آوریل 18, 2021

نکات مهم در تقسیم سود-پایان نامه درباره واکنش بازار و سود تقسیمی

1 min read
توسعه های تئوریک اخیر همانگونه که بیان شد، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and...

توسعه های تئوریک اخیر

همانگونه که بیان شد، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and Miller (1961) استدلال کردند که ارزش شرکت مستقل از سیاست سود تقسیمی آن است. متأسفانه بازار ها کامل نیستند و مطالعات قبلی فرض می کنند که ارزش شرکت همانگونه که در مدل DDM بیان شده است تحت تأثیر سیاست سود تقسیمی آن قرار دارد. برای مثال Benartzi, Michaely, and Thaler (1997), نشان دادند که قیمت سهام شرکت همگام با تغییرات درسیاست سود تقسیمی آن تغییر می کند. با این وجود عوامل اثرگذار روی این روابط موضوعی چالش برانگیز می باشد. قضایایی که سیاست تقسیم سود را توضیح می دهند، شامل فرضیاتی به قرار زیر هستند:

سیاست سود تقسیمی به عنوان سیگنالی از رشد عواید شرکت عمل می کند

سرمایه گذاران احساس می کنند که پول نقد بر اضافه ارزش سرمایه تحقق نیافته(ولی پیش بینی شده) مقدم است.

سرمایه گذاران هنگامی که شیوه های جایگزین برای توزیع پول به آنه پر هزینه تر است، سود تقسیمی را ترجیح می دهند.

به عنوان شیوه ای برای کاهش اتلاف بالقوه منابع به وسیلۀ مدیران است

علاوه بر این تحقیقات در زمینۀ تئوری سود تقسیمی موضوعاتی را که یک شرکت در هنگام تصیمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود با آن مواجه است در نظر گرفته اند. این ها شامل :

چه میزان به سهامداران داده شود؟

نسبت پرداخت سود سهام چقدر باشد؟

چه میزان پول نقد راکد (احتیاطی) لازم است تا شرکت نگهدارد؟

آیا سطح پرداخت قابل تحمل است؟

چه روشی از توزیع مورد تمایل سهامداران است؟

این تصمیمات اثر گسترده ای را روی انعطاف پذیری سازمان برای دنبال کردن فعالیت های دیگر از قبیل سرمایه گذاری در دارائی های حقیقی و انتشار بدهی دارد. ذکر این نکته مهم است که این تصمیمات باید بر مبنای دائمی ایجاد شود.

 

2-1-8 نکات عمده در سیاست تقسیم سود

تئوری ها و توجیحات زیادی برای شرح این که چرا شرکت ها پرداخت سود سهام را دنبال می کنند و چرا سود تقسیمی برای سرمایه گذاران مهم است، ارائه شده اند. این تئوری ها و تفاسیر روی موضوعات زیر تمرکز می کنند:

 

2-1-8-1عدم تقارن اطلاعاتی

محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی به وجود می یابد که شخصی دارای دانش بیشتری در مورد ریسک، معاملات و یا یک قرارداد نسبت به شخص یا اشخاص دیگر باشد. فرضیه های اطلاعات نامتقارن بیان می دارد، مدیران اطلاعات محرمانه ای درباره آینده شرکت دارند و در جهت پیام رسانی این اطلاعات محرمانه سود نقدی توزیع می کنند. این پیام رسانی در صورتی که شرکت هایی با چشم انداز آتی ضعیف نتوانند اعلان سود نقدی شرکت های قوی را تقلید کنند باور کردنی خواهد بود. مدیران از طریق اعلان سود نقدی در هر دوره به سهامداران اطمینان می دهند که در آینده قابل پیش بینی به این پرداختها ادامه می دهند، مگر شرایط از کنترل آنها خارج شود و شرکت با مشکلات مالی مواجه گردد، یا مدیریت جدید این سیاست را تغییر دهد. بر این اساس می توان گفت پرداخت سود نقدی دارای منطق اقتصادی است و فرضیاتی درباره اثرات اعلان سود نقدی ایجاد می کند که به صورت تجربی مشاهده شده اند. (Frankfurter and Bob 2000)

زمانی که اطلاعات نامتقارن است، گروهی نسبتا آگاه هستند (مانند مدیران) و گروهی (مانند سهامداران فعی و بالقوه) تقریباَ از وضعیت مالی شرکت بی اطلاع هستند. سرمایه گذاران ممکن است در مواجهه با مدیرانی که انتظار می رود اطلاعات بیشتری نسبت به آنها داشته باشند و از این اطلاعات استفاده برتری بکنند، برای حفظ منافع شان قیمت بالاتری در جهت استفاده از منابع مالی شان درخواست نمایند.

بسیاری از مطالعات با کار واتس شروع شدنداو گفت که مدیران ممکن است از سود تقسیمی برای انتقال اطلاعات به بازار و سهامداران استفاده کنند. بنابراین پرداخت سود تقسیمی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد.Watts 1973))

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.