مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل

قراردادهای دولت با اتباع بیگانه» ضمن تشریح دیدگاه‌های مختلف راجع به شرط ثبات به ارزیابی استدلالات مطرح‌شده پرداخت و اعتبار شرط ثبات را در سه حوزه نظام‌های حقوق داخلی، رویه بین‌المللی و دکترین حقوقی و آثار آن بر قانون حاکم بر قرارداد و در نهایت مسئولیت بین‌المللی و ضابطه غرامت را مورد بررسی قرار داد و نتیجه‌گیری کرد که دیدگاه نوین اعتبار نسبی شرط ثبات اگرچه با اصول و ضوابط حقوق بین‌الملل، اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل سازگارتر است، با این وجود موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نمی‌شود بلکه تنها اثر آن پرداخت غرامت است.
حسین پیران (1388) در مقاله‌ای با «عنوان شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری»، با بررسی شرط التزام و رویه قضائی بین‌المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران که حاوی چنین شرطی است، نتیجه‌گیری می کند که قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی میان دولت‌ها و اشخاص بیگانه، خواه از نوع امتیاز و خواه از انواع دیگر، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند. به زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها، دست دولت را برای دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ زیرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی ربط را متزلزل کرده و علائق و منافع سرمایه‌گذاران را نادیده بگیرند. به همین علت شرط التزام را به عنوان یکی از روشهای مقابله با این وضعیت مورد تحلیل قرار داد.
مقاله علی صحرائیان (1388) با عنوان «ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت» به وضعیت خاص دولت اشاره دارد که بر این اساس دولت همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی از یک‌سو و از سویی به‌عنوان طرف قرارداد مطرح است. مؤلف در این مقاله درج «شرط ثبات» در قراردادهای بین‌المللی را موضوع مناقشات متعددی دانسته و در ابتدا به ذکر نمونه‌هایی از شروط مرتبط با مسأله ثبات، چنان که در رویه قراردادی معمول می‌باشند پرداخته و سپس اعتبار این‌گونه شروط را مورد بررسی قرار داده است.
مصطفی السان و علی رضایی با ترجمه مقاله‌ای از مارگاریتا تی. بی. کول با عنوان «شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی» رویکرد شرکت‌های نفتی در مقابل خطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت میزبان را تشریح و بر استفاده از شرط ثبات در جهت حمایت از منافع شرکت نفت بین‌المللی تأکید و در بخشی دیگر انواع شروط ثبات را تبیین کردند.
بند ششم: اهداف، فایده و ضرورت انجام تحقیق
هدف کلی پژوهش، شناخت راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر شروط ثبات و التزام است. در بیان ضرورت تحقیق همین بس که در هر توافق یا قراردادی اولین موضوع مورد بحث، ضمانت اجرای اطراف معاهده است. این موضوع در توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی پیچیده‌تر است. سرمایه‌گذار برای اخذ تصمیم در سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی میزان منافع حاصل از سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن اطمینان از عدم تعرض دولت میزبان به حقوق وی در زمان اجرای طرح است. به‌عبارتی شرط مهم‌تر در موافقت سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری، ساختار سیاسی، نظم سازمانی، امنیت و ثبات اقتصادی دولت میزبان است. در مقابل دولت میزبان دلایل خود را برای محدودیت سرمایه‌گذار در خلال انجام عملیات اجرایی دارد. عمده سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی انجام می‌شود که جزء منابع ملی قلمداد می‌شود. از این‌رو برای حفظ حاکمیت و مالکیت این بخش بعضاً محدودیت‌هایی را متوجه طرف سرمایه‌گذار می‌سازد.
بنابراین جهت اتخاذ راهکار عملی با هدف تسریع جریان سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر توجه به تعامل صحیح کشورهای سرمایه‌پذیر با سرمایه‌گذاران در نظام بین‌الملل، ضرورت اصلاح عوامل داخلی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری از جمله اصلاح قوانین و ثبات سیاسی امری اجتناب‌ناپذیر است.
از این منظر بررسی مبانی رفتاری و شرایط محیط حقوقی شامل قوانین، امنیت اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند سودمند باشد و در ارائه راهکارهای حقوقی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. با همین نگرش ضرورت تحقیق در خصوص راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی احساس می‌شود و تلاش در برقراری رویه‌ای واحد با الزام قانونی در حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشان از اهمیت آن است.
بند هفتم: روش تحقیق و کاربردهای آن
پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای است.
مطالب جمع‌آوری شده و یافته‌های این پژوهش بر اساس تفسیر عقلایی و استدلالی محقق ارائه می‌شود. در واقع یافته‌های پژوهش، کیفی، ذهنی و بسته به اسناد و عرف است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش اساساً شامل ترکیب کردن اطلاعات حاصل از منابع مختلف به‌صورت یک توصیف پیوسته است که با رویکرد استقرایی صورت می‌پذیرد.
نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده حاکمیت، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران داخلی و مدیران شرکت‌ها قرار گیرد.
بند هشتم: نوآوری
با توجه به پیشینه تحقیق در خصوص موضوعات گوناگون سرمایه‌گذاری خارجی، پژوهش حاضر از آن جهت که مباحث تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را با رویکرد به حقوق معاهدات و ضرورت به‌کارگیری شروط ثبات و التزام در حوزه تنظیم قرادادهای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به دیدگاه کشورهای توسعه‌یافته مورد بحث قرار داده، این مزیت را دارد که تاکنون چنین پژوهشی با چنین رویکردی انجام نشده است.
بند نهم: منابع و مآخذ
با وجود طرح موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های اخیر؛ از لحاظ نظری تنها به ذکر موانع این بخش پرداخته شده است. نگارنده برای ارائه راهکاری عملی بر اساس پیشینه مطالعات به‌منظور برون‌رفت از این معضل با محدودیت منابع کاربردی از حیث راهکارهای حقوقی مواجه بود. در هر صورت اساس این تحقیق، بر کتب «حقوق سرمایه‌گذاری در ایران» و «تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)» و مقالات علمی «شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری»، «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری» و «ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت» و نیز قوانین و مقررات استوار است.
بند دهم: ساماندهی پژوهش

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایان‌نامه حاضر متشکل از یک مقدمه و سه فصل است. مبانی نظری پژوهش پیش‌تر در همین مقدمه که شامل بیان مسئله، طرح موضوع، سؤال و فرضیه، اهداف و ضرورت انجام تحقیق به همراه پیشینه آن بیان شد. فصل اول به تشریح مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در چارچوب‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌پردازد. در این بخش نگارنده به‌دنبال آن است تا ضرورت تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را در چارچوب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مورد مطالعه قرار دهد. فصل دوم چارچوب‌های تضمین بین‌المللی را با تکیه بر رویه بین‌المللی (نهادها و معاهدات) مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت فصل سوم راهکارهای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را تحت عنوان رویکردهای رفتاری نسبت به سرمایه‌گذار خارجی و راهکارهای حقوقی نوین بیان می‌کند. در این فصل ابتدا نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی در حقوق بین‌الملل و سپس شروط ثبات و التزام را به‌عنوان راهکارهای حقوقی نوین تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تشریح می‌کند. در پایان ماحصل مباحث سه فصل در بخش نتیجه‌گیری همراه با پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

فصل اول

مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی

مقدمه
تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که از سوی کشورهای سرمایه‌پذیر یا میزبان برای ایجاد یک محیط مطلوب‌تر و به دور از هرگونه احساس خطر برای سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه آنان به کار گرفته می‌شود .
بهبود اوضاع اقتصادی و تحصیل رشد و توسعه اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی، جبران عقب‌ماندگی، کسب سهم از بازارهای جدید و گسترش صادرات، نیازمند فناوری و دانش فنی همراه با تأمین اعتبار است. کشورهای در حال توسعه که اغلب با کمبود منابع مالی مواجه هستند، برای تأمین اعتبار مورد نیاز ناچارند از ظرفیت‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری خارجی برای احیاء توانائی‌های بالقوه اقتصادی در داخل استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر و یا به تعبیری انتقال سرمایه‌ها در صحنه جهانی نیز تعبیر کرده‌اند . در نتیجه انتقال سرمایه‌ها از کشوری (موسوم به کشور صادرکننده سرمایه) به کشور دیگر (موسوم به کشور میزبان)، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی کشور اخیر تأسیس می‌شود که این انتقال سرمایه ممکن است مستقیم باشد و یا به شیوه‌های غیرمستقیم انجام شود.
گرچه در دوران معاصر سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری و کسب سود بیش‌تر متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و مزیت‌دار شده‌اند و نقل و انتقال سرمایه به‌دنبال فرآیند جهانی شدن با سهولت انجام می‌گیرد؛ لیکن نگرانی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل اعمال حاکمیتی در فرآیند سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاسی و حقوقی در این کشورها موضوع انتقال سرمایه را با دشواری‌هایی روبرو ساخته است. تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن بستر قانونی لازم، میل و رغبت بیش‌تر سرمایه‌گذران بین‌المللی را به همراه خواهد داشت و به‌دنبال آن فرصت‌هایی از قبیل دستیابی به دانش و فناوری روز را در کنار اشتغال‌زایی که در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، برای کشور میزبان فراهم می‌سازد.
در این فصل قلمرو مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را بیان خواهیم کرد.
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بین‌المللی
در حال حاضر سند بین‌المللی که متضمن جمیع جهات و جنبه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در برگیرنده تمامی یا اکثر کشورهای دریافت‌کننده سرمایه باشد، وجود ندارد؛ البته، شاید بتوان گفت که در حقیقت نوعی چارچوب حقوقی بین‌المللی در زمینه مورد بحث وجود دارد، لیکن باید اضافه کرد که چارچوب مزبور یکپارچه نیست و متشکل از ضوابط و اسناد گوناگون در سطوح مختلفی از لحاظ شدت و ضعف توأم با خلاءهای گسترده‌ای به لحاظ مسائل متنوع و کشورهای ذی‌ربط می‌باشد .
به‌طور کلی با توجه به رویه‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان اسناد را در چهار حوزه حقوق عرفی، اسناد بین‌المللی، اسناد منطقه‌ای و سایر اسناد جستجو کرد.
قلمرو سرمایه‌گذاری خارجی اساساً در خارج از مرزهای کشورهای سرمایه‌فرست می‌باشد. به‌عبارتی با ورود سرمایه‌گذار از یک کشور به کشور دیگر که میزبان تلقی می‌شود، موضوع سرمایه‌گذاری، وجهه بین‌المللی به‌خود می‌گیرد.
گفتار اول: حقوق بین‌الملل عرفی
اصول و قواعد عرفی بین‌المللی همواره خاستگاه حتمی و لازم را برای نشو و نموی سایر ضوابط حقوقی ارائه می‌کنند. شاید این بیان با سلیقه حقوقی غالب همخوانی نداشته باشد، لیکن واقعیت این است که طبق قواعد ناظر به اعمال صلاحیت محلی، حاکمیت ملی در بیان تمامی چارچوب مورد اشاره قرار دارد. نتیجتاً صلاحیت دولت‌ها برای اعمال نظرات بر ورود و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در قلمروشان از اصول مزبور نشأت می‌گیرد.
با این وجود برخی از سرمایه‌گذاران خارجی حقوق عرفی را از جنبه‌های مختلفی ناقص می‌یافتند:
«اولاً؛ در ارتباط با حق سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال پول از کشو

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*