مردم شناسی، موزه ها

دانلود پایان نامه

ایشون ادامه می دهد:

نقدی که همیشه بر موزه های فرهنگی مثل موزه های مردم شناسی می شه اینه که اونا فقط به حضور آثار و یا اجناس تموم شده اکتفا می کنن و بخشی از داده ها و ارزش های مربوط به آثار سنتی که شامل پروسه تولید و یا فرهنگ های جانبی اونا می شه منتقل نمی شه و در آخر اینکه چیجوری می توان به فرهنگ بومی بدون حضور انسانی که واسطه زایش و حرکت یه فرهنگه رسید. اینجاس که موزه ها تلاش کرده ان با اکوموزها و یا اکونوموزه ها راهی واسه جبران و بازسازی نقد پیش گفته پیدا کنن.

ایشون ادامه می دهد:

فضایی که اکونوموزه لازم ایجاد می کنه تجربه ای بینا فرهنگی به گونه ای زنده و پویاه، چون که فرهنگ میزبان به طور زنده حضور داره و مخاطب یا دیدارکننده می تونه با فرهنگ­ وران روبه رو شده و با اونا رابطه برقرار نمی کنه و از سویی فرهنگ میزبانه که موضوع موزهه و استادکاران نماینده حاضر اون هستن و از طرف دیگه فرهنگ های دیگه س که با مخاطبین در موزه حاضر می شه و اونا با هم روبرو شده و به خاطر این موزه به فضایی بینافرهنگی تبدیل می شه.

  مفهوم کارآفرینی/:پایان نامه درباره آموزش کارآفرینی