آوریل 18, 2021

پیدایش مدیریت دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

1 min read
تا ریخچه وعلل پیدایش مدیریت دانش:   ارتقا چشمگیر مدیریت دانش حاکی ازافزایش توجه سازمانها...

تا ریخچه وعلل پیدایش مدیریت دانش:

 

ارتقا چشمگیر مدیریت دانش حاکی ازافزایش توجه سازمانها به قابلیت های درونی شان می باشد.(کارتر[1]،اسکار بروف[2]،2001،ص215)

 

تاریخچه و تکامل مدیریت دانش به لحاظ اینکه از حوزه های مختلفی ظهور یافته است، روشن و دقیق نیست گفته می شود که تعدادی از نظریه پردازان مدیریت به تجلی مدیریت دانش کمک کرده اند .پیتردراکر[3]،استراسمن[4] وپیترسنگه[5] از معروفترین پیشگامان در این زمینه می باشند. دراکر و استراسمنبه اهمیت روبه رشد اطلاعات و دانش صریح[6] به عنوان منابع سازمانی تأکید کرده اند. از طرف دیگر سنگه به بعد فرهنگی دانش یعنی “سازمان یادگیرنده” تمرکز کرده است.(سبحانی،محمدی ،محمدی فاتح،1391،ص11)

در سال (1980) توسعه سیستم های مدیریت دانش بوجود آمدند که با استناد کارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازه ای به عنوان دانش اکتسابی ، مهندسی دانش و سیستم های بر پایه دانش و هستی شناسی بر پایه رایانه به جهان عرضه شود. ویگ برای اولین بار مفهوم مدیریت دانش را در سال 1986 رواج داد.اولین کتاب درباره فراگیری سازمانی ومدیریت دانش در سال (1990) منتشر شدند. به عنوان مثال می توان از کتاب آقای سنگه به نام “پنج اصل” و یا کتاب ساکایی تحت عنوان “انقلاب ارزش دانش” نام برد .(عالم تبریز ، محمد رحیمی ، 1390،ص53 )

 

 

در سال (1994) شبکه بین المللی مدیریت دانش نتایج بررسی های خود در خصوص مدیریت دانش را که در شرکت های اروپایی انجام شده بود منشر کرد و در سال (1995) جامعه اروپا خواستار اختصاص بودجه به پروژه های تحقیقاتی مدیریت دانش شد. امروزه مدیریت دانش مکمل دیگر حوزه ها است و سازمان های حرفه ای به رابطه بین مدیریت دانش با حوزه هایی مانند الگوگیری، بهترین تجربیات[7]، مدیریت ریسک و مدیریت تغییر می پردازند.(سبحانی،محمدی ،محمدی فاتح،1391،ص13)

2-1-9)چهار عامل عمده در پیدایش مدیریت دانش دخیل بوده اند که عبارتند:

 

1- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و ملی بودند(امکانات تولید ، ماشین ، زمین و حتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصل آنها غیر قابل لمس بوده و با دانش ، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است.

 

2 – افزایش فوق العاده حجم اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است ؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیکتر است.

 

3- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است.

 

4- تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان رابه همراه داشته باشد.(آصف زاده،پیری،1385،صص126-125)

 

 

[1]– Carter

[2]-Scarbrough

[3]-Peter DRUKER

[4]– Strassmann

[5]– Peter senge

[6]– Expliknowledge

[7]– Best Pracrices

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.