می 5, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه اموال غیر منقول

1 min read
سپرده‌های سرمایه گذاری، حق الوکاله دریافت می‌کند.از آنجا که قبول سپرده‌های سرمایه گذاری طبق قرار...

سپرده‌های سرمایه گذاری، حق الوکاله دریافت می‌کند.
از آنجا که قبول سپرده‌های سرمایه گذاری طبق قرار داد و بر اساس قواعد عقد وکالت برای به کارگیری وجوه سپرده‌ها صورت می‌گیرد لذا به موجب ماده 679ق.م موکل (سپرده گذار) می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل (بانک) را عزل و وجوه خود را مسترد نماید در این صورت اگر مدت قرار داد سپرده سپری شده باشد تمامی‌سود علی الحساب سپرده گذار پرداخت می‌گردد و اگر قبل از اتمام مدت قرارداد وجود خود را مسترد نماید در این صورت فقط سود سپرده کوتاه مدت یا مدتی که وجه در نزد بانک بوده است به سپرده گذار پرداخت می‌شود.
وجوه حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت قابلیت دارند تا در نزد بانک‌ها به عنوان تضمین تسهیلات قرار گیرند و بانک‌ها نیز اصل این نوع سپرده‌ها را به عنوان تضمین قبول می‌کنند و تا اتمام مدت تسهیلات پرداختی و تسویه کامل بدهی مشتری از استرداد این نوع سپرده‌ها به سپرده گذار خودداری می‌کنند، این در حالی است که خود سپرده گذار هنگام معرفی سپرده خود به عنوان وثیقه و تضمین، چنین حقی را به بانک می‌دهد ولی همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت می‌شود و مشارالیه از سود مربوطه کماکان بهره‌مند می‌گردد بدیهی است قبول تضمین به سود مورد توافق بانک و سپرده گذار خللی وارد نمی‌آورد مگر اینکه گیرنده تسهیلات به تعهدات قرار دادی در رابطه با پرداخت اقساط عمل نکند که در این صورت اقساط معوق از سپرده وثیقه گذاشته شده برداشت می‌شود و به تبع آن، سود سپرده نیز تحت تاثیر مانده حساب تفاوت پیدا می‌کند.

ب- طلاجات و اشیاء قیمتی
طلا به کسر حرف اول به معنی زر، زر سرخ آمده است . این فلز عمدتاً به شکل آزاد و بصورت تکه‌هایی در سنگها و رسوبهای آبرفتی وجود دارد و یکی از فلزات ضرب سکه می‌باشد. طلا در بسیاری از کشورها بعنوان معیارارزش پول بکار می‌رود. همچنین در جواهرات، دندانپزشکی و الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان زیادی است که طلا یکی از گران قیمت ترین فلزات به حساب آمده و قیمت آن در تاریخ، معیار بسیاری از پولهای رایج می‌باشد (تحت عنوان پایه طلا شناخته می‌شود).
اگر چه طلا در صنعت و هنر بسیار مهم است، این عنصر وضعیت منحصر به فردی نسبت به تمامی‌کالاها دارد و آن، حفظ ارزش خود در دراز مدت می‌باشد.
طلا عنصر فلزی است که کلاً به رنگ زرد دیده می‌شود، اما اگر به دقت جدا شود، می‌تواند سیاه، قرمز سیر یا ارغوانی باشد. طلا که فلزی نرم می‌باشد، برای استحکام بیشتر اغلب با فلزات دیگر آلیاژ می‌شود در بسیاری از کشورها از طلا و بسیاری از آلیاژهای آن در جواهرات و ضرب سکه و نیز به عنوان شاخصی برای مبادلات پولی استفاده می‌شود.
این فلز مانند فلزات پر ارزش دیگر با سیستم توزین ترازو سنجیده می‌شود و در صورت آلیاژ با سایر فلزات برای مشخص کردن مقدار طلای موجود با عیار 24 (که طلای خالص است) استفاده می‌شود. در ایران بیشتر از مثقال برای معاملات بازار طلا استفاده می‌شود و برای آلیاژهای طلا از میزان عیار استفاده می‌شود که عیار 24 طلای خالص می‌باشد.
در طول تاریخ از طلا برای پشتیبانی پول و در سیستمی‌تحت عنوان پایه طلا استفاده می‌شد که در این سیستم، یک واحد از پول رایج معادل مقدار طلا بود.
گونه‌های دیگر جواهرات الماس و برلیان هستند که امروزه به عنوان زیورآلات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرند.
همچنین اشیاء قیمتی غیر از طلا و جواهرات وجود دارند که دارای ارزش بالایی هستند و به حسب قدمت و ارزش تاریخی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند.
بانک‌ها طلاجات و اشیاء قیمتی را نیز در مقابل تسهیلات پرداختی به مشتریان به عنوان وثیقه قبول می‌نمایند اما از آنجا که نوسان قیمت این نوع اموال بسیار زیاد است برای جلوگیری از ورود خسارت به بانک و به منظور برخورداری از حداقل ریسک پذیری، به ندرت اینگونه اموال را وثیقه می‌گیرند و اگر قبول نمایند به کمتر از قیمت ارزیابی شده وثیقه می‌گیرند تا چنانچه قیمت آن در اثر نوسان بازار کاهش یابد حداقل خسارت متوجه بانک گردد. ضمن اینکه در قبول این نوع وثائق محدودیتهای اعتباری در نظر گرفته شده است و هر مرجع تصویب کننده اعتبار اختیار قبول این نوع وثیقه را ندارد و باید مرجع خاصی مصوبه این نوع وثائق را صادر نماید بنابراین قبول طلا به عنوان وثیقه با توجه به قیمت رسمی‌و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات میسر است.

ج- ماشین‌آلات:
که در شمار وثائق بانک‌ها آمده‌اند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: وسائط نقلیه اعم از سواری- کامیونت- اتوبوس و مینی بوس و امثال اینها هستند که دارای سند مالکیت هستند به طوری که سند انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم می‌شود.
دسته دوم: ماشین‌آلات کارخانجات و شرکت‌ها غیر از وسائط نقلیه هستند که دارای سند مالکیت مستقل نبوده و با فاکتور خرید که توسط کارخانه سازنده یا فروشنده صادر می‌شود مورد شناسایی قرار می‌گیرند انتقال مالکیت این نوع ماشین‌آلات رسمی ‌نیست و با اسناد عادی قابل خرید و فروش هستند.
بانک‌ها هر دو دسته را به عنوان وثیقه تسهیلات قبول می‌نمایند و مانند طلاجات حداقل ریسک پذیری را برای این نوع وثائق در نظر می‌گیرند و وسائط نقلیه را حتماً بیمه بدنه می‌نمایند تا چنانچه در اثر تصادف یا آتش سوزی از ارزش بیافتند خسارت وارده از شرکت بیمه گرفته شود.
موضوع مهمی‌که در این زمینه باید در نظر گرفته شود کاهش ارزش وسائط نقلیه و ماشین‌آلات مذکور در اثر مرور زمان و استهلاک است و امکان دارد در نتیجه کاهش قیمت این گونه وثائق، ارزش فروش آنها کمتر از مقدار طلب بانک باشد. به همین منظور بانک‌ها ارزش کل زمان انعقاد قرار داد را جهت قبول به عنوان وثیقه، در نظر نمی‌گیرند بلکه درصدی از ارزش آن زمان در نظر گرفته می‌شود و شعب بانک‌ها بایستی هوشیار باشند به محض انتقال بدهی به سرفصلهای معوق، اقدامات حقوقی را جهت وصول طلب بعمل آورند و در هر صورت اگر مورد وثیقه مطالبات بانک را پوشش ندهد باید سریعاً نسبت به شناسایی اموال دیگر بدهکار اقدام و به میزان مطالبات تسویه نشده، از اموال شناسایی شده بازداشت نمایند.

گفتار دوم : اموال غیر منقول
اشیایی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان منتقل کرد. قانون مدنی امول غیر منقول را به چهار دسته تقسیم کرده است:
الف-اموالیکه ذاتاً غیر منقول هستند.
ب- اموالیکه به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند.

ج- اموالیکه در حکم غیر منقول هستند.
د- اموالی که تابع غیر منقول هستند.
ماده 12ق.م قانون مدنی در بیان اموال غیر منقول بیان می‌دارد: «مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».
همانطور که ملاحظه می‌شود قسمت اول ماده 12ق.م از اموال غیر منقول ذاتی حرف زده اما قسمت اخیر همین ماده از اموالیکه بواسطه عمل انسان غیر منقول می‌شوند سخن گفته است لذا می‌توان از قسمت اخیر ماده موصوف چنین استنباط کرد اموالیکه به واسطه عمل انسان غیر منقول می‌شوند باید دارای شرایط زیر باشند:
1-ذاتاً منقول باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- در زمین یا ساختمان بکار رفته باشند.
3- هر گاه لازم باشد آن مال را از زمین یا ساختمان جدا کنند خود مال خراب یا ناقص گردد.
یا اینکه در محل جدا شدن و کنده شدن خرابی یا نقص ایجاد کند.
پس نتیجه می‌گیریم که صفت غیر منقول برای اموال منقولی که بواسطه عمل انسان استقرار یافته است صف اکتسابی است و همین که مال از زمین یا بنا جدا شد وصف ذاتی آن (منقول) نیز باز می‌گردد. همچنین ماده 15ق.م ثمره و حاصل باغات، مزرعه و احشام را مادام که چیده یا درو نشده یا وضع حمل نکرده‌اند غیر منقول دانسته است و همینطور ماده 16ق.م درختان و شاخه‌های آن و نهال و قلمه را مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول می‌داند.
اما استثنائاً اموال منقولی وجود دارد که قانون مدنی به تبع تعلق آنها به مال غیر منقول آنها را در حکم مال غیر منقول شمرده است مانند گاو و گاومیش که اگر برای شخم زدن اختصاص داده شده باشند همینطور گاو آهن، تراکتور، بذر، کود و کلیه ماشین‌آلات و اسباب و ادوات زراعت و تلمبه را در حکم اموال غیر منقول دانسته و صلاحیت محاکم را نسبت به آنها مانند اموال غیر منقول بیان کرده است (ماده 17ق.م) اما باید دانست که این اموال منقول هستند و تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول است.
و تنها بحثی که از چهار دسته تقسیمات اموال غیر منقول باقی مانده اموال تابع غیر منقول هستند که ماده 18ق.م به این موضوع پرداخته و مقرر داشته حقوق عینی موضوع اموال غیر منقول مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیر منقول هستند.
سؤالی که به ذهن می‌رسد آیا اسقاط حق انتقال به غیر در قرار داد رهنی برای راهن صحیح است یا خیر؟ و اگر صحیح است آیا ضمانت اجرا دارد؟
باید گفت یکی از ویژگیها و اوصاف اصلی حق، امکان اسقاط آن است، خواه موضوع آن حق دینی باشد یا عینی. پس، ‌صاحب حق انتفاع یا ارتفاق می‌تواند تنها به اراده خود آن حق را ساقط کند و مالک اختیار دارد که از مال خود اعراض کند.
اسقاط انتقال به غیر را در قرار دادهای بانکی، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد فرض اول: تعهد مالک به خودداری از انتقال ملک (مورد رهن) به ثالث است. فرض دوم: سلب حق انتقال از مالک است. و در واقع هدف ایجاد نقصان در مالکیت مالک است. فرض سوم: انتقال مالکیت مورد رهن منوط به اجازه بانک است. با عنایت به مفاد شرطی که به مالک تحمیل شده معین نکرده که منظور کدام قسم از فرضیات فوق است ناگریز در موارد اختلاف، تفسیر با دادگاه خواهد بود. لذا فروض مذکور را به شرح ذیل بررسی می‌نمائیم:
اگر تعهد مالک در برابر بانک را مبنی بر خودداری از انتقال ملک فرض کنیم، در واقع التزام شخصی مالک تلقی می‌شود و از حق مالکیت مالک کم نمی‌کند و مالک تنها متعهد شده است تا حق مورد نظر را تا اتمام مدت قرار داد اعمال نکند و نفوذ شرط نیز محدود به رابطه قراردادی و مدت قرارداد است و با توجه به اینکه بانک‌ها مقید می‌نمایند تا تسویه کامل بدهی، قرار داد رهنی و مورد رهن پابرجا باشد لذا می‌توان نفوذ شرط را تا تسویه کامل بدهی بدهکار فرض نمود. و چنانچه قبل از تسویه کامل بدهی، مالک مورد رهن را انتقال دهد تنها طرف قرارداد (بانک) می‌تواند الزام مالک را به رعایت مفاد شرط از دادگاه بخواهد و مانع انتقال شود.
ضمانت اجرای تخلف از شرط، بطلان انتقال نیست زیرا، فرض این است که مالک حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است و التزام شخصی مالک نمی‌تواند به معامله خریدار (ثالث) ملک صدمه بزند. تخلف از تعهد توسط مالک (رهن) به طرف قرارداد (بانک) حق می‌دهد به استناد خیار تخلف از شرط، قرارداد رهنی را فسخ کند. و اگر وجه التزامی‌یا جبران خسارتی به عنوان ضمانت اجرا در قرار داد رهنی درج شده باشد به استناد آن مطالبه وجه التزام یا جبران خسارت نماید.
درتأیید این نظریه رای شماره 8909970404300673 مورخ 15/9/1389 از دادگاه عمومی‌حقوقی شعبه سوم اردبیل صادر گردیده که علاوه بر اینکه نفوذ معامله را پذیرفته فروشنده را ملزم به انتقال قطعی(رسمی) مورد معامله که در رهن بانک می‌باشد بنام خریدار کرده است و در رای صادره به مواد 10-219-220ق.م و مواد 198-515 و 519 ق.آ.د، دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی استناد کرده است و از طرفی فک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.