آوریل 18, 2021

پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک// مدل تجارت الکترونیک

1 min read
مدل های تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط...

مدل های تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد[1]، شفاف[2] و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند. این موضوع تحت عنوان مدلهای، وجوه، فرصتها ویا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می گردد. جدول 2-1 مدل های اصلی تجارت الکترونیک را نشان می دهد.

2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده[3]

این مدل کار تجارت مابین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهیل می نماید. طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می گردد. نحوه اخذ پول می تواند به صورت یک مقدار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد.

جدول2- 2 مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک (راوری و مقدسی،1386).

2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده[4]

مدل تجارت – مصرف کننده شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است. در این مدل شرکتها با مشتریان در ارتباط هستند و به مشتریان امکان می دهند تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند (دورلاچر[5]، 2000). پیش بینی می گردد که شیوه داد و ستد تجارت – مصرف کننده در حدود 25 درصدد کل تجارت بر خط را سه سال منتهی به 2006 به خود اختصاص دهد(بنیامین و ویگند، 1995، ص 62به نقل از راوری و مقدسی ،1386).

2-5-3.مدل تجارت – تجارت[6]

در این مدل طرفین معامله شرکتها هستند. این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می دهد. به طور یکه 75 درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در بر می گیرند. داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه ای گسترده از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را در بر می گیرد(راوری و مقدسی،1386).

2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت[7]

مدلهای فوق گستردگی چندانی ندارند اما آنها سبب پدیدار شدن تفاوتهای مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکلهای ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (راوری و مقدسی،1386).

2-6.تجارت الکترونیک و نقش آن در صنعت بیمه

یکی از مهمترین آثار رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عصر حاضر پدیده تجارت الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی نیز که کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در توزیع و تولید خدمات بیمه ای است یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیکی محسوب می شود که همگام با توسعه اینترنت بسط و گسترش یافته و استفاده از آن در سال های اخیر در کشورهای مختلف مرسوم شده است. بیمه در برخی از کشورهای صنعتی مانند آمریکای شمالی و اروپا مدت هاست که از طریق اینترنت فروخته می شود؛ کشورهای آسیایی چون سنگاپور، بحرین، کره و امارات متحده عربی نیز فروش اینترنتی بیمه را آغاز کرده اند .

در مقایسه با دیگر بخش های صنعتی و خدماتی، فناوری های تجارت الکترونیکی تاثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است. ولی به نظر می رسد که این تاثیر در کوتاه مدت مقدار زیادی تغییر کند. طبق بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود بازار بیمه الکترونیکی 5/1 درصد از مجموع حق بیمه ها را تا سال 2005 به خود اختصاص دهد. امروزه دیگر صحبت از بیمه الکترونیکی یک ایده نیست بلکه واقعیتی است که شاید فاصله بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته باشد (فلاحتی،1384).

[1] – Productive

[2] – Transparent

[3] – Consumer – to – Consumer (C2C)

[4] – Business – to – Consumer (B2C)

[5] – Durlacher

[6] – Business – to – Business (B2B)

[7] – Consumer – to – Business(C2B)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.