پایان نامه توسعه صنعت گردشگری:-اثرات جهانگردی

اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور

1- اقتصادی:

جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینه­هایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف می­کند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است (کاظمی، 1389). جهانگردی فرآیندی است که سایر بخش­های اقتصادی دیگر را فعال می­کند. به عنوان مثال: توسعه جهانگردی سبب گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاه­ها، امکانات بندری، ترمیم، بناهای تاریخی، تجارت و غیره شد (گو و پنگ، 2011).

ایجاد فرصت­های اشتغال به گونه­ای که باید بگویم ایجاد هتل، مراکز جهانگردی سبب جذب کارکنان خدماتی، بهبود کیفیت فرآورده­های صنعتی، غذایی، صنایع دستی. جهانگردی به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، از مزایایی که جهانگردی از نقطه نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است.

به لحاظ خصوصیت ویژه جهانگردی که همانا مصرف و گردش پول است برای بسیاری از خدمات و کالاها ایجاد تقاضا می­شود که همگی موجب پدید آمدن رشد متوازن در اقتصاد در اقشار کشور و پذیرایی جهانگرد است.

2- اجتماعی

تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضح است زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز می­شود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر فراوان دارد.

جهانگردی عاملی است برای شناخت تمدن، فرهنگ سرزمین­ها وقتی که عده ای از مردم دیار دیگر اقامتی دارند، با آداب و رسوم آن مردم آشنایی پیدا می­کنند و خواه ناخواه تحت تأثیر قرار می­گیرند و قسمتی از این اثرات اجتماعی را با خود حفظ و به سرزمین خود می­برند و می­توان گفت جهانگردی است که موجب آشنایی تمدن­ها با یکدیگر است (گو و پنگ ، 2011).

 

 

3- فرهنگی

گرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناخت­ها و اعتقادات است، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر می­گیرد ولی به آن اکتفا نگرده و همزمان شیوه­های رفتاری مردم را شامل می­شود. جشن‌های مردمی، مراسمی که در موفقیتها و زمان­های خاصی برگزار می­شود و یا شرکت در ورزش­های گوناگون، جزء رفتارهای مردمی است که جهانگردی نیز به نوبه­ی خود یکی از شیوه­های فرهنگی از رفتارهای مردم است که میدان فعالیت آن روز به روزدر حال گسترش و تکوین است در پی هرگونه تغییری که در فرهنگ مردمی بوجود می­آید طبعاً پاره ای از عوامل شناخت و آگاهی نیز در بر می­گیرد که به خوبی می­توان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی در ابعاد جهانگردی را مشاهده نمود. مثلاً کاهش ارزش­های مذهبی قومی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن می­توان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است (وان بنن، 2007).

4- بین المللی

مسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین مسائلی را در سطح مملکت و دولت بوجود می­آورد که در حد نهایی خود با ارتباط سیاسی بین ملتها و برقراری سلسله مقررات بین المللی به منظور حفظ حقوق افراد یک سرزمین در یک سرزمین دیگر منتهی می­شود.

پیوستگی دو ملت با یکدیگر و ارتباطات معنوی اغلب ایجاد در زمینه­های بسیار مساعد در روابط بین المللی می­نماید. برقراری مجامع و کنفرانس­های بین­المللی به منظور تبادل افکار و عقاید مسافرتهای فرهنگی، بازدیدهای دوستانه و بالاخره جمع شدن ملتها به دور هم از نمونه های بارز جهانگردی است و عامل پردازش در روابط بین الملل و تأمین صلح و امنیت جهانی محسوب می­گردد. به همین دلیل گفته­اند جهانگرد، عامل صلح است.

5- کسب اخبار و اطلاعات

از دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورها در جهت برنامه ریزی دقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور می­باشد.