمان).
  2. حد تمایلی که سازمان برای خارج شدن از کنترل در خود می بیند. این تمایل بستگی به شخصیت کارکنان، حیطه مسئولیت مدیران، ساختار تشکیلاتی سازمان، کیفیت رهبری و درجه ی شناخت کارکنان از کارهایی که می کنند، خواهد داشت.
  3. شیوه های اجرایی کنترل برای مشاهده، برآورد و تعدیل تمایلات سازمان که باعث خواهد شد سازمان به هدف نهایی خود نرسد.(آنتونی، 1381،6)

2-1-1-3- نظام کنترل مدیریت:

ساختار نظام کنترل مدیریت بهتر است بر مبنای واحدهای یک سازمان و نیز ماهیت اطلاعاتی که در این واحدها جریان دارد، توصیف گردد.این فرایند با توجه به این که مدیران با در دست داشتن اطلاعات مزبور چه کارهایی می کنند، بررسی می شود.

  • ساختار: ساختار کنترل مدیریت بر انواع مختلف مراکز مسئولیت متمرکز است. مرکز مسئولیت یک واحد سازمانی است که به توسط یک مدیر مسئول اداره می شود. هر مرکز مسئولیت دارای داده ها و ستاده هائیست. این مراکز با توجه به داده هایی و ستاده هایی که مدیر مرکز مسئولیت آن ها را برعهده دارد، تقسیم بندی شده است.
  • فرایند: بیشتر فرایند کنترل مدیریت درگیر ارتباطات و برخوردهای غیررسمی در میان مدیران و کارگران هستند. ارتباطات غیررسمی از طریق یادداشت ها، دیدارها، گفت و گوها، و حتی به مدد علائمی به صورت ظاهری، صورت می پذیرد. اگرچه این فعالیت های غیر رسمی در کنترل مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است، این فعالیت ها را نمی توان به طور منظم توصیف نمود. علاوه بر کنترل های غیر رسمی، مؤسسات یک نظام کنترل مدیریت رسمی دارند، که شامل مراحل به هم پیوسته برنامه ریزی، بودجه ریزی، اجرا، سنجش، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل می باشند. (آنتونی،1381)

[1] Jaworski

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.