مارک تجاری: پایان نامه درباره ارزش ویژه برند

مارک تجاری [1]

با توجه به گفته کلر یادآوری مارک تجاری بدین معناست که مصرف کننده توانایی این امر را داشته باشد که مارک تجاری را از حافظه خود بازیابی نماید[2]، برای مثال موقعی که ازیک دسته و گروه مشخص محصول نامبرده می شود تشخیص و یادآوری مارک تجاری ازتصمیمات مربوط به محصول ساخته شده در یک فروشگاه مهم­تر است، بنابراین در این تحقیق آگاهی از مارک تجاری هم شامل تشخیص و هم یادآوری مارک تجاری می­باشد. سطح یادآوری مارک تجاری باعث می­شود که مصرف کننده سریعتر در انتخاب و خرید مارک تجاری تصمیم بگیرد. (سالار و گرگاوی  و جعفری ،1392).

 

 

 

تداعی مارک تجاری [3]

تداعی مارک تجاری یکی دیگر از مهمترین اجزاء ارزش ویژه مارک تجاری می باشد و به عنوان واژه­هایی شامل رفتارها یا ویژگی­هایی که از ادراک مصرف کننده پذیرفته گردد، تعریف می­گردد. هر چیزی که در حافظه ما مربوط به یک مارک به هم ربط داده شود به عنوان تداعی مارک تجاری نامیده می­شود. تداعی مارک تجاری به همه اشکال ممکن است دیده شود و ویژگی­های مربوط به یک محصول یا جنبه­های آن را منعکس نماید (چن، 2001). اهمیت تداعی مارک تجاری در بدست آوردن مزیت­هایی است که یک مارک مشخص را ازسایر مارک­ها متمایز  می­نماید. تداعی مارک تجاری به عنوان یک پایه و اساس برای تصمیمات خرید، وفاداری مشتریان و ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکت می­باشد.در حالیکه تداعی یک مارک تجاری ازمنابع متعددی نشأت می­گیرد ویژگیهای مارک تجاری[4] و تداعی سازنده مارک تجاری[5] دو تا از مهمترین تداعی­های مارک تجاری هستند، که ارزش ویژه مارک تجاری را تحت تأثیر قرار می­دهند(پرهیزگار و ابراهیمی،1391).

ارزش مارک تجاری بطور قابل ملاحظه­ای توسط تداعی مارک تجاری که از طریق مصرف­کنندگان ایجاد می گردد مورد حمایت قرار می­گیرد، بطور شایانی توسط تصورهایی که مصرف کنندگان از مارک تجاری دارند کمک می­گیرد. تداعی های مارک تجاری مکمل یکدیگر و در تعامل با هم هستند که این تداعی ها شامل عقاید، رویدادها، شواهد و حقایق چندگانه ای است که یک شبکه منسجم از آگاهی های مارک تجاری را ایجاد می نمایند(سالار و گرگاوی  و جعفری ،1392).

تداعی مارک تجاری در نتیجه عقاید راجع به مارک تجاری توسط مصرف کننده، که از طریق بازاریابان ایجاد می گردد و همچنین از طریق تجارب مستقیم محصول توسط مصرف کنندگان و ترجیحات آنها صورت می­پذیرد تصور از مارک تجاری مطابق با معنی دار نمودن مارک تجاری برای مصرف کننده از طریق تداعی­های متعدد مثل خصیصه­ها، مزایا و گرایشات­شان می­باشد.ین تداعی ها می توانند با توجه به تناسب بودن ، قوت و منحصر به فرد بودن آن ها متفاوت باشند و همچنین می­توانند نقش­های حیاتی و تعیین کننده­ای را در پیامدهای خرید مصرف­کننده داشته باشند(پرهیزگار و ابراهیمی،1391).

آکر بیان می­نمایند که وجود تداعی­هایی که قوی، مناسب و منحصر به فرد ارزیابی گردیده و برتری نسبت به مارک­های دیگر داشته باشند برای موفقیت مارک تجاری ضروری و اساسی است. همچنین اصرار دارد همانگونه سطوح بالای اساس شناخت مارک تجاری ( آگاهی و تصویر مارک تجاری ) احتمالا انتخاب آن مارک تجاری را افزایش خواهد داد، به همان میزان وفاداری مصرف کنندگان به مارک تجاری را بیشتر نموده و آسیب پذیری اعمال بازار یابی در مواقع رقابت را کاهش خواهد داد. از دیدگاه رفتاری کلر شرح می­دهد که چگونه تداعی­های مارک تجاری می­تواند رفتار بازار را منعکس نماید. تداعی­های مارک تجاری شامل خصیصه­های محصول، مزایای مصرف کنندگان، کاربران، سبک­های زندگی، درجات محصول، رقبا و خاستگاه مارک تجاری می­باشد. تداعی­های مارک تجاری در بازاریابی و پردازش اطلاعات به مصرف­کنندگان کمک می­نماید و اساسی برای تمایز و توسعه می­باشد و احساسات مثبت را ایجاد می­نماید. (بامنی و مهرزادی،1390).

[1]. Brand recall

[2]. Retrieve

[3]. Brand Assocation

[4]. Brand personality

[5]. Organizational Assocation