آوریل 22, 2021

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

1 min read
۱

۱۴۹

در جدول ۳-۱۲ نخست میزان تکرار جرم سرقت و سپس میزان رابطه جرم سرقت با اعتیاد و سایر جرایم از سوی سارقین قابل مشاهده می باشد و همانطور که مشاهده می شود حدود تقریباً ۹۶ درصد مرتکب تکرار جرم سرقت شده اند. که می توان نتیجه گرفت که جلوگیری از جرم سرقت می تواند در کاهش وقوع این جرم موثر باشد.
۳-۲-۲- تاثیر اعتیاد بر سرقت
مواد مخدر امروزه به یکی از چالش های بزرگ تمام جوامع انسانی مبدل شده است چرا که تاثیرات مخرب آن در تمام زمینه های زندگی بشری نمود پیدا کرده و تمام حکومت ها و سیاستمدران مبارزه با این بلای خانمان سوز را جزء برنامه ها و اولویت های خود قرار می دهند. مصرف مواد مخدر که قدیمی ترین آن تریاک و امروزه مشتقات دیگری از آن به صورت صنعتی به دست می آید عوارض جسمی و روانی فراوانی بر فرد مصرف کننده داشته و مصرف طولانی آن باعث اعتیاد و وابستگی فرد به این ماده مــــخرب
می گردد[۳۹].
تعریف اعیتاد: اعتیاد زمانی محقق است که انجام فعل و عادت به تکرار آن، جزء نیازهای طبیعی انسان نباشد به طوری که مداومت بر آن سبب بروز مشکلات و ترک عادت، موجب ایجاد عوارضی برای فرد گردد. نوع اعتیاد بستگی به ماده مخدری دارد که فرد از آن اطلاع و آگاهی قلبی داشته و یا به او شناسانده شده است. معتاد فردی است که ماده مخدر را بهترین دارو یا مسکن آرام بخش، شادی آور و انرژی زا برای خود می داند. در پزشکی به جای کلمه اعتیاد کلمه وابستگی به کار می رود و آن حالتی است که شخص از نظر روحی، و جسمی به یک ماده اعتیادآور وابسته می شود. بنابراین اعتیاد یا وابستگی به یک ماده مخدر بر دو گونه است:
۱- اعتیاد جسمی حالتی است که بدن، در اثر استعمال مکرر و مداوم ماده ای اعتیادآور به آن سازش پیدا نموده و عادت کرده است و اگر مصرف نشود واکنش های محرومیت از ماده مخدر بروز می کند. مانند دردهای جسمی یا خماری. در این وابستگی ها فرد از نظر روحی، روانی هم به آن ماده مخدر وابسته است.
۲- اعتیاد روانی حالتی است که شخص صرفاً به طور روانی به ماده ای اعتیاد آور وابسته شده و با مصرف آن به آرامش روحی روانی می رسد و احساس لذت می کند. به گونه ای که در صورت عدم استعمال آن ماده اعتیادآور، تعادل روانی او به هم می خورد و دچار عوارضی مانند پرخاشگری و بی قراری می گردد در این نوع وابستگی فرد از نظر جسمی به ماده اعتیادآور وابسته نیست[۴۰].
از آن جایی که مساله اعتیاد به مواد مخدر سهم عمده ای از عوامل گرایش مجرمین به ارتکاب جرم دارد و در بخش بررسی عوامل سرقت از پرشمارترین علل بیان شده از سوی سارقین برای ارتکاب خود به سرقت بیان شده است، این بخش و واکاوی آن مورد تأکید نگارنده است. اصولاً اعتیاد طی یک فرآیند سه مرحله ای انجام می گیرد:
مرحله اول: تجربه (مرحله پیش اعتیاد)
در این مرحله، شخص از روی حس کنجکاوی و یا اغفال شدن به وسیله دوست یا فامیل برای لذت و تفریح و یا به منظور تسکین درد و درمان بیماری و یا… برای اولین بار دست به تجربه مواد مخدر و یا روان افزا و یا دیگر داروهای اعتیادآور می زند. در این مرحله هنوز اعتیاد اتفاق نیفتاده بلکه مرحله پیش اعتیاد یا تجربه است.
مرحله دوم: استمرار تجربه (مرحله گذر از سلامت به بیماری اعتیاد)
در این مرحله شخص به علت نیاز به تسکین درد و ادامه درمان و یا وسوسه شدن برای تکرار و تجدید حالت های نشئه گی و لذت جویی که در تجربه اول برای او اتفاق افتاده است مجدداً اقدام به تجربه برای بار دوم می کند که در این مرحله ممکن است دوست یا دوستانی هم با او همراه باشند. این تجربه به علت کششی که دارد ممکن است به طور منظم و یا نامنظم تکرار گردد.
مرحله سوم: مرحله بیماری (اعتیاد واقعی)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.