آوریل 21, 2021

مفهوم کارآفرینی/:پایان نامه درباره آموزش کارآفرینی

1 min read
شکل گیری سرمایه انسانی موثر از طریق آموزش کارآفرینی به تدریج درحال اهمیت یافتن برای...

شکل گیری سرمایه انسانی موثر از طریق آموزش کارآفرینی به تدریج درحال اهمیت یافتن برای دولتها می باشد و آموزش کارآفرینی به سرعت در دانشگاه‏ها و کالجها در نقاط مختلف جهان در حال رشد است، و دولتها هم به طور مستقیم و هم از طریق سرمایه گذاریهای عمده بر روی کارآفرینان احتمالی آتی و کسب و کارهای کوچک از آن پشتیبانی می کنند.

روابط مثبت بین آموزش کارآفرینی وشکل گیری سرمایه انسانی مرتبط با کارآفرینی و نتایج کارآفرینی باید نشانگر خبرهای خوبی برای دولتها، دانشگاهها و کالجها، و سازمانهای خصوصی باشند که سرمایه گذاری سنگینی در توسعه برنامه های آموزش کارآفرینی در چند دهه اخیر کرده انداگرچه داده های بیشتر و با کیفیت تری برای ادعاهای قوی لازم می باشد، ولی یافته های ما حکایت از آن دارند که این منابع تاثیری مثبت در افزایش علاقه و رویکردها در قبال کارآفرینی در میان دانشجویانی دارند که در چنین دوره هایی شرکت می کنند، و موجب بهبود یافتن عملکرد مالیشان به عنوان کارآفرین می شود. از این رو تصمیم گیرندگان آموزشی و سیاست گذاران عمومی می توانند در زمان اتخاذ تصمیمات تامین مالی در آینده در ارتباط با آموزش مرتبط با کارآفرینی اطمینان بیشتری داشته باشند.

بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی جهان، نیز سرمایه انسانی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها گردد.

آشنایی با ادبیات موضوع هر پژوهشی در شکل گیری نگرش مناسب راجع به چهارچوب پژوهش و بهره گیری بهتر از نتایج آن نقش زیادی دارد، از سوی دیگر برسی و مطالعه پژوهش های گذشته به درک بهتر مسئله کمک می نماید و یافته های پژوهش را به پژوهش های قبلی متصل می کند و محقق را از انجام دوباره کاری بی نیاز می سازد.

در پی تلاش گردیده است که به بررسی و شناسایی موارد موثر بر نتایج آموزش کارآفرینی و چگونگی شکل گیری سرمایه انسانی در کارآفرینی پرداخته و تمامی ابعاد و نتایج آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاهها و رویکردها، آموزش، ویژگی های کارآفرینان خواهیم پرداخت و سپس به مرور پژوهش های انجام شده در ارتباط با مساله پژوهشی پرداخته خواهد شد.

 

 

2-2 مفهوم کارآفرینی

ازدیاد جمعیت و بیکاری همواره یکی از مشکلات اساسی جوامع به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایران نیز ترکیب جمعیت جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید و نیز روند مستمر کاهش ذخایر نفتی از علل عمده اندیشیدن سیاستگذاران کشور به منبع سهل الوصول دیگری غیر از نفت یعنی ابتکار، خلاقیت و نوآوری می باشد.

در واقع توسعه با کالاهای مادی آغاز نمی شود، این آدمی است و نه طبیعت که منابع اصلی را فراهم می سازد و عامل اصلی همه ی توسعه های اقتصادی از ذهن برمی خیزد. شهامت، قدرت، ابتکار و تکاپوی سازنده نه تنها در یک زمینه بلکه در بسیاری از زمینه ها از وجود آدمی فوران می کند. در این میان کارآفرینی به عنوان پدیده ای که اصلی ترین سرمایه مورد نیاز آن داشتن خلاقیت، جسارت، پیشرفت وبهره گیری به موقع از فرصت هاست، از مهم ترین منابع بالقوه اقتصادی، افزایش بهره وری، کالا وخدمات جدید محسوب می گردد جهان امروزی پس از تجربه الگوهای مختلف توسعه اعم از برون زا، درون زا، صنعتی وغیره، آخرین الگو توسعه را مبتنی بر کارآفرینی قرار داده است. اهمیت این مسئله تا بدان جاست که شومپتر کارآفرینی را موتور توسعه می نامد.

پیشرفت کشورهایی نظیر تایوان، مالزی وسنگاپور در دهه ی 80 و 90 نیز مدیون گسترش کارآفرینی است. در واقع پس از رکود اقتصادی غرب در دهه های 70 و80 به مفهوم کارآفرینی توجه عمیق تری شد و مطالعات بسیاری در خصوص فرآیند کارآفرینی، ویژگی های کار آفرینان، نحوه پرورش و آموزش کارآفرینان و محیط مساعدی برای فعالیت های کارآفرینانه انجام گرفت و از آنجایی که کارآفرینی مفهوم بین رشته ایست، اقتصاد دانان، صاحبنظران علوم مدیریت، جامعه شناسان و روانشناسان هر یک به جنبه های خاصی از این مفهوم توجه کرده اند. در واقع پس از طرح مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاد دانان تاکنون محققان بسیاری در پی تبیین مسأله کارآفرینی و عوامل مرتبط با آن بودند زیرا کارآفرینی مسأله چند بعدی است که در آن عوامل مختلف از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگ جامعه، ساختارخانواده، ویژگی های شخصیتی به ویژه مفهوم انگیزش با یکدیگر تعامل دارند. دیوید مک کللند از جمله اولین کسانی است که از زاویه روانشناسی به پدیده های کارآفرینی توجه کرده و پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام داده است، وی معتقد است که فرایند توسعه را بر اساس پیدایش برخی ویژگی های روانی و شخصیتی در افراد یک جامعه می توان توضیح داد.

عامل انگیزش،  نیرو بخش وجهت دهنده رفتار است. تبیین این مسأله به فهم چرایی روی آوردن افراد به برخی فعالیت ها کمک می کند.مک کللند انگیزش پیشرفت را مهم ترین عامل رشد اقتصادی وتوسعه می داند وی معتقد است، با پژوهش هایی در زمینه انگیزه پیشرفت می توان به سوی توسعه گام برداشت. کارآفرینی (به انگلیسی: Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.

واژه‌ «کارآفرینی‌» واژه‌ای‌ است‌ نو، که‌ از کلمه‌اش‌ نمی‌توان‌ به‌ مفهوم‌ واقعی‌ آن‌ دست‌ یافت‌.این‌ واژه‌ معادل‌ Entrepreneurship در زبان‌ انگلیسی‌ است‌ و ریشه‌ آن‌ از زبان‌ فرانسوی‌ گرفته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر هنوزدر فارسی‌ معادل‌ دقیقی‌ برای‌ انتقال‌ «مفهوم‌» کارآفرینی‌ وجود ندارد و اغلب‌ واژه‌ کارآفرینی‌ شنونده‌ ناآشنا به‌ آن‌ را به‌ اشتباه‌می‌اندازد. اما بین‌ استادان‌ دانشگاهها، دانشجویان‌ رشته‌های‌ اقتصاد، مدیریت‌ و برخی‌ محافل‌ علمی‌ این‌ واژه‌ تا حدودی‌ مصطلح‌شده‌ است‌.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.