می 5, 2021

پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مولفه های ارزش تکلیف- قسمت ۴

1 min read

 1. کدام یک از مؤلفه­ های ارزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی را پیش ­بینی می­ کند؟

 

۱-۶ انواع متغیرها

 

 

  1. متغیر ملاک (وابسته) : تعلل ورزی تحصیلی

 

  1. متغیر پیش بین : ارزش تکلیف

 

 1. متغیر تعدیل کننده: جنسیت

 

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی
۱-۸-۱ تعلل ورزی
الف) مفهومی : تمایل مناسب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی است که تقریبا همیشه با اضطراب توام است (راثبلوم ، سولومون و موراکامی[۳۰]،۱۹۸۶، به نقل از محمدی، ۱۳۹۱).
ب) عملیاتی : مجموع نمراتی که آزمودنی ها در سوالات پرسشنامه «تعلل ورزی تحصیلی» تاکمن (۱۹۸۹) کسب می کنند.
۱-۸-۲ ارزش تکلیف
الف) مفهومی : به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارائه می دهد، اشاره دارد (پینتریچ و شانک ،۲۰۰۲).
الف) عملیاتی : نمراتی که دانش ­آموزان در پرسش­نامه­ ارزش تکلیف طراحی شده در این پژوهش به دست می­آورند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه­ی پژوهشی

آنان که برای دست­یابی به حقیقت به سخن گوش می­سپارند و بهترین آن را پیروی می­ کنند، اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان. زمر/۱۸
۲-۱ پیشینه­ی نظری
هدف از این پژوهش تعیین رابطه­ هر یک از متغیرهای ارزش کاربری، اهمیت، لذت درونی (علاقه) و هزینه­ های متصور ارزش تکلیف با تعلل­ورزی تحصیلی و همچنین نقش پیش ­بینی کنندگی آنها است. و در راستای برآورد این اهداف، در این فصل نخست در پیشینه­ی نظری تعاریف، نظریه­ها، اشکال و سایر ابعاد متغیرها­ی فوق مطرح شده است. و سپس در بخش پیشینه­ی تحقیقی و تجربی، پژوهش­ها و مطالعات انجام شده در این زمینه­ها بررسی شده است.
۲-۱-۱ تعریف تعلل­ورزی
تعلل ورزی یا اهمالکاری به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملال­آوری آن است ­(فرهنگ نامه­ی کمبریج، ۲۰۰۳). در فرهنگ معین تعلل معادل فروگذاشتن، پله­کاری، واگذاشتن، فروگذاشتن، سستی کردن در کاری بی­پروایی کردن، درنگ، و سهل­انگاری در نظر گرفته شده است. واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهل­انگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس و جیمز نال ،۱۳۸۲). درباره تعلل ورزی تعریف واحد پذیرفته شده­ای وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:
الیس و کنوس (۲۰۰۲، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، ۱۳۸۹)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزش­خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کرده ­اند. استیل (۲۰۰۳)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری و تیس (۲۰۰۰)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. در تعریف تعلل­ورزی فراریٰ جانسون و مک­کون (۱۹۹۵ٰ، به نقل از حسینی و خیر، ۱۳۸۸) براین باورند که به تاخیر انداختن هدف­مندانه و دایمی در آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی، تعلل ورزی نامیده می­ شود. باومیستر، هیدرتون[۳۱] وتیس، تعلل­ورزی را یک راهبرد می­دانند که افراد برای تنطیم هیجان­های منفی به کار می­برند و به کمک آن دست کم به صورت گذرا از هیجانات منفی دور می­شوند و احساس بهتری را تجربه می­ کنند (رستم­اوغلی و همکاران، ۱۳۹۲). تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن، ۱۹۹۸، به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند. در دایره­المعارف ویکی­پدیا، تعلل­ورزی،‌ اجتناب کردن از تکلیف تعریف شده است. تعلل کردن یک تاخیر نامعقول در راهکاری است که از قبل قصد انجام آن را داشتیم و اغلب زمانی رخ می­دهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم. تعلل ورزان معمولا هنگامی که با یک تکلیف لذت بخش در حین انجام تکلیف اصلی مواجه می­شوند، از تکلیف اصلی منحرف شده و جذب آن تکلیف لذت بخش می­شوند. تعلل، تعطیل غیر ضروری کار، وظایف یا تکالیف است (هلیر، رابینسون و شرودد[۳۲]، ۱۹۹۷).
۲-۱-۱-۱ انواع تعلل ورزی
تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه­های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، تظاهرات گوناگونی دارد از جمله ۱) تعلل ورزی کلی یا روزمره[۳۳]، ۲) تعلل ورزی مختل یا بدون کنترل و اراده (روان­رنجورانه)[۳۴]، ۳) تعلل ورزی در تصمیم­گیری[۳۵]، ۴) تعلل ورزی وسواسی[۳۶]و ۵) تعلل ورزی تحصیلی[۳۷]. در حالیکه تعلل ورزی تحصیلی و کلی مربوط به اجتناب از تکلیف هستند، دیگر رفتارهای تعلل ورزی به نظر می­رسد که با تصمیم ­گیری در ارتباط باشند.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 1. تعلل ورزی کلی

 

به عنوان، مشکلاتی در تکمیل تکالیف روزانه به علت ناتوانی در تنظیم و مدیریت موثر زمان، تعریف شده است.

 

 

 1. تعلل ورزی روان رنجوری

 

به عنوان، تمایل به تعلل ورزی در موضوعات مهم زندگی فرد، تعریف شده است.

 

 

 1. تعلل ورزی تصمیم­­گیری

 

به عنوان، ناتوانی در تصمیم ­گیری به موقع در پیشامدهای مختلف، تعریف شده است.

 

 

 1. تعلل ورزی وسواسی و کنشی

 

به عنوان، تعلل ورزی در تصمیم­ گیری­ ها بیان شده است.

 

 

 1. تعلل ورزی تحصیلی

 

به عنوان، انجام تکالیف خانگی، آماده شدن برای امتحانات و آماده کردن مقالات، در آخر ترم یا دقایق پایانی تعریف شده است. متداول­ترین شکل تعلل ورزی، تعلل ورزی تحصیلی است. راثبلوم، سولومون، و موراکامی (۱۹۸۶) این نوع تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت­های تحصیلی تعریف نموده ­اند، که همیشه با اضطراب توام است (جوکار، ۱۳۸۶).
از نظر استوکی[۳۸] (۲۰۱۰)، برای بعضی از دانش ­آموزان تعلل مفرط قبل از انجام یک رفتار یک ریسک برای شکست­های تحصیلی است. این دانش ­آموزان مشکلات شدید در کنار آمدن با دیگران، تمرکز و انگیزش دارند. به نظر الیس و ناس (۱۳۸۷) تعلل ورزی تحصیلی به تاخیر انداختن اهداف تحصیلی به نقطه و زمانی است که عملکرد بهینه، بسیار ناشدنی و ناخوشایند می­ شود نمونه­ بسیار آشنای آن، به تعویق انداختن مطالعه درس­ها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبان­گیر دانش ­آموزان یا دانشجویان می­ شود. علی رغم این حقیقت که تعلل ورزی در همه انواع تکالیف روزانه روی می­دهد. تعلل ورزی تحصیلی شیوع بالایی در دانش ­آموزان دارد و به عنوان مسئله­ای آسیب زننده در فرایند تحصیلی، توجیه موفقیت و نیز مطالعه در نظر گرفته شده است (به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
هر پنج نوع تعلل ورزی به صورت منفی بر مدیریت فرد، بر روابط درونی و روابط متقابل با دیگران تاثیر می­گذارند (فریر[۳۹]، ۱۹۹۵، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۲ انواع افراد تعلل ورز
لی[۴۰](۱۶۸۷) افراد تعلل­ورز را به دو دسته تعلل­ورزان خوش­بین و تعلل­ورزان بدبین تقسیم کرده­ است:
تعلل­ورزان خوش­بین
تعلل­ورزان خوش­بین مقاصد خود را به تعویق می­اندازند؛ اما در مورد آن نگران نیستند. آن­ها مطمئن هستند که در پایان موفق خواهند بود یا صرف نظر از اینکه کارشان هم­اکنون انجام شود یا بعد. علاوه بر این، آن­ها در پیشرفت و شانس خود برای موفقیت اغراق می­ کنند و زمان مورد نیاز برای رسیدن به اهدافشان را دست کم می­گیرند.
تعلل­ورزان بدبین
تعلل­ورزان بدبین در مورد تاخیر در رفتارشان نگران هستند. آن­ها از این واقعیت آگاه­اند که عقب­تر از برنامه هستند. با این حال آن­ها هنوز تعلل می­ کنند زیرا نمی­دانند چگونه با وظایفشان برخورد کنند. آن­ها احساس بی­کفایتی می­ کنند و هراسان هستند که مشارکت آن­ها در کار، بی­کفایتی­شان را ثابت خواهد کرد. بنابراین آن­ها برای اجتناب از تجربیات ناخوشایند تعلل می­ کنند. در مجموع، اختلاف عمده میان این دو نوع تعلل­ورزان ممکن است در میزان سازگاری­شان باشد ( دویت و لنز[۴۱]، ۲۰۰، به نقل ازبهشتی­فر و حسینی­فر، ۱۳۹۰).
آزر[۴۲](۲۰۱۰) تعلل­ورزان را در دو دسته زیر قرار می­دهد:
تعلل ورزان فعال
افرادی هستند که عمدتاً کارهای خود را به تاخیر می­اندازند زیرا بهترین کارها را زمانی انجام می­ دهند که تحت فشار باشند و قادر به اتمام تکالیف با نتایج رضایت بخش هستند (چو و چویی، ۲۰۰۵) این تعریف شبیه آنچه فراری (۱۹۹۴) به عنوان «تعلل ورزی عملکردی» تعریف کرده، که نشان دهنده رفتار قابل قبول از جمله تاکتیک­های جهت­گیری هدف عمدی، (هدفمند) است که در نهایت منجر به موفقیت می­ شود. به ویژه تعلل ورزان فعال زمانی که با فشارهای لحظات آخر مواجه می­ شود، از احساسات به چالش کشیده شده لذت می­برند و این نیز باعث افزایش انگیزه در آنها می­ شود ( به نقل از خانی، ۱۳۹۱).
تعلل­ورزان منفعل
افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در تصمیم ­گیری برای انجام به موقع کارها، انها به تاخیر می­اندازند (چو و چوی، ۲۰۰۵). فراری (۱۹۹۴) از این نوع تعلل­ورزی به عنوان«تعلل­ورزی ناکارآمد» تعریف کرده­ است. این افراد ممکن است کاری را شروع کنند اما هیچ وقت آن به پایان نمی­رسانند. آن­ها در اتمام به موقع کارها، به دلیل دست کم گرفتن زمان مورد نیاز برای تکمیل ان شکست می­خورند، برخلاف تعلل­ورزان فعال، تعلل­ورزان منفعل بر روی استراتژی­ های مقابله اجتنابی یا عاطفی تکیه می­ کنند. این افراد به طور کلی شکست در کنترل تکلیف تمرکز می­ کنند و به سمت فعالیت­های لذت­­بخش کشیده می­شوند. همچنین تمایل دارند نیازهای خود را بلافاصله ارضا کنند (خانی، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱-۳ حوزه های اصلی تعلل ورزی
تعلل ورزی می ­تواند در حوزه های مختلف زندگی هر فرد اتفاق بیفتد. افرادی که در یکی از حوزه های تعلل می­ کنند، ممکن است در حطیه­های دیگر نیز تعلل داشته باشند. به طور کلی تعلل ورزی در سه حوزه اصلی قابل دسته­بندی است (ناس، ۱۹۹۸؛ به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸).
الفمحافظت شخصی[۴۳]
شامل تاخیر در کارهای مرتبط با سلامتی، نظافت شخصی، کارهای منزل، امور مالی، رسیدگی شخصی و نگهداری از اموال.
ب) خود شکوفایی[۴۴]
شامل تاخیر در امور مرتبط با شغل، فرصت­های اجتماعی، علائق فردی، پیشرفت آموزشی و یافتن همسر و همکار.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ج) احترام گذاشتن و پایبندی به تعهدات نسبت به دیگران[۴۵]
به گونه­ ای که امیدوار هستیم قول­هایی که به دیگران داده­ایم فراموش کنند و پذیرفتن قول­هایی که قبلاً داده­ایم، اکنون آزار دهنده است و برای ما تکلیفی سنگین محسوب می­ شود.
۲-۱-۱-۴ علل تعلل­ورزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.