آوریل 23, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۷

1 min read

آمار به دست آمده در خصوص متاهل یا مجرد بودن افراد مورد آزمون حکایت از آن دارد که ۵۶ درصد از آنها متاهل، ۴۰ درصد مجرد و ۴ درصد دارای سابقه ازدواج بوده ولی به دلایلی اکنون مجرد هستند، بنابراین آمار افراد فاقد خانواده شخصی ۴۴ درصد می باشد.
بیان مجرد بودن به عنوان عاملی برای جرم از جمله سرقت بسیار مشکل است ولی قطعاً نداشتن خانواده شخصی می تواند زمینه ساز شرایطی گردد که فرد به سوی نابهنجاری سوق داده شود. ریموند گسن، از مشاهیر جرم شناسی در کتاب جرم شناسی نظری پس از بیان فواید و تاثیرات مثبت تشکیل خانواده شخصی بیان می دارد: «این عامل از ابهام نیست، زیرا باید بدانیم آیا آدمی بر اثر این که متاهل نیست جنایتکار می شود یا فقدان ازدواج و بزهکاری آثار یک علت عمیق تر ناسازگاری اجتماعی است».
نمودار ۱-۱۲ وضعیت تاهل نمونه آماری
۱-۲-۲-۲- سرنوشت و تعداد فرزندان
تعدادی از سارقین متاهل دارای فرزند بوده و با توجه به اینکه اکثر سارقین جوان بوده فرزندان آنان در سن کودکی و نوجوانی قرار دارند که بنظر می رسد این خانواده ها بدلیل محکومیت های قطعی و زندانی شدن والدین به خاطر سرقت، دارای خانواده هایی از هم گسیخته و نابسامانی باشند این باعث محروم شدن فرزندان از محبت و کنترل والدین یا تک سرپرست و یا بی سرپرست شدن فرزندان می گردد که این خود باعث بالا رفتن امکان ارتکاب بزه در فرزندان این خانواده ها می شود. (شاید این فرزندان به تقلید از والدین خود مرتکب سرقت شوند) همچنین سابقه دار شدن والدین این امکان را بوجود می آورد که آینده تحصیلی، شغلی و خانوادگی این فرزندان به مخاطره افتد لذا در این بخش تعداد فرزندان این خانواده ها و همچنین نظر مجرمین در خصوص اینکه ارتکاب جرم از سوی آنها می تواند در سرنوشت فرزندانشان موثر باشد مورد سنجش قرار گرفته است.
نمودار شماره ۱-۱۳ تعداد فرزندان در خانواده شخصی
با توجه به نتیجه به دسته آمده که در نمودار ۱- ۱۳ نشان داده شده می تواند گفت که ۴۸ درصد نمونه آماری دارای فرزند هستند که این خود تعداد قابل توجهی است. هرچند که تعداد فرزندان نسبت به خانواده اصلی متهمین کمتر است اما همین تعداد هم می تواند جزء سارقین یا مجرمین آینده باشند که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
نمودار ۱-۱۴ تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین
تمام افرادی که متاهل بودن و دارای فرزند، همگی اظهار داشتند که سرقت یا سوابق سرقت آنها در سرنوشت و آینده فرزندانش تاثیر دارد یا خواهد داشت که این یک حقیقت تلخی است که خود سارقین به آن معترف هستند و همانطور که گفته شد باید در کنار سایر عوامل به آن توجه نمود و برای آن تدبیری اندیشید. این موضوع در نمودار شماره ۱- ۱۴ نشان داده شده است.
۱-۲-۳-۳- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده
با توجه به آنچه در مباحث قبلی در خصوص تحصیلات بیان نمودیم در این بخش میزان تحصیلات در همسر مجرمین در نمودار شماره ۱- ۱۵ نشان داده می شود. همان طور که مشاهده می شود حدود ۶۳ درصد از همسران مجرمین بیسواد یا تحصیلات در حد زیر دیپلم دارند.
نمودار ۱-۱۵ میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت
همان طور که در نمودار ۱- ۱۵ نشان داده شده از همسر متهمین ۱۱ درصد بیسواد و ۱۹ درصد دارای سواد خواندن و نوشتن و ۳۳ درصد تحصیلات زیر دیپلم دارند و این نشان می دهد که تحصیلات همسر مجرمین نیز همانند خود و خانواده مجرمین از وضعیت آنچنان خوبی برخوردار نمی باشد.
در سوالی دیگر از پرسشنامه وضعیت ارتباط سارقین با اعضاء خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. که در نمودار۱ – ۱۶ این وضعیت ترسیم شده است.
نمودار ۱- ۱۶ میزان ارتباط با اعضاء خانواده
همان طور که مشاهده می شود ۱۳ مورد یعنی ۲۷ درصد مجرمین سرقت که متاهل بوده اند از ارتباط خوبی با همسران خود برخوردار نیستند و این امر باعث می شود سـعادت و حلاوت زندگی که یکی از قوی ترین عوامل بازدارنده جنائی محسوب می شود و از بروز بسیاری از انحرافات و جرائم جلوگــیری می کند از بین برود و این نوع ارتباط است که باعث جدائی و از بین رفتن کانون گرم خانواده خواهد شد.
۱-۲-۳- طلاق و علت آن
اهمیت خانواده به عنوان یکی از محیط های اجتماعی شخصی و نقش کلیدی آن در ساختن شخصیت فرد و ایجاد ثبات در شخصیت وی در بخش های پیشین بیان شد از جایی که تصمیم والدین جهت طلاق و جدایی از همدیگر، ناشی از اختلافات اساسی و ریشه دار بین آنهاست و ممکن است این اختلافات در دراز مدت و قبل از جدایی باعث محیط خانوادگی متشنج شود، لذا تاثیر طلاق را بر ایجاد عدم ثبات در شخصیت فرد باید قبل از طلاق جستجو کرد.
در واقع ناسازگاری والدین آثار شومی در روان فرزندان باقی گذاشته و نتیجه این عدم آرامش روانی بی علاقگی به تحصیل و کار را ناشی می شود، تا جایی که این ناراحتی ها بعداً در سنین بلوغ و بزرگسالی به صورت عصیان، پرخاشگری، سرکشی از مقررات و قوانین اجتماعی، یا بی تفاوتی و انزوا و گوشه نشینی ظاهر و منتهی به ارتکاب جرایم مختلف می گردد. (دانش ۱۳۶۸، ۲۳۰)
بعد از جدایی نیز خلاء ایجاد شده غیبت هر یک از والدین باعث ایجاد حالت های عصبی و ناسازگاری و عدم انطباق اجتماعی گردیده حتی در پسران باعث ترجیح کوچه بر محیط از هم پاشیده خانواده می گردد که این خود سرآغاز ارتکاب جرایم و حتی قبول عضویت در باندهای مجرمانه است.
لذا در خانواده اصلی و شخصی سارقین وضعیت طلاق مورد سنجش قرار گرفت که در خانواده اصلی (پدری) ۸ درصد طلاق و در خانواده شخصی ۴۷ درصد طلاق از سوی سارقین مشاهده شد، طلاق در خانوده پدری زمینه های مساعد از نظر انحراف را در کودکان ایجاد می کند و طلاق در خانواده شخصی موجب پریشانی مرد و زن و جذب شدن به محیط های خارج از منزل می گردد. بسیاری از اینگونه افراد در چنین موقعیتی در دام اعتیاد گرفتار می شوند. (قربان حسینی ۱۳۷۱، ۲۶۱)
از یکصد سارق مورد پژوهش ۸ مورد طلاق را در خانواده اصلی تجربه نموده و از میان علل مطرح شده سه مورد اعتیاد والدین، یک مورد انحراف اخلاقی و چهار مورد سایر علل بیان نموده اند. آنچه بیشتر مورد نظر ماست میزان تاثیر طلاق والدین در گرایش فرد به جرم می باشد که در این خصوص از ۸ مورد ۵ مورد تاثیر زیاد آن را بیان و فقط ۳ مورد بیان داشته اند که طلاق تاثیری کمی در گرایش به جرم داشته است. میزان طلاق در خانواده اصلی و شخصی در نمودارهای ۱-۱۷ و ۱- ۱۸ نشان داده شده است.
نمودار ۱-۱۷ وضعیت طلاق در خانواده اصلی
نمودار ۱- ۱۸ وضعیت طلاق در خانواده شخصی
همان طور که مشاهده می شود میزان طلاق در خانواده های شخصی بسیار بالاتر از خانواده اصلی است (تقریباً شش برابر) و این نشان دهنده افزایش طلاق در نسل جدید است. که اگر بتوان طلاق را در ارتکاب جرم سرقت موثر دانست خود یکی از عوامل قابل توجه در کنار سایر عوامل می تواند باشد. در خانواده شخصی از ۵۶ سارق متاهل ۲۶ مورد طلاق را تجربه نموده اند که علل آن در نمودار ۱- ۱۹ نشان داده شده است.
نمودار ۱-۱۹ علل طلاق در خانواده شخصی
همان طور که در نمودار ۱- ۱۹ مشاهده می شود از ۲۶ مورد طلاق در خانواده شخصی ۱۱ مورد آن به علت اعتیاد بود که این مقدار ۴۲ درصد از کل علت های طلاق را شامل می شود که خود مقدار قابل توجهی است. یعنی ۴۲ درصد طلاق ها به علت اعتیاد صورت گرفته، همچنین ۸ مورد طلاق به علت ارتکاب جرم از جمله سرقت بوده که ۳۰ درصد طلاق ها را شامل می شود و ۲۸ درصد علل دیگری داشته است.
.
.
فصل دوم
وضعیت اجتماعی و اقتصادی
با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی و اقتصادی بر جرم در این بخش به سنجش میزان تاثیر این دو دسته از عوامل بر جرم سرقت در نمونه آماری مورد نظر می پردازیم.
۲-۱- وضعیت اجتماعی
با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی به ویژه استفاده از روشهای تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی بوجود آمده است. امروزه علم خاصّی بنام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی هایش بر ویژگی های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد منحرف و بزهکار متمرکز می باشد، بوجود آمده که به علت اهمیّت فوق العاده اش در اکثر دانشکده های حقوق دنیا تدریس می گردد. این توجّه و جهت گیری، جامعه شناسی کیفری را به صورت جرم شناسی اجتماعی تجلّی می دهد. در این بخش موقعیت و چگونگی مسکن – نقش مذهب، دوستان و رسانه – تابعیت و مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱-۱- موقعیت و وضعیت محل سکونت
در این بخش وضعیت محل سکونت سارقین از نظر شخصی یا اجاره ای بودن، همـــچنین موقعیت
شهری محل سکونت آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از شاخه های محیط اجتماعی شخصی در جرم شناسی خُرد، محیط اجتناب ناپذیر است. محیط اجتناب ناپذیر محیطی است که در آن فرد نمی تواند زندگی نکند، بدواً بر اثر واقعه ولادت او سپس بر اثر واقعه اطرافیان نزدیک او، یکی از جنبه های محیط اجتناب ناپذیر «مسکن و همسایگی» است. (گسن ۱۳۸۸، ۱۸۳)
موقعیت شهری محل سکونت می تواند جزء زمینه های بزهکاری در شکل گیری شخصیت مجرم باشد و تاثیر محل زندگی فرد در ساخت شخصیت وی بر کسی پوشیده نیست. زیرا هر فردی فعالیت های زیستی اولیه خود را از خانه یا محل سکونت آغاز و موجودیت خود را واقعیت می بخشد. وضعیت و موقعیت محل سکونت به هر نحوی که باشد در تعادل روانی و نوع شخصیت افراد موثر است.
در واقع افراد با انتخاب محل سکونت خویش، موقعیت اجتماعی و کانون خانوادگی خود را حفظ می نماید. موقعیت منزل یا محل سکونت سارقین مورد پژوهش از نظر فقیرنشین، ثروتمند نشین و معمولی مورد پرسش قرار گرفته که آمار آن در نمودار شماره ۲- ۲۰ نشان داده می شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.