آوریل 19, 2021

اهداف آموزش مهارت­های زندگی:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

1 min read
اهداف آموزش مهارت­های زندگی مجموعه مهارت­های زندگی یک رویکرد متمرکز بر فرد است که هدفش...

اهداف آموزش مهارت­های زندگی

مجموعه مهارت­های زندگی یک رویکرد متمرکز بر فرد است که هدفش کمک به افراد جهت رشد مهارت­های خود کمک­دهی می­باشد. مجموعه مهارت­های زندگی فرض می­کند که همه افراد توانایی­ها و ضعف­هایی در مهارت­های زندگی دارند. احساسات، تفکر و اعمال نامؤثر به ناتوانایی و ضعف در مهارت­های زندگی مربوط می­شود. اهداف مهارت­های زندگی، کمک به افراد جهت کمک به خودشان است. بدین معنا که افراد، برخی مهارت­های جدید را برای زندگی به دست آورند و نسبت به زندگی­شان احساس تعهد و مسئولیت­پذیری داشته باشند(آقاجانی، 1381). هدف اصلی آموزش مهارت­های زندگی در واقع افزایش توانایی روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از شکل­گیری رفتارهای آسیب­رسان و ارتقاء سطح بهداشت روانی است.

سایر اهداف آموزش مهارت­های زندگی عبارتند از:

 • تسهیل و تقویت مهارت­های روانی اجتماعی به شیوه متناسب با فرهنگ و سطح رشدی افراد
 • افزایش ظرفیت روان­شناختی افراد
 • ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی
 • ترویج حقوق بشر
 • ارتقاء رفتار مسئولانه
 • افزایش اعتماد به نفس
 • ترویج برابری انسان­ها
 • پیشگیری از تبعیض و بهره­کشی
 • ایجاد روابط بین­فردی مناسب و مؤثر
 • پذیرش مسئولیت­های اجتماعی
 • پیشگیری از مشکلات اجتماعی و بهداشتی(باقری یزدی، 1384: 39).

 

 

2-1-2 –3- ابعاد مهارت­های زندگی

سازمان بهداشت جهانی(2004)، ده مهارت زندگی را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می­کند.

الف) مهارت­های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری

این مهارت­ها شامل همه­ی آن چیزهایی است که با توانایی­های جمع­آوری اطلاعات، ارزیابی آن­ها و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطلاعات بر اعمال خود فرد و دیگران مرتبط می­باشد. در این گروه از مهارت­ها فرد می­آموزد که چگونه تأثیر ارزش­های خودش و دیگران را بر راه­حل­های انتخابی خویش تحلیل کند(فلاح زاده، 1388).

ب) مهارت­های بین فردی و ارتباطی

گروه دوم مهارت­ها، آن­هایی هستند که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال، و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهارت­های مذاکره، امتناع و رد کردن درخواست دیگران، و مهارت رفتار جرأت­مندانه نیز جای می­گیرند. مهارت­هایی که به فرد کمک می­کند تا تعارضات بین فردی را حل کند نیز در دسته مهارت­های بین فردی است. همدلی، توانایی گوش دادن و درک نیازهای دیگران نیز بخشی از این دسته مهارت­ها هستند. کار گروهی، توانایی همکاری با دیگران و توانایی احترام گذاشتن به دیگران هم در این دسته جای می­گیرند. به این ترتیب این گروه از مهارت­ها به مقبولیت اجتماعی کمک کرده و پایه­های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا می­گذارند(همان منبع: 46).

 

ج) مهارت­های مقابله­ای و مدیریت فردی

این مهارت­ها هسته­ی کنترل درونی را غنی می­سازد و به این ترتیب فرد می­آموزد که می­تواند بر اطراف خویش اثر بگذارد و تغییری ایجاد کند. عزت­نفس، خودآگاهی، مهارت­های ارزشیابی خویشتن و توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعه مهارت­های مدیریت خویشتن هستند. خشم، سوگ و اضطراب همگی باید مدیریت شده و فرد باید یاد بگیرد که چگونه با سوگ، فقدان یا ضربه­های روحی مقابله نماید. مدیریت استرس، مدیریت زمان، روش­های تفکر مثبت و آرام سازی بخشی از این گروه مهارت­های زندگی هستند(فتی و موتابی. ب، 1385: 11).

یونیسف(2004)، همچنین مهارت­های زندگی را در چندین سطح دسته بندی می­کند.

سطح اول: مهارت­های پایه­ای و اساسی روان­شناختی و اجتماعی هستند. این مهارت­ها به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش­های اجتماعی می­باشند نظیر خودآگاهی و همدلی.

سطح دوم: مهارت­هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می­گیرند نظیر مذاکره، رفتارجرأت­مندانه و حل تعارض.

سطح سوم: مهارت­های زندگی کاربردی هستند نظیر مبارزه با نقش­های جنسیتی سنتی یا امتناع از سوء مصرف مواد.

سازمان بهداشت جهانی در برنامه­های مهارت­های زندگی که در سال 1993 معرفی نمود ده مهارت را به عنوان مهارت­های زندگی اصلی معرفی نمود. این مهارت­ها عبارتند از:

مهارت تصمیم­گیری[1]

مهارت حل مسأله[2]

مهارت تفکر خلاق[3]

مهارت تفکر نقادانه[4]

مهارت توانایی برقراری ارتباط مؤثر[5]

مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی[6]

مهارت خود آگاهی[7]

مهارت همدلی[8]

مهارت مقابله با هیجان[9]

مهارت مقابله با استرس[10]( فلاح زاده، 1388).

[1]  -Decision making

[2]–  Problem Solving

[3] – Creative thinking

[4] – Critical thinking

[5] – Communication effectively

[6] – Interpersonal relation

[7]  -Self awareness

[8]  -Empathy

[9]  -Handling emotion

[10]  -Stress managment skill

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.