آوریل 23, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۵

1 min read

جدول ۱-۶ وضعیت تحصیلات مجرمین

عنوان باسواد بیسواد جمع کل
فراوانی ۱۷۹ ۲۱ ۲۰۰
درصد ۵/۸۹ % ۵/۱۰ % ۱۰۰ %

۱-۲- وضعیت خانوادگی
خانواده شخص را در طول زندگی می توان به خانواده اصلی (پدری) و خانواده شخصی تقسیم نموده که هر کدام وضعیت و اثر خاص به خود را دارد.
۱-۲-۱- خانواده اصلی (پدری)
خانواده اصلی نقش اساسی در شگل گیری شخصیت بزهکار ایفا می کند. پژوهشهای متعدد ثابــــت
کرده اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود، در غالب موارد و پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. نفوذ خانواده اصلی در شکل گیری شخصیت کودک بزهکار به دو نحو مختلف مستقیم یا غیر مستقیم صورت می گیرد.
نفوذ مستقیم از میان تمام نفوذهای خارجی که گرایش به تقلید را در کودک تجریه می کند، نفوذ کانون خانوادگی زیادتر و قوی تر از همه است. همچنین خانواده هنگامی که والدین بزهکار یا فاقد اخلاق هستند تاثیری جرم زا و مستقیم روی اطفال اعمال می کند. به نحوی دقیق تر، به نظر می رسد که این نفوذ اصولاً از دو منبع ناشی می شود: یکی یادگیری خشونت در خلال خشونت های داخل خانواده و دیگری اکتساب از راه تقلید بزهکار از سبک زندگی والدین یا یکی از آن دو پدیده را با این نظر تبیین می کنند که به دلیل عدم تطابق بین قانون اخلاقی که به طفل تعلیم داده شده و ارزشهای حمایت شده حقوق کیفری، تعارضی ایجاد می شود که انطباق با جامعه را مختل می سازد و در مورد بروز بحران به وسیله فرد تربیت شده در چنین شرایطی، قاعده رفتار محیط ابتدایی گرایش به تحمیل خود بر قاعده اخلاقی دارد که قانون کیفری برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است[۳۳].
نفوذ غیرمستقیم، تعداد بزهکارانی که شکل گیری ضد اجتماعی مشخصی در خانواده اصلی خـود یافته اند اندک است. در بیشتر موارد نفوذ جرم زدایی خانواده اصلی به نحوی غیر مستقیم بر کودک اعمال می شود در واقع در کانون خانوادگی است که در سالهای نخست زندگی ساختار شخصیت کودک شـکل می گیرد و والدین نقش اساسی به خصوص در شکل گیری وجدان اخلاقی («فراخود یا من برتر» روان کاوی) و رشد استعدادهای عاطفی کودک ایفا می کنند. (گسن ۱۳۸۸، ۱۸۴)
از آنجا می فهمیم که محیط خانوادگی اگر اخلاقاً سالم باشد مع ذلک می تواند تاثیر قاطعی در شکل گیری شخصیت نوجوان بزهکار داشته باشد آن در صورتی است که خانواده حداقل محّبت و تربیت لازم برای اجتماعی شدن بهنجار را به کودک ندهد.
خلاصه خانواده می تواند در فرضهای زیر موجبات بدبختی کودک را فراهم سازد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. رها کردن کودک از زمان ولادت و عدم مراقبتهای مستمر (از آنجا اهمـیت فرزند خواندگی به مشابه

یک نهاد پیشگیری از بزهکاری آشکار می شود)؛

  1. جدایی مادر از کودک بر اثر قوه قهریه؛
  2. غیبت پدر در زمانی که قدرت او باید قدرت مادر را تعدیل کند؛
  3. نفاق بین والدین که به حد وخامت گراییده باشد؛
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.