آوریل 23, 2021

سايت مقالات فارسی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر اصفهان- …

1 min read

 • جایگاه و نقش موثر کنونی چین در عرصه های منطقه ای و بین المللی به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی آن.
 • تنوع و گستردگی قومی، مذهبی و فرهنگی موجود در چین.
 • تاثیرات شگرف ناشی از رشد و توسعه اقتصادی که منجر به نوعی نگرش غالب اقتصادی و رویکرد به تجارت فرهنگی در آن کشور شده است.
 • فضای علمی و آکادمیک حاکم بر بخشهای مختلف از جمله صنعت گردشگری.
 • وجود بیش از دو هزار سال روابط و مناسبات دوستانه تاریخی و فرهنگی بین مردم دو کشور و برخورداری از روابط مطلوب سیاسی و اقتصادی میان دو کشور.
 • از طرف دیگر ایران و چین وارث دو تمدن مهم آسیایی و بشری هستند و هر یک مدت طولانی، بخش وسیعی از آسیا را تحت سیطره داشتهاند.
 • ایران کشوری است با جاذبههای گردشگری فراوان.
 • ایران کشوری است چهارفصل با آب وهوای بسیار خوب در هر چهار فصل.
 • به طور کلی ایران دارای تاریخ و فرهنگ بسیار غنی است.
 • پروفایل بازاریابی ایران دارای حیات وحش و بازاریابی و چشم اندازهای خوش منظر است.
 • زمان صرف شده جهت سفر به ایران برای بیشتر چینی ها کوتاهتر یا برابر سفر به آمریکا و اروپا است.
 • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 • در قبل از انقلاب شکوهمند، ایران به خاطر میراث غنی، گردشگران بیشمار چینی را پذیرا بوده است.
 • انتظار می رود ایران بتواند کیفیت خدمات خود را تا حد مورد انتظار افزایش دهد.
 • بنابراین، باتوجه به این مولفهها کشور ایران مقصد بالقوهای برای گردشگران چینی در حوزه گردشگری بین المللی می باشد.
  آمارها نشان می‌دهد اروپا در سال ۲۰۱۲ با جذب ۵۳۵ میلیون گردشگر بیشترین آمار ورود گردشگر را به خود اختصاص داد اما در حوزه گردشگر خروجی کمتر از سایر مناطق عمل کرد. آسیا و اقیانوسیه نیز با ۷درصد رشد، بیشترین رکورد را برای خود به ثبت رسانید، همچنین منطقه آفریقا ۶درصد، آمریکا ۵درصد و اروپا ۳درصد رشد داشته اند. و در این سال نیز منطقه خاورمیانه با -۵درصد، موفقیت و رشدی در جذب گردشگران بین المللی نداشته اند (UNWTO, 2013).
  در رتبه بندی ده کشور اول در هر حوزهای نام کشور چین، توجه اکثریت کشورها را به خود جلب کرده است. این کشور در سالهای اخیر، چه در جذب و چه در ارسال گردشگران بین المللی نقش آفرینی و رکورد بسیار خوبی را به ثبت رسانده است.
  در سال ۲۰۱۲، تعداد جهانگردان چینی به ۸۳ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۰۰ نفر رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۸٫۴۱ افزایش یافته است. به این ترتیب، چین از این لحاظ از آلمان و آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ ترین کشور جهانگردی در جهان تبدیل شده است. به دنبال بالا رفتن سطح زندگی و افزایش توانایی مصرف مردم چین، میزان مصرف جهانگردان چینی در خارج از کشور در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید. این امر به توسعه صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشورها و مناطق مقصد چینیها بسیار کمک کرده است. در سال ۲۰۱۲ تعداد کشورهای مقصد گردشگری چین به ۱۱۴ کشور رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی ۳ مقصد افزایش یافته است. افزایش باثبات مقاصد گردشگری و گردشگران چینی باعث شده که چینیها بیشتر به کیفیت گردشگری خود توجه کنند. کشورهای مقصد نیز تدابیری برای بهبود خدمات به گردشگران چینی در پیش گرفتهاند. بسیاری از کشورها با توجه زیاد به بازار چین و همچنین برای جلب گردشگران چینی، سیاستهای با اولویت را در پیش گرفته و در صدور ویزا برای چینیها تسهیلاتی فراهم کردهاند. چرا که با توجه به جمعیت زیاد، توسعه سریع اقتصادی و افزایش درآمد مردم، چینیهای بیشتری به کیفیت بالاتر زندگی خود اهمیت دادهاند. گردشگری چینیها در کشورهای دیگر برای تحریک اقتصادی و صنعت گردشگری آنها نقشی شایسته داشته است.
  چین به عنوان پرجمعیتترین کشور جهان که تعداد ساکنان آن به بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر میرسد نیروی بالقوهای در جهانگردی دارد. پیش بینی میشود ظرف ۵ سال آینده، تعداد جهانگردان چینی از ۴۰۰ میلیون نفر فراتر میرود که فرصتهای زیاد برای توسعه آسیا و جهان فراهم میکند. به معنای آن است که مصرف چینیها برای کشورهای دیگر به ۱۰ تریلیارد دلار میرسد.
  بر اساس گزارش سالانه توسعه جهانگردی چین، در سال ۲۰۱۳ تعداد جهانگردان چینی به ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میرسد که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد. همچنین مصرف گردشگران چینی در خارج از کشور در سال جاری به ۱۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسد که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد (www.persian.cri.cn, 2013).
  بیش از هر زمان دیگری تعداد مقصدهایی که خود را آماده پذیرایی از گردشگران میکنند در حال افزایش و گسترش میباشد. این رخداد به عنوان یک محرک کلیدی در جهت فرایندهای اجتماعی_ اقتصادی به منظور افزایش درآمد صادراتی، ایجاد اشتغال و کسب و کارهای اقتصادی و توسعه و بهبود زیرساختها قلمداد گردد. این آمار و ارقام همگی گویای سرعت رو به رشد گردشگری و اثرات مثبت اقتصادی آن است که از خود در جوامع بجای میگذارد.
  مطالعات متعدد نشان میدهد که بررسی و مقایسه انتظارات گردشگران در مرحله قبل و بعد از سفر و میزان رضایتمندی آنها از مقصد بسیار حائز اهمیت است. همچنین اولین مرحله در ارائه خدمات باکیفیت، فهمیدن و درک انتظارات آنهاست. در حال حاضر نیز تحقیقات و مطالعات خاصی، در مورد گردشگران چینی انجام نشده است.
  چین یک بازار متنوع و متمایز است. بنابراین، بدست آوردن اطلاعات کافی درمورد رفتار گردشگران چینی، میتواند مبنایی برای گسترش برنامههای استراتژیک بازاریابی و اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در این بخش باشد. از این رو رمز موفقیت در بدست آوردن بازار گردشگران چینی، بررسی انتظارات و اولویتهای واقعی در مرحله قبل و بعد از سفر و میزان رضایتمندی آنها از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است. همچنین باتوجه به چشم انداز گردشگری ایران در افق ۱۴۰۴، شناخت و فهمیدن انتظارات و میزان رضایت گردشگران در جهت ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری بین المللی ضروری است.
  البته این مطالعه، نه تنها تاکیدی بر اهمیت انتظارات و میزان رضایتمندی، در ارائه بهترین خدمات است، بلکه تحقیقات بیشتر را نیز یک نیاز اساسی برای پیشرفت نظری و تجربی میداند. انتظار میرود که از این مطالعه در مدیریت بازار چین استفاده وسیعتری شود و به عنوان یک پیشنهاد برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری اصفهان، شرکتها و آژانسهای خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان و هتلداران باشد.
  گزاره های تحقیق
  ۱-۳-۱- پرسش های اصلی
  انتظارات گردشگران چینی قبل از سفر به شهر اصفهان چگونه بوده است؟
  میزان رضایت گردشگران چینی بعد از سفر به شهر اصفهان چگونه بوده است؟
  آیا بین انتظارات و میزان رضایتمندی گردشگران چینی بعد از سفر به اصفهان تفاوتی وجود دارد؟
  ۱-۳-۲- پرسش های فرعی

  1. چه میزان از انتظارات گردشگران چینی از ابعاد مختلف محقق شده است؟
  2. تصویر ذهنی گردشگران چینی از شهر اصفهان چگونه است؟
  3. آیا انتظارات گردشگران چینی از بعد کیفیت خدمات برآورده شده است؟
  4. آیا هزینه های سفر به اصفهان متناسب با انتظارات گردشگران چینی است؟
  5. انتظارات گردشگران چینی از بعد فرهنگی اجتماعی در چه سطحی است و تا چه اندازهای برآورده شده است؟
  6. آیا انتظارات گردشگران چینی از بعد زیرساختار و دسترسی برآورده شده است؟
  7. جاذبههای گردشگری اصفهان تا چه حد میتواند گردشگران چینی را به خود جذب کند؟
  8. آیا شهر اصفهان برای تعطیلات خانوادگی گردشگران چینی مناسب است؟
  9. آیا گردشگران چینی دیگران را تشویق به سفر به اصفهان میکنند؟
  10. آیا گردشگران چینی دوباره به اصفهان سفر می کنند؟
  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.