آوریل 19, 2021

مزایای بهره مندی روابط عمومی:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

1 min read
مزایای بهره مندی روابط عمومی از فناوری های نوین ارتباطی: استفاده از فناوری های نوین...

مزایای بهره مندی روابط عمومی از فناوری های نوین ارتباطی:

استفاده از فناوری های نوین ارتباطی ازجمله سایت در محورهای زیر خلاصه می گردد:

  • عرضه اخبار سازمان بدون واسطه و با نحو ارایه دلخواه – حذف دروازه بانی رسانه ها
  • کاهش نیازی روابط عمومی به رسانه ها: شهروندان برای دریافت اطلاعات مورد نیاز مستقیماً به سایت سازمان مورد نظر مراجعه می کنند.
  • کاهش وابستگی به روابط عمومی ها:مراجعه روزنامه نگاران به سایت سازمان های مختلف جهت جستجوی اخبار گزارش ها
  • افزایش تعامل با مخاطب ،پیگیری نظرات مخاطبان و افزایش سرعت واکنش مخاطبان به پیام نسبت به رسانه های سنتی
  • امکان برنامه ریزی پیام های مختلف مطابق نیازهای مخاطبان و مخاطب شناسی هرچه دقیق تر
  • شفاف سازی سازمان و امکان دسترسی همگان به آیین نامه ها و ضوابط سازمان
  • کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری
  • الزام به پاسخگویی به صورت online
  • کاهش حجم نامه های اداری و بایگانی (قاسمی 1386 ، 28).
  • توجه به اصول اخلاقی در روابط عمومی

یک روابط عمومی کارآمد برای سلامت حرفه ای خود ناگزیر از رعایت اصول اخلاقی حرفه روابط عمومی و تدوین آیین نامه های رفتاری در روابط عمومی است. در راستای تحقق این هدف،به نظر می رسد در شرایط کنونی بایستی با تشریک مساعی استادان روابط عمومی ،مجامع دانشگاهی،تشکل های صنفی روابط عمومی ،مدیران روابط عمومی ها و سایر افراد مجرب و صاحب نظر، منشور اخلاقی روابط عمومی تدوین و برای کارآمدی بیشتر روابط عمومی در اختیارات واحد های روابط عمومی قرار گیرد.

بنابراین،نخستین ویژگی یکی روابط عمومی کارآمد توجه به عامل بودن به اصول اخلاقی حرفه روابط عمومی است.

تدوین اصول اخلاقی حرفهای برای فعالیت های حساس در عصرکنونی روبه تزاید است.امروزه ،فعالیت های نظیر مهندسی،پزشکی،روزنامه نگاری و … دارای آیین نامه های رفتاری خاص و بسیار حساس و بهعنوان مجموعه عملیات معطوف به تاثیر گذاری و نفوذ بر افکار عمومی،بیش از سایر حرفه ها،نیازمند داشتن(اصول اخلاق حرفه ای ) است.

گرچه این ضرورت ،در بعضی از کشورها-که خواستگاه روابط عمومی هستند-از دیر باز مورد توجه بوده،ولی در کشور ما در حد نظری مطرح است و تلاش خاصی برای عملیاتی کردن آن صورت نگرفته است.از طرف دیگرتوسعه اخلاق از حوزه های اجتماعی،در راستای توسعه اخلاق در جامعه،ایجاب می کند حرفه های مختلف با تدوین اصول اخلاق حرفه ای ،جریان گستردهای را برای نهادینه کردن اصول اخلاقی در حوزه های اجتماعی شکل دهند.برکنار از گرایش حرفه ای حساس به تدوین نظامنامه اخلاقی و کشاندن اخلاق به حوزه های اجتماعی ،تدوین منشور اخلاقی روابط عمومی ،اقدامی لازم در راستای کارآمد سازی روابط عمومی محسوب می شود،چرا که برای مطلوبیت و کارآمدی روابط عمومی ، وجود سلامت اخلاقی در روابط عمومی و کارگزاران آن ضروری است (سفیدی : 1385 ، 222).

ویژگی های این پژوهش:

پژوهش های انجام شده در زمینه روابط عمومی از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اما پژوهش حاضر به دنبال بررسی کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه ، مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی سراسر کشور در زمینه های عوامل موثر مدیریتی بر روابط عمومی تمرکز دارد.و به دنبال یافتن دیدگاه آنان در خصوص اجرای الگوی روابط عمومی همسنگ دو سویه در سازمان تامین اجتماعی است.

مدل نظری تحقیق:

(بررسی کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی)

روابط عمومی در سازمان های امروزی نقش تعیین کننده ای در برقراری ارتباط بین مجموعه مدیران،کارکنان،مشتریان،رقبا و نهاد های قدرت مرتبط با سازمان ایفا نماید.روابط عمومی به عنوان مدعی العموم مردم و وکیل مدافع سازمان یکی از اصلی ترین کانال های ارتباطی سازمان و برون سازمان با جامعه مخاطبان یاهمان جامعه هدف که از دو طیف مخاطبان درونی سازمان و برون سازمان تشکیل می شوند،نقش مهمی در تشریح وضعیت موجود،تبین اهداف ارتباطی و رسانه ای و تعیین سازو کارها و تکنیک های برقراری تعامل منطقی و هدفمند سازمان با جامعه خارج از آن ایفا می کند که تقویت این حوزه می تواند زمینه ساز حرکت های اثر بخش در سازمان به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد.

همانگونه که دراین پژوهش به آن اشاره و پرداخته شد، نقش راهبردی یکی از بارزترین و مهم ترین نقش هایی که روابط عمومی می تواند با اشراف و احاطه بر اطلاعات درون و برون سازمانی ،تصمیماتی مبتنی بر هدف اتخاذ کرده ، شناخت کاملی نسبت به محیط اطراف خود داشته باشد.به این ترتیب روابط عمومی کارآمد و موثر به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت می تواند تصمیم گیری های مدیران را با موفقیت  همراه نماید.

مدیریت سازمان برای هدایت ،هماهنگی و رهبری سازمانی نیازمند روابط عمومی کارآمد است.مدیران باید بتوانند نگرش ها و علایق افراد سازمانی و برون سازمانی را به نحوی همسوی اند که کنش های متقابل آنان در حین انجام فعالیت ها منجر به بقای سازمان و معطوف به اهداف کلان آن باشد.در این خصوص نیز نقش روابط عمومی بسیار مشهود است. روابط عمومی می تواند با بهره گیری از ابزارها و حمایت های لازم از جمله دیدگاه متعالی مدیران به جایگاه و تقش روابط عمومی ،تخصیص بودجه مناسب،استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و امکانات ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی همراه با یک برنامه راهبردی وپیوست های  ارتباطی و .. نیازها و خواسته های جامعه مخاطب سازمان را شناسایی،تحلیل نماید و مدیریت را در شناخت درست و تلاش برای برآورده ساختن آن یاری رساند.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.