پایان نامه رایگان با موضوع آب زیر زمینی، مسئولیت

دانلود پایان نامه

زنی پنهون تو یه لباس بلند و کفش هایی پاشنه بلند در «The Punch Bowl» در پارک ملی یلواستون. اون تلاش می کنه چیزی رو از داخل دهانه بیرون بکشه.

یلواستون

یکی از راهنماهای پارک ملی یلوستون (که در شروع قرن بیستم همیشه یه سرباز آمریکایی این مسئولیت رو بردوش داشت) به شکلی خطرناک نزدیک به لبه ی یه آبفشون وایس تاده. این عکس در سال ۱۹۰۳ گرفته شده.

یلواستون

گروهی از زنان که از آب های تازه ی محل بیرون آمدن آب زیر زمینی ی آپولینالیز (Apollinalis) در پارک ملی یلواستون لذت می برند. عکس بالا مربوط به سال ۱۹۰۵ه.

یلواستون

  راهکارهای تقویت هوش هیجانی