آوریل 23, 2021

تعریف تبلیغات:/پایان نامه درباره تبلیغات و جذب گردشگر

1 min read
تعریف تبلیغات در منابع مختلف با توجه به نوع فعالیت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون...

تعریف تبلیغات

در منابع مختلف با توجه به نوع فعالیت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاریف بسیاری از سوی متخصصان ذکر شده است. تعاریف موجود در کتاب‌های عربی تحت عنوان «الاعلان» و در کتاب‌های انگلیسی تحت عنوان «Advertising» آمده است. کتب لغت فارسی نیز تبلیغ را رساندن پیغام یا خبر و همچنین امری را به دیگران شناساندن،  امری را خوب یا بد وانمود کردن و چیزی را زیاده از حد جلوه دادن تفسیر کرده‌اند. (اربابی، 1380، 18)

تبلیغ از نظر لغوی به معنای رسانندگی است و مبلغ “رساننده‌ی پیام‌ها و آموزه‌های ویژه‌ی تبلیغی” است. (زورق، 1392، 39)

فرهنگ و بستر تبلیغات را این‌گونه تعریف کرده است:

«تلاش برای ارائه‌ی آموزه‌ها،ایده‌ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق وسایل ارتباط جمعی برای تقویت هدفی یا مبارزه با ضد آن هدف می‌باشد.»

در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :

در کتاب «پژوهش در تبلیغ» تبلیغات عبارت است از:

«رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار او که بر سه عنصر اصلی پیام‌دهنده، پیام‌گیرنده و محتوای پیام مبتنی است.» (رهبر، 1391، 80)

“دیفلور[1]” و “دنیس[2]” تبلیغ را شکل کنترل شده‌ای از ارتباطات می‌دانند که می‌کوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصمیم در جهت خرید محصول و یا نوع خدمات اقناع کند. اقناع از نظر این دو، اساس تبلیغ است.

 

به نظر “دان واتسون[3]” تبلیغات عبارت است  از : “برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان”. این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، 1389، 266 )

احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، 1390، 329)

در تعریفی دیگر  تبلیغات فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری نمود گارها است که ممکن است شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری یا موسیقیایی بگیرد.

اما در یک مفهوم کلی تبلیغات، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،148،1389)

تبلیغات امروزه در دو زمینه استفاده می‌شود:

الف) تبلیغات بر سر محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده (مانند شرکت‌های تولید کننده‌ی مواد غذایی)

ب) تبلیغات برای افراد (مانند تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری یک کشور)

تأثیرات تبلیغات را می‌توان براساس بازخورد (فیدبک) یافت و ارزیابی کرد که آیا تبلیغات مؤثر بوده است یا نه.( سایت  www.mofty.blogfa.com)

 

1.Dieflor

2.Dennis

Dunn  watson. 1

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.