پایان نامه رایگان با موضوع گردشگری، سپتامبر

دانلود پایان نامه

یلواستون

اسب و کالسکه در پارک در عکسی از سال ۱۹۱۳. معمولا از اسب و کالسکه واسه هدایت مردم واسه گردش در مناظر باور نکردنی این پارک به کار گیری می شد. اینطوری، گردشگران پولدار واسه رفتن به پارک مجبور نبودن زحمتی رو محتمل شن.

یلواستون

در عکس ها، گردشگران اسب سواری دیده می شن که در نفس گیرترین منظره هایی قرار گرفته ان که می توان از این پارک تو یه تصویر دید. در عکس دیگری هم زنی رو می بینیم که در حال عبور کردن از یکی از آبفشون های معروف پارک در سال ۱۹۱۸ه. این کار در زمان حال شدیدا ممنوع شده. این عکس در منطقه ی «Devil's Ink Pot» و در لحظه ی فوران آب گرفته شده. عکس مربوط به سال ۱۹۰۴ه.

یلواستون

تور گردشگری غرب آمریکای رئیس جمهور تئودور روزولت. این عکس در سال ۱۹۰۳ و وقتی گرفته شد که اون در حال بازدید از «Liberty Cap» در پارک ملی یلواستونه. روزولت، سیاستمدار و نویسنده ای بود که از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ به عنوان بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا ی آمریکا انتخاب شد. اون هم اینکه از مارس تا سپتامبر ۱۹۰۱ به عنوان بیست و پنجمین معاون رئیس جمهور آمریکا و از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ به عنوان سی و سومین فرماندار نیویورک فعالیت کرد. 

یلواستون