آوریل 23, 2021

علمی : ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۷

1 min read

ثبت نام مشتریان
ورود و خروج مشتریان به وب سایت با شناسه
آپدیت اطلاعات مشتری
امکان جستجو و یافتن محصول مورد نظر
اضافه کردن محصول به سفارش
حذف محصول از سفارش
ثبت سفارش
امکان چاپ فاکتور
امکان پیگیری و ردیابی سفارش
۴٫۵- بانک اطلاعاتی وب سایت :
موجودیتها و جداول بانک اطلاعاتی:
جدول ۲-۴ :جدول مشتریان
 
جدول ۳-۴ :جدول اطلاعات کارمندان
 
جدول ۴-۴ :جدول اطلاعات گروه محصولات
 
جدول ۵-۴ :جدول اطلاعات انبارها
 
جدول ۶-۴ :جدول اطلاعات سفارشها
 
جدول ۷-۴: جدول اطلاعات محصولات
 
جدول ۸-۴: جدول وضعیت موجودی انبار
 
۴٫۶- دامنه کاربردی سایت[۱۷,۱۸]:
دامنه کاربردی سایت را میتوان به طور کلی به دو قسمت فروش و انبارداری تقسیم نمود . در قسمت انبارداری ، وظیفه اصلی قسمت انبار داری در واقع شامل فعالیتهای کنترل موجودی ، بسته بندی و ارسال میباشد. کارکنان بخش انبار داری پس از دریافت صورت سفارش در سیستم فروش سایت به صورت آنلاین، محصولات موجود در این سفارش را بسته بندی و پس از تایید صدور فاکتور توسط سیستم آنرا ارسال مینمایند. فعالیت دیگر این بخش شامل به روز رسانی اطلاعات مربوط به انبار و محصولات میباشد. اطلاعات مربوط به محصولات توسط تامین کننده ها ارسال میشود و پس از بررسی در سیستم ثبت میگردد. فعالیت اصلی قسمت فروش نیز شامل فروش محصولات و ارسال صورتهای سفارش به قسمت انبار داری میباشد. در ادامه به شرح کلی عملکردهای سیستم میپردازیم.
۴٫۷- کاربران سیستم:
به طور کلی کاربران سیستم را میتوان به سه بخش مشتریان ، اپراتورهای قسمت فروش و انبار و پرسنل تقسیم نمود. مشتریان سیستم میتوانند مشخصات خود را در سیستم ثبت نمایند ، سفارش خود را بر روی سیستم قرارداده و سپس از طریق شماره پیگیری به ردیابی سفارش خود بپردازند. سیستم به طور خود کار بخش انبار را از سفارشهای قرار داده شده مطلع میسازد تا این قسمت نسبت به آماده سازی و ارسال سفارش اقدام نماید. همچنین سیستم به طور اتوماتیک و به هنگام ثبت سفارش توسط مشتری از وجود کالای مورد سفارش در انبار اطمینان حاصل میکند. همانطوری که ذکر شد یکی از وظایف کارمندان بخش انبار داری به روز رسانی اطلاعات موبوط به انبارها و پرسنل این بخش است. برای اینکه دید بهتری بر کاربران سیستم و فعالیتهای آنها ارائه دهیم ، توجه شما را به جدول زیر جلب مینماییم:
جدول ۹-۴ : کاربران سیستم و فعالیتهای آنها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اپراتورهای سایت پرسنل مشتریان