آوریل 18, 2021

عضویت سازمان گمرک//پایان نامه درباره سازمان گمرک جهانی

1 min read
وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان  بند اول- نحوه عضویت عضویت به سه روش می باشد:...

وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان

 بند اول- نحوه عضویت

عضویت به سه روش می باشد:

1.به وسیله امضاء آن بدون شرط تصویب

  1. بوسیله تودیع سند تصویب بعد از امضاء به شرط تصویب مقامات مجاز(عضویت ایران در سال 1366 امضاء و در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید).
  2. بوسیله الحاق به کنوانسیون.[1]

بند دوم-  وظایف و مأموریت سازمان جهانی گمرک

مأموریت سازمان جهانی گمرک در بهبود کارآمدی و کارآیی عملکرد اجرائی قوانین موجود و اصرار بر آنها در نقش و تأثیرات شان بر اهداف توسعه ملی به خصوص در نواحی تسهیل تجارت، جمع آوری عواید، حفاظت از جامعه و ایمنی زنجیره تأمین و به خصوص در توسعه تجارت بین المللی تا رفاه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان گمرک جهانی در راستای اجرای مأموریت خود:

  • ابزارهای بین المللی را برای بکارگیری هماهنگ و یکسان رویه ها و سیستم های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسایل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، حفظ، حمایت و گسترش می دهد.
  • تلاش های اعضا برای همکاری و پیروی از مقررات و از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمان های بین المللی با هدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی تقویت می نماید.
  • از طریق گسترش ارتباطات و همکاری هایی میان اعضا و با سایر سازمان های بین المللی، ترویج درستکاری ،‌توسعه منابع انسانی ، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روش های کاری گمرکات و بهره گیری از مهمترین شیوه ها به اعضا در تلاش هایشان برای مواجهه با چالش های جدید محیط تجاری و تطابق باشرایط در حال تغییر کمک می نماید.[2]

بند سوم-  ماهیت کلی دستورالعمل سازمان گمرک جهانی

همان طوری که در ابتدا بیان شد، نقش قوانین محدود به تسهیل تجارت نیست. عملکردهای دیگر مثل جمع آوری عواید و حفاظت از امنیت جامعه، اهداف بسیار مهم اجتماعی هستند که مورد تقاضای دولت است. اگر چه تأکیدات ممکن است کشور با کشور و زمان با زمان متفاوت باشد. در این بخش، کنترل مرزهای مؤثر باید صورت گیرد ، در حالیکه از پیشرفت های مداوم در  تسهیل تجارت اطمینان می یابند. وقتی کنترل شرایط انجام می گیرد، معمولاً هیچ منابع بیشتری برای اختصاص به دستورالعمل ها وجود ندارد. این چالش ها قوانین را تحریک می کند تا کارآمد و مؤثر باشندبه عبارت دیگر، تسهیل تجارت در محیط قانونی به معنی اجتناب ازمحدودیتهای تجاری غیر

ضروری است. [3]در حالیکه کیفیت روال کنترل قوانین را بهبود بخشیده و در شیوه هماهنگ بین المللی عمل می کند. در اینجا اصول اولیه تسهیل تجارت گمرک جهانی  عمل می کند.[4]

سازمان گمرک جهانی  نقش اش را به گونه ایی عنوان می کند که برای سازمان تجارت جهانی  در دستورالعمل قوانین در حال توسعه برای حمایت از قوانین سازمان تجارت جهانی ضروری و تکمیلی است. نقش مهم و تکمیلی دیگر، ارائه کمک های فنی و آموزشی در اجرای آن دستور العمل هاست. سازمان گمرک جهانی  مشتاق است ظرفیت ایجاد شده در همه زمینه های مربوط به تسهیل تجارت را تشدید کند.

[1] ثابتی، علی؛ سازمان گمرک جهانی و بررسی اقدامات موثر بر تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران در این سازمان،‌پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،‌دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، 1389،ص29.

[2] فرخی،‌محمد؛ پیشین،‌ص 83.

[3]   ww.acoomd.orgوزارت دارایی ژاپن                                         .

 

[4] www.wcoomd.org/…/wco…/C8CFAD75ED.26/10/93.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.