آوریل 23, 2021

عوامل موثر بر فرهنگ سازمان:/پایان نامه درباره پیاده سازی مدیریت ‌دانش

1 min read
عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمان یکی از صاحب‌نظران فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت رابینز...

عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمان

یکی از صاحب‌نظران فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت رابینز می‌باشد که نظریه خود را در رابطه با عوامل مؤثر سازمانی بر فرهنگ سازمان این‌گونه بیان کرده است:

شیوه رهبری و اعمال و کردار مدیران تأثیر عمده‌ای بر فرهنگ سازمان دارد. کارکنان رفتار مدیران را مشاهده می‌کنند واین مشاهده‌ها با گذشت زمان هنجارهایی را به وجود می‌آورند که هم‌چون عامل کنترل و هدایت کننده در سازمان عمل خواهند کرد. برای مثال کارکنان از رفتار مدیران خواهند فهمید که مخاطره‌پذیری مطلوب است یا خیر، یا این‌که چه اعمال و رفتارهایی باعث افزایش در پرداخت، ارتقا و دیگر پاداش ها خواهد شد.

  • ساختار: رابینز با تکیه بر ویژگی‌های ده گانه‌ای که از فرهنگ سازمانی ارائه کرده، معتقد است که این ویژگی‌ها هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد رفتاری را در بر می‌گیرند. برای مثال، روابط مدیر با زیردستان معیاری برای رفتار رهبری است. ولی بیشتر این ویژگی‌ها پیوند تنگاتنگی با یک نوع طرح سازمانی دارد. برای مثال اگر فناوری یک سازمان زیاد تکراری باشد، فرایند تصمیم‌گیری متمرکز و نوآوری فردی کارکنان در آن سازمان کم خواهد بود، یا این‌که ساختارهای وظیفه‌ای نسبت به ساختارهای ماتریسی، فرهنگ‌هایی با الگوهای ارتباطی رسمی‌تر ایجاد می‌کند، اما در نهایت رابینز نتیجه‌گیری می‌کند که بخش عظیمی از فرهنگ سازمان می‌تواند به طور مستقیم به متغیرهای ساختاری مرتبط شود (پارسائیان و اعرابی، 1377).
  • آموزش: کارکنان تازه وارد، فرهنگ سازمان را کاملاً یاد نگرفته‌اند و چون آشنایی کمی با فرهنگ سازمان دارند عاملان بالقوه‌ای به شمار می‌آیند تا باور و آداب و رسوم درونی سازمان را مخدوش سازند. از این‌رو، سازمان‌ها با برگزاری دوره‌های توجیهی و نظایر آن باید کمک کنند تا اعضای جدید خود را با فرهنگ سازمان آشنا و هماهنگ کنند تا آنان دریابند چه چیزهایی یا چه کارهایی را باید در سازمان انجام دهند، یا برای آن‌ها مربی بگیرد حتی برنامه آموزش رسمی ایجاد کند تا به‌منظور فرهنگ سازمانی کارکنان را به کمک آموزش، توسعه و بهبود بخشد.

2-1-8) مدیریت فرهنگ سازمانی

در گذشته تصورات فرهنگی به آهستگی عوض می‌شد، اما امروزه ضرب‌آهنگ پیشرفت و حرکت چنان شدت گرفته که حتی جوامع مدرن نیز در صورت کوچک‌ترین غفلت از رقابت باز خواهند ماند. باتوجه به سرعت تغییرات در دنیای امروز، فرهنگ سازمان نیز باید همگام با تغییرات محیط متحول شود و خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. ناتوانی مدیران در ایجاد تغییرات لازم در فرهنگ سازمان به منظور تطابق با شرایط تازه آن‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ساخت. از طرفی با توجه به این نکته که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمان از جمله تعیین راهبرد، وظایف مدیریت، دگرگونی سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد، رفتار فردی، خلاقیت و نوآوری، میزان مشارکت در امور، انضباط و سخت کوشی مؤثر است

  • دیدگاه های موجود درباره مدیریت فرهنگ سازمانی
  • دیدگاه اول (موافق تغییر): هر چند تغییر فرهنگ سازمانی بسیار مشکل است، با این همه فرهنگ‌ها می‌توانند تغییر کنند. در واقع به دلایل زیر به احتمال فراوان فرهنگ سازمان تغییر خواهد کرد:
  • بحرانی شدید
  • تغییر در رهبری

2- دیدگاه دوم (مخالف تغییر): بسیاری براین دیدگاه هستند که فرهنگ سازمانی دارای ویژگی‌های نسبتاً ثابتی است که مدیریت توان تغییر آن‌ها را ندارد. فرهنگ برای شکل‌گیری و تثبیت خود، زمان طولانی پشت سر گذاشته و در ارزش‌ها ریشه دوانده است و اعضاء نسبت به آن تعهد زیادی دارند.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.