آوریل 22, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت ‌های مرتبط با بازار و …

2 min read

 • Srivastava, R. K., Shervani, T. A., & Fahey, L. (1999). Marketing, business processes, and shareholder value: An organizationally embedded view of marketing activities and the discipline of marketing. Journal of Marketing, 63, 168–۱۷۹ (special issue).
 • Takala, T., Uusitalo, O. (1996) “An Alternative View of Relationship Marketing: a Framework for Ethical Analysis” European Journal of Marketing, Vol. 30, No.2, pp.45-60.
 • Tsiros, M., Mittal, V., & Ross, T. W., Jr. (2004). The role of attributions in customer satisfaction: A reexamination. Journal of Consumer Research, 31(2), 476–۴۸۳٫
 • UsmanAhmed, Muhammad., MuratKristal, Mehmet., & Mark, Pagell (2014). Impact of operational and marketing capabilities on firm performance: Evidence from economic growth anddown turns. Int. J.Production Economics ۱۵۴(۲۰۱۴) ۵۹–۷۱٫
 • Verona, G. (1999). A resource-based view of product development. Academy of Management Review, 24(1), 132–۱۴۲٫
 • Vorhies, D.W., &Morgan, N. (2005). Benchmarkingmarketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–۹۴٫
 • Xiaoyu wang, Zhenquan sha, Kenneth kwong (2008). “Effects of Brand Image and Manufacture-3PL Relationship on 3PL Satisfaction: A Theoretical Framework”, IEEE Xplore.
 • Wagner, J. A. (1994). Participation’s Effect on Performance and Satisfaction, A Reconsideration of Research Evidence. Academy of Management Review, Vol. 19, No. 2, P. 312.
 • Webster Jr F.E.; “The rediscovery of the marketing concept”; Journal of Marketing, No. 29, 1988.
 • Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy. Journal of Strategic Marketing, 11(1), 15–۳۵٫
 • Weitz, B. A., & Jap, S. D. (1995). Relationship marketing and distribution channels. Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 305–۳۲۰٫
 • Yen-Chun Chen, Po-chien Li, Todd J. Arnold. (2013). Effects of collaborative communication on the development of market-relating capabilities and relational performance metrics in industrial markets. Journal of Industrial Marketing Management, ۴۲ (۲۰۱۳), ۱۱۸۱-۱۱۹۱٫
 • Zikmund, W. G., Mcleod, R. J., & Gibert, F. W. (2003). Customer relationship management. New York: John Wiley & Son
 • ضمایم و پیوست
  الف) پرسشنامه پژوهش
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
  بسمه‌تعالی
  پاسخگوی محترم
  به استحضار می‌رساند، پرسشنامه حاضر به‌منظور تکمیل پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین‌الملل جهت «بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت‌های مرتبط با بازار و معیارهای عملکرد روابط» در دانشگاه تبریز ، طراحی شده است. از شما، خواهشمند است که با مطالعه و پاسخگویی دقیق به هر یک از پرسش‌ها، امکان مطالعه علمی این موضوع را فراهم نمایید. داده‌ها صرفاً جهت اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و پاسخ‌ها محرمانه تلقی می‌شوند. پیشاپیش از همکاری شما بی‌نهایت سپاسگزاریم.
  هانیه نصیری
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  • بخش اول

  لطفاً گزاره‌های زیر را تکمیل فرمایید.

  1. جنسیت: زن مرد
  2. وضعیت تأهل: مجرد متأهل
  3. سن: کمتر از ۳۰ سال ۴۰-۳۱ سال ۵۰-۴۱ سال بالاتر از ۵۰ سال

  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.