آوریل 19, 2021

رابطه رهبری و مدیریت-پایان نامه درباره رهبری تحول گرا

1 min read
رابطه رهبری و مدیریت  درباره رابطه و نسبت رهبری و مدیریت، برخی مدیریت را اعم...

رابطه رهبری و مدیریت 

درباره رابطه و نسبت رهبری و مدیریت، برخی مدیریت را اعم از رهبری دانسته ، رهبری را جزئی از وظایف مدیرت انگاشته اند. در مقابل برخی دیگر رهبری را اعم از مدیریت دانسته ،مدیریت را یکی از وظایف رهبری می دانند و سرانجام عده ای دیگر آن دو را یکی دانسته ، یا برای هر یک وظایفی برشمرده اند.

در یک عبارت کلی ، رهبری در مفهوم سازمان آن ، به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نبوده، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می رود. در عین حال ، مطالعات مفصلی در مورد تفاوت های این دو گروه صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به تحقیقات پروفسور جان کاتر در دانشگاه هاروارد (کاتر، 1990) و  یا رابرت هوس از دانشگاه پنسیلوانیا (هوس، 1997)اشاره کرد.

 

 

2-1-4 تعاریف رهبری و سبک رهبری

در تعاریف مدرن، رهبری عبارتست از فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی. اگر چه بسیاری از مدیران رهبرند و بسیاری از رهبران مدیر ولی فعالیت رهبری و مدیریت یکسان نیست . توانایی تأثیرگذاری مدیران بر مبنای اختیار رسمی است که از پست سازمانی آنان ناشی شده است.اما رهبران می توانند بر عملکرد دیگران تأثیر گذارند بدون اینکه قدرت تأثیر گذاری آنان از اختیار رسمی ناشی شده باشد . در این تعاریف خصوصیاتی مانند هوش،بلوغ ، اجتماعی و وسعت دید، انگیزه های توفیق طلبی و نیل به اهداف و انسانگرایی را به رهبران نسبت می دهند.به طور کلی وظایف و نقش های رهبری عبارتند از:

1 – رویارویی: رهبر باید بتواند آینده سازمان را برای خود و دیگران تصویر کند و بدین ترتیب دیدگاهی از آینده را در میان افراد تحت تاثیرش به وجود آورد. این موضوع کاملاً بدیهی است، چرا که در غیراین صورت انگیزه ای برای افراد پیرو باقی نمی ماند.

2 – برقرارکننده ارتباط: رهبری را تصور کنید که منظری جذاب و شفاف را در ذهن خود دارد، اما قادر به برقراری ارتباط برای درمیان گذاشتن آن با دیگران نیست. مهارت پایین ارتباطاتی برای یک رهبر، بدون شک، شکست او را در پی خواهد داشت.

3 – کننده کار: رهبر در هنگام لزوم بایـــد اقــدام کننده و کننده کار باشد. این افـراد منتظـر نمــی مانند تا واقعه ای رخ دهد و سپس شروع به کار کنند، آنها خود وقایع را شکل می دهند. کنندگان کار خود را در معرض دیگـران قرار می دهند؛ دیگرانی که دنباله روی رهبران خواهند شد.

4 – تسهیل کننده: رهبر در این نقش به دیگران کمک می کند تا کارهایشان را راحت تر و سریعتر انجام دهند؛ راههای جدیدی را پیش رویشان می گذارد، از آنها حمایت، به ایشان اعتماد و جو وفاداری و صداقت را در سازمان ایجاد می کند.

5 – یکپارچه کننده: رهبر توانایی آن را دارد تا اجزا و موضوعهای مختلف را در کنار هم گرد آورد و یک کل کارآمدتر پـدید آید. او به رابطــه ها و پیوندهایی می اندیشد که به ذهن دیگران خطور نمی کند. به تعبیر دیگر، رهبر دارای نگرشی سیستمیک است و از آن برای یکپارچه کردن سازمانها و افراد منفصل استفاده می کند.

6-رویایی عمل گرا: برای اطمینان از آنکه رهبر با رویاهای خود در ابرها سیر نکند، صفت «عمل گرا» را نیز به وی می افزایند. بااین ترتیب، رویاهای او دست یافتنی و مسیررسیدن به آنها برای دیگران شفاف می شود.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.