آوریل 21, 2021

عملکرد مالی بانک//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

1 min read
روش به کار گرفته شده نه تنها بینشی را در عملکرد مالی مدیران که به...

روش به کار گرفته شده نه تنها بینشی را در عملکرد مالی مدیران که به دنبال راهی برای بهبود عملکرد مالی شان هستند ایجاد می کند، بلکه برای سرمایه گذارانی که می خواهند سلامتی کنونی بانک را اندازه گیری کرده و منابع مالی خود را در سهام بانک ها سرمایه گذاری کنند، فراهم می کند( تیزفهم و همکاران، 1389). از اهداف پژوهش حاضر کمک به سرمایه گذاران در انتخاب برترین بانک بورسی برای سرمایه گذاری و کمک به مدیران اجرایی بانک ها برای شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر ارزیابی عملکرد مالی بانک می‌باشد. در جهت ارائه شواهد روش برای پاسخ به سوالاتی نظیر:

1) آیا منظر مشتری مداری در کارت امتیازی متوازن مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد مالی بانک ها به شمار

می رود؟

2) کدام شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها بیشترین تاثیر را دارند؟

تعیین گردید.

اندازه‌گیری عملکرد مالی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم‌گیری در بانک ها است. بین سالهای 1850 تا 1975 سازمانها میتوانستند تنها با تصمیم گیری بر اساس معیارهای مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند ولی با افزایش رقابت سازمان ها، مدیران علاوه بر معیارهای مالی نیازمند آگاهی از جنبههای دیگری از سازمان خود هستند. به کارگیری کارت امتیازی متوازن اهداف استراتژیک و معیارهای عملکرد مالی بانک را توسعه می‌دهد و استراتژ‌ های بانک را به عمل تبدیل می کند و نیز عملکردهای  مالی کلیدی را که منجر به اجرای موفقیت آمیز استراتژی های بانک می شود اندازه گیری می کند(احمدی وحاج محمد حسینی، 1393).

2-5- مفهوم عملکرد مالی بانک

مفهوم عملکرد مالی، با کارایی[1] و اثربخشی[2]  تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکاررفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد مالی دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی  (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد مالی، می توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد مالی تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیت‌های صورت گرفته است. بانک‌ها برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر، باید از شاخص‌های پیشرو یا آینده نگر(Leading Indicator)  استفاده کنند. شاخص‌های پسرو یا گذشته نگر(Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می‌کنند، در حالی‌که شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد مالی می شوند (Cross & Lynch, 1991). در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:

  • از طریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.
  • از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار، که منابع وکالتی نامیده می‌شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و  مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر این که مهم‌ترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد (هدایتی و همکاران ، 1383).

2-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها

یکی از عوامل موثری که باعث بهبود عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین می‌باشد. تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه‌های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌دست می‌آید.برخی از مولفه‌هایی که موجب افزایش قدرت بانک‌ها در جذب منابع مالی می‌شوند به شرح زیر می‌باشند (عباسقلی پور، 1389).

[1] – Efficiency

[2] – Effectiveness

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.