آوریل 21, 2021

مدیریت منابع انسانی:پایان نامه تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی

1 min read
مدیریت منابع انسانی  2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ساختار وسازماندهی...

مدیریت منابع انسانی

 2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی

فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی ساختار وسازماندهی آن به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان ( حدود سال 1760) آغاز شده است و تا به امروز ادامه دارد . البته پیدایش و رشد تدریجی مدیریت منابع انسانی به پیشتر از آن و به دوران باستان باز می گردد و شواهدی از تشکیل اصناف و بروز اعتصابات کارگری منظم و سازمان یافته در روم و مصر مشاهده شده است تحقیقات نشان می دهد که پیشه وران و صنعت گران رومی در قرن هفتم قبل از میلاداتحادیه ها و سندیکا ها بوجود آورده بودند که اعضای آن را اصناف مختلفی مانند صنف مطرب ( نوازنده   طلاکار- مسگر- رنگرز- کفاش و مهتر) تشکیل می دادند. همچنین تحقیق دیگری نشان می دهد در 1100 سال قبل از میلاد بردگانی که در یکی از معابد مصر به کار واداشته شده بودند دست به اعتصاب زدند . اما مقصود در این جا تنها یک مرور تاریخی نیست بلکه شرح وقایع مهمی است که در پیدایش اداره امور کارکنان به واحدی مستقل و دارای وظایف کاملا تخصصی تاثیر بسزایی گذاشته اند.( اسفندیار سعادت 9،1383)

نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می شود. مدیران در مواجهه با فشار های محیط رقابتی جدید می کوشند تا حد امکان استعداد نیروی انسانی خود را به طور کامل شکوفا سازند زیرا اگر سازمان بخواهد حتی با برخورداری از رسالتی روشن و راهبردهایی مطلوب و ساختار های سازمانی کارامد و طراحی شغل مناسب به طور کامل به هدف های خود دست یابد به نیروی انسانی توانمند و مستعد نیاز خواهد داشت. همین امر موجب شده است که امروزه موضوع مدیریت منابع انسانی در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.( شیمون ورندال65،1999)

با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانی همیشه ابهامات و سوء تعبیر هایی درباره ماهیت واقعی نقش و وظیفه دقیق آن وجود داشته است. یکی از دلایل این امر جدید بودن این وظیفه نسبت به سایر وظایف در سازمان است زیرا تا چندی پیش نیازی به جدا کردن مدیریت منابع انسانی و اختصاص واحد یا اداره بخصوص با مجموعه ای از وظایف تخصصی به این منظور احساس نمی شد و در واقع مدیریت منابع انسانی جزء وظایف عمومی مدیریت به شمار می آمد.دلیل دوم و مهمتر اینکه انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر- قضاوت و تصمیم گیری است و ماده ای بی جان نیست که براحتی در دست دیگران شکل گیرد به همین جهت خواسته ها ، اهداف و آمال نیرو های شاغل همیشه موافق یا همسو با اهداف سازمان نیست . مقاومت کارکنان در مقابل در باره تصمیماتی که درباره آنها گرفته می شود منشأ دشواری ها و تنش هایی است که در امر اداره و کنترل انسان ها وجود دارد به همین دلیل دانشمندان علوم انسانی هرگز نتوانسته اند واکنش ها و رفتار های انسان را طبق فرمول یا مدل خاصی به طور دقیق پیش بینی کنند علاوه بر ویژگی های فردی و شخصیتی انسان که تجمع انسان ها – پیدایش گروه ها و در نتیجه رفتار گروهی بوجود می آورد بر پیچیدگی موضوع افزوده اداره و کنترل انسان ها را به مراتب دشوار تر می سازد. نقش مدیریت منابع انسانی نخست تشخیص استعداد های  بالقوه نیرو های شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنها است. (اسفندیار سعادت 2،1383).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.