می 5, 2021

بررسی نشانه‌های ظهور امام زمان در منابع شیعه- قسمت ۹

1 min read

غلبه العبید علی بلاد السادات بندگان بر سرزمین اربابان خود مسلط می‌شوند.
«خروج العبید عن طاعه ساداتهم و قتلهم موالیهم»[۱۰۹] (بردگان علیه اربابان خود قیام می‌کنند و آنها را می‌کشند.)
و ابن حماد در خصوص وضعیت آنروز مصر از ابوذر اینچنین می‌گوید (امنیت از مصر رخت برمی بندد. خارجه می‌گوید به ابوذر گفتم: در آن هنگام که امنیت از دست می‌رود، پیشوایی نیست که آن را فراهم آورد گفت: خیر، بلکه نظام آن از هم پاشیده می‌شود)[۱۱۰]
روی هم رفته روایات نشانگر قیام و جنبش در مصر و انقلاب اسلامی است که زمینه ساز ظهور مهدی در آنجا باشد همانطور که در روایت ذیل مشاهده می‌کنید:
اهل غرب به سوی مصر هجوم می‌آورند همینکه وارد می‌شوند فرمانروایی سفیانی برقرار می‌شود، و قبل از آن شخصی مردم را به سوی آل پیامبر دعوت می کند[۱۱۱].
اما در خصوص مغرب آنچه از مجموع روایات مربوط به تحرکات نیروهای مغربی در زمان ظهور بدست می‌آید این است که حرکت آنها بسیار شبیه به نیروهای بازدارنده غربی و یا جهانی است که علیه قیام و انقلاب زمینه سازان ظهور حضرت، به کار گرفته می‌شوند. آنها در سرزمین شام با درفش‌های مشرق یعنی ایرانیان وارد جنگ می‌شوند و در برابر آنها شکست می‌خورند و به سوی اردن عقب نشینی می‌کنند در حدیثی که در کتاب غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسی وارد شده است خروج مغربی تصریح شده:
اذ اختلف الرمحان بالشام لم تفجل الاعن آیه من آیات الله قیل و ماهی یا امیر المؤمنین قال رجعه تکون بالشام یهلک فیها اکثرمن مأ- الفٍ یجعله الله رحمهً للمؤمنین و عذاباً علی الکافرین فاذا کان کذلک فانظروا الی اصحاب البراذین الشهب المخدومه و الرایات الصفر من المغرب حتی تحل با الشام و ذلک عند الجزع الاکبر و المو الاحمر فاذا کان ذلک فانظروا خسف قریهٍ من قری دمشق یقال لهاحرث فاذا کان ذلک خرج ابن آکله الاباد من الوادی حتی یستوی علی منبرد مشق فاذا کان ذلک فانتظروا خروج المهدی[۱۱۲]
وقتی دو لشکر در شام بجنگند، یکی از نشانه‌های بزرگ الهی ظاهر می‌شود که زلزله‌ی شام است که بیش از صدهزار نفر در شام هلاک می‌شوند. این حادثه برای مؤمنان، رحمت و برای کافران عذاب است. وقتی این حادثه اتفاق بیفتد، منتظر پرچم‌های زرد و سپاهیان سبک بال و یابو سوار باشید که از سوی مغرب می‌آیند و وارد شام می‌شوند و مرگ سرخ و نگرانی بزرگ فرا می‌رسد؛ وقتی این مرگ و نگرانی اتفاق بیفتد، منتظر خرابی یکی از روستاهای شام به نام (خرشنا) باشید هنگامی که خرشنا نابود شود منتظر خروج سفیانی پسر هند جگر خوار از سرزمین خشک باشید تا بالای منبر دمشق برود. وقتی سفیانی بالای منبر قرار گرفت منتظر ظهور مهدی باشید.
آن چیزی که در این روایت مسلم است این است که جنبش مغربی قبل از ورود سفیانی به شام است و یکی از نشانه‌هایی که قبل از خروج سفیانی به وقوع می‌پیوندد خروج مغربی در شام است.
فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام
روایات، فتنه ویژه‌ای را در سرزمین شام یاد می‌کند که قبل از خروج سفیانی واقع خواهد شد. و این فتنه غیر از فتنه غربی و شرقی است که مسلمانان گرفتار آن می‌شوند و قبلا درباره اش سخن گفتیم. به احتمال قوی تر، فتنه یاد شده متصل به فتنه همگانی و یا ثمره آن است. که گاهی روایات مربوط به آنها و حالات راویان درباره این دو فتنه با هم مخلوط می‌شود.
بارزترین چیزی که در فتنه سرزمین شام وجود دارد، اختلافات و درگیری‌هایی است که سبب ضعف حکومت و عدم مقاومت شامیان در برابر دشمنان خود می‌گردد تا جایی که از اداره کشور ناتوان می‌شوند. و امیر مؤمنان آن را فتنه اختلاف احزاب که در قرآن از آن یاد شده است، می‌نامد، چه اینکه درباره این گفته خدای سبحان از آن حضرت سؤ ال شد:
«طوائف مردم از پیش خود (درباره مسیح) اختلاف کردند وای بر این مردم کافر هنگام آن روز بزرگ (قیامت).»[۱۱۳] فرمود:
«از سه نشانه، انتظار فرج داشته باشید، پرسیدند ای امیرمؤمنان آنها کدامند؟ فرمود:
اختلاف اهل شام در بین خودشان درفش‌های سیاه از خراسان، صیحه آسمانی در ماه رمضان. سؤ ال شد صیحه آسمانی در ماه رمضان چیست؟ آیا نشنیده‌اید گفته خداوند را در قرآن «اگر بخواهیم از آسمان نشانه‌ای را بر آنها فرو فرستیم به گونه‌ای که همه در برابر آن سر تسلیم فرود آورند.» [۱۱۴]نشانه‌ای که دختر جوان را از سراپرده برون می‌آورد و خفته را بیدار می‌کند و بیدار را به وحشت می‌اندازد.» [۱۱۵].
و در روایت آمده است که فریاد یا ندا و یا بانگ آسمانی در سال ظهور رخ می‌دهد که پس از آن در ماه محرم، ظهور حضرت مهدی واقع می‌شود.از پیامبر روایت شده که فرمود:
«قبل از ظهور حضرت مهدی فتنه‌ای پدید می‌آید که مردم را سخت در محاصره قرار می‌دهد، پس مبادا اهل شام را دشنام دهید زیرا مؤمنان حقیقی از آن سامان هستند، بلکه ستمگران آنها را نفرین کنید و خداوند بزودی قضا و قدری از آسمان می‌فرستد تا آنها را پراکنده سازد بگونه‌ای که اگر روبهان با آنها درآویزند، بر آنان پیروز می‌گردند، آنگاه خداوند حضرت مهدی را حداقل در میان دوازده هزار و حداکثر در بین پانزده هزار تن بر می‌انگیزد و نشانه آنها کلمه «بمیران» «بمیران» است سه گروه پرچمدار هستند که طرفداران هفت درفش با آنان مبارزه می‌کنند هیچ پرچمداری نیست مگر اینکه طمع حکومت و ریاست دارد آنگاه حضرت مهدی ظهور می‌فرماید و مهربانی و دوستی و نعمتهای مسلمانان را به آنان باز می‌گرداند.» [۱۱۶]
در روایتی آمده است:
«خداوند کسی را بر شامیان می‌فرستد که جمعیت آنها را پراکنده می‌سازد حتی اگر روبهان با آنها درگیر شوند بر آنان چیره می‌شوند، در این هنگام مردی از خاندان من با سه گروه پرچمدار ظهور می‌کند تا آخر حدیث» .[۱۱۷]
و عبارت «سه گروه پرچمدار» یعنی یاران حضرت مهدی سه فرقه هستند که هواداران هفت زمامدار، جهت کارزار با حضرت مهدی و یارانش، با یکدیگر متحد می‌شوند و از آن جا که هر یک از آنها به پادشاهی و ریاست طمع می‌ورزد بین آنان اختلاف بوجود می‌آید، اما این اختلاف مانع آن نیست که فرمانده همه آنها سفیانی باشد، زیرا در اثر حملات نظامی به عراق و حجاز و شکستهای لشکریان او حکومت وی بسرعت ضعیف می‌شود و این از چیزهایی است که فرصت مناسبی را برای یاران طمعکار و مخالفین وی، در رسیدن به قدرت مهیا می‌سازد در حالیکه آنان درگیر کارزار با حضرت مهدی می‌باشند.
روایات دیگر، پیرامون محاصره اقتصادی غرب در مورد سرزمین شام و بحران ارزاق و قحطی است که مردم بدان گرفتار می‌شوند، بدون آنکه مدت آن مشخص گردد و طبیعی است که این بحران همراه با فتنه خارجی و داخلی است و ابزاری است در دست غرب برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان…
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی از روایات می‌گوید: امر گرسنگی و تشنگی در سال ظهور به اوج خود می‌رسد، از پیامبر روایت شده است که فرمود:
«دیری نمی‌پاید که مردم شام، دینار و پیمانه‌ای نزدشان یافت نمی‌شود، پرسیدیم این امر از کجاست؟ فرمود: از جانب رومیان. آنگاه اندکی سکوت کرد سپس فرمود: درآخرالزمان خلیفه‌ای می‌آید که به مردم اموال کمی داده و آن را به شمارش نمی‌آورد.»[۱۱۸]
باعث این فشار اقتصادی و مالی و مواد غذائی، رومیان یعنی غربی‌ها هستند.
از جابر جعفی نقل شده است که از امام باقر درباره این گفته خدای سبحان سؤال کردم: «براستی ما شما را با چیزهایی هم چون ترس و گرسنگی مورد آزمایش قرار می‌دهیم»
حضرت فرمود: گرسنگی بر دو گونه است عام و خاص اما گرسنگی خاص در کوفه است که خداوند آن را ویژه دشمنان آل محمد می‌گرداند و آنان را هلاک می‌سازد، اما گرسنگی عام در شام خواهد بود و آن ترس و گرسنگی است که تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند لکن، گرسنگی، قبل از قیام حضرت قائم و وحشت و اضطراب، بعد از قیام آن حضرت خواهد بود.».[۱۱۹]
از امام صادق نقل شده که فرمود:
«پیش از ظهور قائم، بطور حتم سالی فرا می‌رسد که مردم در آن دچار قحطی گرفتار ترس شدیدی از کشته شدن و کمبود اموال و جان‌ها و ثمرات می‌گردند» و این مطلب در قرآن به روشنی دیده می‌شود، آنگاه این آیه را تلاوت فرمود:
«براستی ما شما را با چیزهایی همچون ترس و گرسنگی و کاهش مال و جان و ثمر مورد آزمایش قرار می‌دهیم و صبر پیشگان را بشارت بده.»[۱۲۰]
زمان این فشار و تنگنا در سال ظهور طبق این روایت، مانع آن نیست که این وضع مدتی قبل از ظهور وجود داشته و سپس در سال ظهور شدیدتر از گذشته بوجود آید، آنگاه ظهور بوقوع پیوندد.
اما روایات مدت این فتنه را در سرزمین شام، طولانی یاد می‌کند، هر وقت می‌گویند تمام شد طولانی می‌گردد. «و از آن راه فرار می‌جویند اما نمی‌یابند»[۱۲۱] و روایات این فتنه را با همان اوصاف فتنه غربی و شرقی توصیف می‌کند که داخل هر خانه‌ای از خانه‌های عربها و مسلمانان خواهد شد و اینکه «هرگاه آن را از سوئی اصلاح کنند از سوی دیگر گسیخته می‌شود و یا از جانب دیگر آشوب برخیزد.» [۱۲۲]
.. از سعید بن مسیب روایت شده که گفت:
«فتنه‌ای در سرزمین شام پدید می‌آید که ابتدای آن همچون بازی کودکان است و پس از آن دیگر کارشان سامان نپذیرد و دیگر نیرویی نخواهند داشت تا آنکه ندا کننده‌ای از آسمان فریاد سردهد، بر شما باد، به فلانی روی آورید و در آنحال دستی بر آید و اشاره کند.»[۱۲۳]
و بانگ آسمانی یاد شده نام مهدی را می‌خواند همچنین دستی که از آسمان اشاره می‌کند نیز جزء نشانه‌های ظهور آمده است.
در روایتی دیگر از پیامبر رسیده است که فرمود: «فتنه چهارم ۱۸ سال طول می‌کشد و بهنگام خود پایان می‌پذیرد و نهر فرات از کوهی از طلا بیرون می‌آید و مردم به گونه بر آن هجوم می‌آورد که از هر نه نفر هفت نفر بهلاکت می‌رسند.» [۱۲۴]
زمین لرزه‌ای در دمشق و اطراف آن
روایات فراوان و روشنی درباره این زلزله وجود دارد به گونه‌ای که برخی از مکانها و خسارتهای آن و حتی وقت آن را پیش از ورود سپاهیان غربی مشخص می‌سازد. گرچه از بعضی روایات استفاده می‌شود که سپاه غرب بهنگام وقوع زلزله در دمشق بسر می‌برد. همچنین احادیث، این زمین لرزه را «الرجفه، والخسف، و الزلزله» (تکان شدید، فرو رفتن، لرزش) می‌نامد، مانند روایتی که از امام باقر (از امیرمؤمنان (ع» نقل شده است. که فرمود:
«وقتی در شام دو گروه نظامی اختلاف کنند، نشانه‌ای از نشانه‌های الهی آشکار می‌شود، پرسیدند: ای امیرمؤمنان آن نشانه چیست؟ فرمود: زمین لرزه‌ای در شام رخ می‌دهد که صد هزار در اثر آن هلاک می‌گردند و این را خداوند رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران قرار می‌دهد. وقتی آن هنگام فرا رسد، نظاره گر سوارانی دارای اسبهای سفید و درفشهای زرد رنگ، باشید که از مغرب روی می‌آورند تا وارد شام می‌شوند و در آن لحظات است که فریاد و بی تابی بزرگ و مرگ سرخ فرا می‌رسد. وقتی آن وضع پیش آمد پس بنگرید فرو رفتن آبادی ای از روستاهای دمشق را که به آن حرشا می‌گویند، در این هنگام فرزند هند جگرخوار (سفیانی) از بیابان خروج کرده و بر منبر دمشق قرار می‌گیرد در این بحبوحه در انتظار ظهور حضرت مهدی باشید.»[۱۲۵]
و احتمال می‌رود زلزله مذکور در این روایت و روایات دیگر غیر از فرو رفتن دمشق و اطراف آن باشد و ممکن است بین آن دو فرو رفتن، مدتی طولانی یا کوتاه فاصله باشد. اما اینکه چرا آن زلزله برای مؤمنان رحمت و برای کافران عذاب خواهد بود؟ ممکن است علت آن این باشد که به خانه‌های کافران و پیروانشان زیان وارد می‌شود، نه بر مؤمنان مستضعف، و یا اینکه به سبب آن زلزله و یا پس از آن تغییراتی سیاسی بنفع مؤمنان، صورت می‌گیرد.
جنگ جهانی در دوران ظهور
روایات بسیار در حد تواتر اجمالی[۱۲۶] بر وقوع جنگ جهانی، نزدیک ظهور حضرت مهدی دلالت دارد، و بعید است که بتوان آن را بر دو جنگ جهانی اول و دوم گذشته که در عصر ما اتفاق افتاده است تطبیق نمود، زیرا صفاتی که برای این جنگ در روایات ذکر شده است با اوصاف آن دو جنگ تفاوت دارد، مخصوصا در تعداد قربانیان این جنگ و زمانش که نزدیک به ظهور حضرت خواهد بود، بلکه از برخی از روایات استفاده می‌شود که این نبرد، در همان سال ظهور و یا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار، بوقوع می‌پیوندد.
برای روشن تر شدن موضوع به ذکر روایاتی از ائمه هدی میپردازیم:
حضرت علی: «نزدیک زمان قائم دو نوع مرگ وجود دارد مرگ سرخ و مرگ سفید و ملخ‌هایی که برنگ خون بوده و گاه و بیگاه آشکار می‌شوند اما مرگ سرخ یعنی شمشیر و مرگ سفید طاعون است»[۱۲۷]
عبارت «نزدیک زمان قائم» دلالت دارد که این جنگ و مرگ سرخ خیلی نزدیک به ظهور حضرت مهدی اتفاق می‌افتد، اما روایت، محل وقوع آن را تعیین نکرده است و از امام باقر روایت شده که فرمود:
«قائم قیام نمی‌کند مگر در پی ترس و وحشت و زلزله‌ها و فتنه و آشوب و بلاهایی که مردم گرفتار آن شوند که پیش از آن گرفتار طاعون و بعد از آن، جنگ و خونریزی بین اعراب و ایجاد اختلاف بین مردم و پراکندگی در دین شان و دگرگونی احوال آنان، بگونه ایکه که در اثر مشاهده به جان هم افتادن مردم و یکدیگر را خوردن، هر کس در صبح و شام، آرزوی مرگ می کند».[۱۲۸]
همچنین ازآقا امام صادق روایتی نقل شده است که: «ناگزیر قبل از قیام قائم، سالی خواهد بود که مردم در آن، از گرسنگی رنج می‌برند و ترس و وحشتی سخت در اثر کشتار آنان را فرا می‌گیرد»[۱۲۹]
روایت بعدی دلالت دارد که شدت نبرد و حالت جنگ تا زمان صیحه آسمانی که در ماه رمضان نزدیک ظهور حضرت مهدی می‌باشد ادامه خواهد یافت. از امام باقر نقل شده که فرمود:
«اهل شرق و غرب با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند، آری و اهل قبیله نیز (مسلمانان) و مردم با ترس و وحشت طاقت فرسائی روبرو خواهند شد و به همان حال بسر برده تا زمانی که منادی از آسمان ندا دهد… زمانی که بانگ زد پس کوچ کنید، کوچ» [۱۳۰]
این روایت نیز دلالت دارد که خسارتهای این جنگ به طور اساسی بر ملتهای غیرمسلمان وارد می‌شود و جمله «اهل شرق و غرب و آری اهل قبیله با هم اختلاف پیدا می‌کنند» عبارت دقیقی است که حاکی از اختلاف مسلمانها، بعد از اختلاف شرق و غرب است که به نظر می‌رسد این اختلاف نتیجه و یا تابع اختلافات شرق و غرب است، البته این امر در جنگ جهانی آینده طبیعی است، زیرا اهداف آن جنگ، مراکز حکومت کشورهای بزرگ و پایگاه های نظامی آنان بوده و بطور غیرمستقیم به مسلمانان نیز سرایت می‌کند همچنانکه برخی از روایات، نیز به این مطلب تصریح نموده است. از ابوبصیر نقل شده که گفت از امام صادق شنیدم که می‌فرمود: «این امر نخواهد بود تا دو سوم مردم از بین بروند. سؤ ال کردیم دو سوم مردم از بین رفتند پس چه کسی باقی می‌ماند؟ حضرت فرمود: آیا دوست ندارید که در یک سوم باقی مانده باشید؟ »[۱۳۱]
و شاید خطبه امیر مؤمنان، پیش از متن دیگر، وقت و عامل این جنگ را مشخص می‌سازد، خطبه‌ای که آن حضرت تعدادی از نشانه‌های ظهور مهدی و برخی حوادث حرکت او را در آن ذکر می‌کند. و در آن خطبه شریفه دو فقره است که ارتباط با جنگ جهانی دارد که حضرت فرمود:
«آگاه باشید ای مردم: از من بپرسید پیش از آنکه فتنه و فساد مانند شتری که در اثر رم کردن، مهارش زیر سم او قرار گیرد و بر ترس و اضطرابش افزوده شود، سرزمین شما را پایمال نماید و یا اینکه در مغرب زمین آتش جنگ بزرگی را با موادی قابل اشتعال دامن می‌زند، در حالی که با فریاد بلند بانگ می‌زند وای بر او از انتقامجویی و خونخواهی و مانند آن… آنگاه مردی از اهل نجران خارج شده و امام را اجابت می‌کند او اولین مرد نصرانی است که دعوت آن حضرت را لبیک می‌گوید، صومعه خود را خراب می‌کند و صلیبش را می‌شکند و به اتفاق عجم‌ها و مردم مستضعف، سوار بر مرکب و با درفش‌های هدایت بطرف (نخیله) [۱۳۲]حرکت می‌کنند. محل تجمع مردم از همه جای روی زمین، در منطقه‌ای به نام فاروق قرار دارد و آن منطقه‌ای است که در سر راه حج رفتن امیر مؤمنان بین برس و فرات واقع شده است. در آن روز تعداد سه هزار (هزار) یهودی و نصرانی کشته خواهند شد که بعضی از آنها برخی دیگر را به قتل می‌رسانند واقعه آن روز تأویل این آیه شریفه است: «پیوسته این ندایشان بود تا اینکه آنان را «با شمشیر و یا زیر شمشیر» درو کردیم.»[۱۳۳]
و عبارت «در آن روز بین شرق و غرب سه هزار هزار کشته می‌شوند» یعنی سه میلیون نفر و اینکه کلمه (هزار) را بین پرانتز گذاردیم بدین جهت است که آن کلمه، در روایت دیگری در بحار ج ۵۲ ص ۲۷۴ وارد شده بود، و شاید هم آن کلمه از روایت افتاده باشد، البته این بدین معنی نیست که قربانیان جنگ جهانی سه میلیون نفر خواهد بود، بلکه این تعداد، کشته‌های آن روز و یا مقطع دیگری خواهد بود و این یک مرحله از مراحل جنگ و آخرین آنهاست و قبلا ذکر شد که مجموع خسارتهای جانی جنگ و مرض طاعون که قبل از آن جنگ، شیوع پیدا می‌کند به دو سوم ساکنان جهان بالغ می‌گردد. و در روایتی دیگر پنج هفتم جمعیت جهان، چنانکه از امام صادق روایت شده است که فرمود: «پیشاپیش قائم دو نوع مرگ وجود دارد یکی مرگ سرخ و دیگری مرگ سفید، تا از هر هفت نفر ۵ نفر از بین بروند»[۱۳۴]
و در برخی از روایات، نه دهم مردم آمده…، البته گاهی اختلاف روایات، بعلت تفاوت منطقه‌ها و یا علل دیگری است اما بهر حال خسارتهای مسلمانان در این جنگ، اندک بوده و یا قابل ذکر نبوده است.
خلاصه کلام اینکه:
روایات شریفه دلالت دارند که ترس و وحشت، اندکی قبل از ظهور و یا در سال ظهور آن حضرت، جهان را فرا می‌گیرد و خسارتهای سنگین و خورد کننده‌ای بر مردم و بطور کلی بر غیر مسلمانها وارد خواهد شد و این را می‌توان به جنگ عمومی و وسائل پیشرفته و نابود کننده آن، که باعث ترس و وحشت همه مردم می‌شود، تأویل و تفسیر نمود، چون اگر روش این جنگ به نحو کلاسیک بود، رعب و وحشت آن به این اندازه که روایات توصیف کرده اند فراگیر نبود و یا دست کم یک قسمت و یا منطقه‌های بیشتری وجود داشت که مشمول این ترس و وحشت و قتل و کشتار نمی‌گردید.اما روایات و قرینه‌هایی وجود دارد که تفسیر آن را به موجی از جنگ‌های منطقه‌ای ترجیح می‌دهد، مخصوصا با تعبیری که از امام باقر در مورد ظهور وارد شده است که فرمود: «و جنگها در زمین زیاد می‌شود» و این تصریح می‌کند که آنها جنگ‌های متعددی در همان سال هستند، بنابراین جمع بین این روایت و روایتهایی که بیانگر اختلاف و جنگ بین اهل شرق و غرب می‌باشد، این است که این نبردها بصورت جنگهای منطقه‌ای بین آنان ایجاد می‌شود و جنبه ویرانگری آن متمرکز در غرب می‌باشد.
اما زمان این جنگ، آنچه که از روایات استفاده می‌شود آن است که زمان آن بسیار نزدیک به ظهور حضرت مهدی مثلا در همان سال ظهور خواهد بود… و اگر بخواهیم بین روایتی که این جنگ و صفات آن را بیان کرده است جمع کنیم بهتر است بگوئیم جنگ، طی چند مرحله خواهد شد، زیرا این جنگ اندکی قبل از ظهور حضرت آغاز، و سپس بقیه مراحل آن بعد از نهضت آن بزرگوار خواهد بود. و آزادسازی حجاز بدست آن حضرت، در اثناء آن جنگ می‌باشد، سپس آن جنگ بعد از فتح عراق پایان می‌پذیرد. و نبرد حضرت با روس‌ها و یا با بقایای آنها بعد از جنگ جهانی خواهد بود، زیرا در روایت آمده بود که نخستین نیرویی را که حضرت تدارک می‌بیند به نبرد با ترکان (روسها) اعزام نموده و آنها را نابود می‌کند.
اما اگر روایاتی را که در مورد این جنگ وارد شده است به جنگ هسته‌ای گسترده‌ای تفسیر کنیم و به آنچه که امروزه رسانه‌ها درباره چنین جنگی، قلمفرسائی می‌کنند توجه کنیم، باید بگوییم که مدت این جنگ بسیار کوتاه و آن طور که می‌گویند شاید بیش از یکماه به طول نیانجامد. والله العالم.
گفتار سوم: علائم غیر حتمی
در منابع شیعه بعضی از نشانه‌های ظهور به صورت مشروط و غیر حتمی نام برده شده همانطوری که قبلاً اشاره شد علائم غیر حتمی ممکن است در طول قرن‌ها و سال‌های زیادی انجام شوند و اینگونه نیست که به محض اتفاق افتادن آنها حضرت ظهور خواهند کرد در بین این علائم نیز بعضی به صورت عام می‌باشند و به مسائل کلی می‌پردازند و بعضی خاص می‌باشند و مصداق مشخصی را بیان می‌کنند باتوجه به ویژگی‌های ظهور حضرت مهدی و انتظار که از ویژگی‌های مؤمنین خاص می‌باشد همواره این موضوع مورد هجمه و تحریف واقع شده است زین رو در این زمینه احادیث بسیار زیادی و نشانه‌های فراوانی وجود دارد که امکان بررسی و تنقیح همه‌ی آنها امکان ندارد و در حد توان و وسع به بررسی و بیان آنها می‌پردازیم.
دنیاپرستی
در خصوص تمایل به دنیا پرستی و تجمل گرایی نیاز به هیچ توضیحی نیست که در سالهای اخیر این امر در بین مردم دنیا بسیار زیاد شده است که به حق فرمود رسول خدا در خصوص اوضاع آخرالزمان: «یاتی علی الناس همّهم بطونهم و شرفهم متاعهم قبلتهم نساؤهم و دینهم دراهمهم و دنانیرهم اولئک شرالخلق لاخلاق لهم عندالله»[۱۳۵]
رسول گرامی اسلام: برای مردم روزگاری فرا می‌رسد که تنها هم و غمشان شکم آنها، شرافت آنها، تجملات زندگی آنها و سرمایه هایشان خواهد بود قبله‌ی آناه همسرانشان، دین و آئین آنها درهم و دینارشان می‌باشد آنها بدترین خلایق هستند، آنها نزد خدا ارج و مقامی ندارند.
رباخواری
فعندها یظهر الربا و یتعاملون بالرشی و یوضع الدین و ترفع الدنیا.[۱۳۶]
در آن زمان «آخر الزمان» ربا شایع می‌شود، معامله‌ها و کارها با رشوه صورت می‌پذیرد، مقام و ارزش دین پائین می‌آید و دنیا در نظر آنها ارزش پیدا می‌کند.
لیاتین علی الناس زمانٌ لا یبقی احدٌ الا اکل الربا، فان لم یاکله اصابه عباره[۱۳۷]
برای مردم زمانی می‌رسد که هیچ کس یافت نمی‌شود جزاینکه آلوده‌ی به ربا می‌شود، اگر مستقیماً هم ربا نخورد، گرد ربا به او می‌رسد.
خالی شدن زمین از صالحان
شاید با نگاهی به وضع کنونی جامعه در زمانی که علمای بزرگی چون بهجت فاضل، مشکینی و… یکی پس از دیگری از دیار دنیا به سرای آخرت می‌روند بیشتر به این حدیث حضرت رسول دقت کنیم: «یذهب الصالحون اسلافا: الاولُ فا الاول، حتی لایبقی الاحثاله کحثاله التمرو الشعیر لا یبالی الله بهم.»[۱۳۸] (صالحان یکی پس از دیگری از دیگری از دنیا می‌روند و دیگر نشانه‌ای از صالحان باقی نخواهد بود جز به اندازه‌ی تفاله‌ی خرما و نخاله‌ی جو که خداوند اعتنایی به آنها نمی‌کند.)
ریاکاری و آراستن ظاهر
سیاتی علی امتی تحبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعاً فی الدنیا لایریدون به ما عندالله عزوجل یکون امرهم ریاء لا یخالطه خوفٌ یَعمُهم الله منه بعقابٍ فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم.[۱۳۹]
زمانی برامت من می‌آید که در آن زمان درون آنها پلید می‌شود ولی ظواهر آنها به طمع دنیا آراسته می‌شود، به آنچه در پیشگاه خداوندی است دل نمی‌بندند کارشان ریا و تظاهر است، خوف از خدا به دلشان راه پیدا نمی‌کند و خداوند آنها را همچون آدم غریق می‌خوانند و خداوند دعایشان را مستجاب نمی‌کند.
وقوع فتنه‌های تاریک
قال الجواد: «و قبلَ ذلک فتنه شرا یمسی الرجلُ مؤمناً و یصبح کافراً و یصبح مؤمناً و یمسی کافراً فمن ادرک ذلک الزمان فلیتق الله و لیکن فی احلاس بیته.»[۱۴۰] (پیش از آن روز موعود، فتنه‌ی بدی واقع خواهد شد که انسان شب مؤمن است و صبح کافر است و یا در حال ایمان صبح کرده و در حال کفر شب می‌کند. هرکس چنین زمانی را درک کند تقوا پیشه کند و گلیمی از گلیم‌های خانه اش باشد.)
امان از این فتنه! فتنه‌ای که امام معصوم چنین توصیفی می‌کند انسان را دچار وحشت می‌کند و جز توسل به ذات اقدس ائمه هدی جهت شناخت راه حق نمی‌توان کاری کرد توصیف امام به اینکه گلیمی از گلیم‌های خانه ات باش شاید به این منظور باشد که وارد این فتنه‌ها نشوید و فتنه‌ای به پا نکنید همان طوری که وجود مقدس حضرت صادق در حدیث دیگری می‌فرمایند: «اذا کان ذلک فکونوا احلاس بیوتکم حتی یظهر الطاهربن الطاهر المطهر ذوالغیبه الرشید الطریدان الفتنه علی من آثارهها و انهم لا یریدونکم بحاجه الا اتاهم الله بشاغل لامر یعرض لهم»[۱۴۱] (هنگامی که چنین زمانی فرا رسد گلیم خانه‌ی خود باشید تا خداوند ظهور امام غائب غریب را که پاکیزه و پسر پاکیزه است، را فراهم سازد. هرکس فتنه‌ای به پا کند، خودش گرفتار همان فتنه خواهد شد. هر وقت برای هدفی شما را مورد هجوم قرار دهند خداوند برای آنها حادثه‌ای پدید خواهد آورد که سرشان آنجا گرم شود و از شما غافل شوند.)
امر به منکر و نهی از معروف
اذا کثر الجور و الفساد و ظهر المنکر، وامرت امتی به، و نهی عن المعروف و ینکرون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.[۱۴۲]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.