میراث فرهنگی، گردشگری

دانلود پایان نامه

لازم کرمانی به مبانی مذهبی معتقد بود و پس از رسیدن به سن بلوغ با مراد خود نورعلی شاه ازدواج کرد. با در نظر گرفتن ذوق ادبی و شاعری که داشت و تاثیر بیان، مورد تشویق همسرش قرار گرفت و به خلق آثاری از نظم و نثر پرداخت. دفتر اشعارش بیشتر از ده هزار بیت شعر داره که بیان کننده قدرت طبع و ذوق اونه. لازم ابتدا قرن سیزدهم هجری قمری جان خودشو از دست داد و تازگیا دلایلی از سنگ قبر اون در محدوده دور و بر قلعه دختر کرمان پیدا شده. پس از اونجا که بانو نیاز به عنوان یه بافرهنگ در میانی کرمانی ها معروفیت داشته این مدرسه رو به نام ایشون نامگذاری کرده بودن و هنوزم این مدرسه به نام ایشون مزین شده.

ازدواج

این موزه واقعا جاییه که فعالیت صنعتگران و هنرمندان و هم اجناس اون ها به معرض نمایش و فروش در می آید. علاوه بر این که این افراد با تشکیل کارگاه های آموزشی عمومی علم، هنر و صنعت خود رو با بقیه به اشتراک می گذارن. به اینجور مکانی اکونوموزه می می گن این واژه از جایگاه گردشگری یه معنی نوآورانهه که به شرکت های خصوصی اجازه عرضه فرهنگ محلی رو به همه مردم می دهد و کمک زیادی به حفظ میراث فرهنگی نامعلوم می کنه.

«رضا دبیری نژاد» از کارشناسان موزه می گوید:

در مدرسه لازم کرمان که هم جوار با بازار گنجعلی خان این شهره مشاغلی که شاخص هنرهای و صنایع سنتی این شهر بودن جمع بیاری شده. بازارهای سنتی چون بازار گنجعلی خان با ورود جنسای صنعتی و خارجی در خطر فراموشی و از یاد رفتگی مشاغل قدیمی و بومی قرار گرفته ان. از طرف دیگه گردشگرانی که کرمان می رود می خواهد هنرهای خاص کرمان رو همراه با پروسه تولید و پدیدآورندگانش رو ببینه. قالی کرمان نامداره اما گردشگر می خواهند روش تولید قالی یا پته و یا شالبافی رو ببینه.

اکونوموزه لازم

اکونوموزه لازم