آوریل 18, 2021

اصالت شریعت:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

اصالت شریعت قرآن کریم راه حصول معنویت و و صول به قرب و لقا ء...

اصالت شریعت

قرآن کریم راه حصول معنویت و و صول به قرب و لقا ء حضرت حق را همانا در “شریعت گرایی” معرفی کرده است . شریعت به معنای عام کلمه مجموعه عقاید ، اخلاق و احکام الهی است یعنی اسلام در تمامی تعالیم و آموزه های خویش اعم از جهان بینی یا ایدئولوژی و شریعت به معنای خاص یعنی مجموعه بایدها و نبایدها ی شرعی و فقهی که البته “معنویت قرآنی” جداشده و بریده از عقاید ، اخلاق و احکام نیست که آیه  : ”   ما اَتیکُم الرَّسول فَخُذو … و ما نَهاکُم عَنه فانَتهوا ” هرگاه با آیه : ” یا ایُّها الذینَ آمنوا استَجیبو لله و لِرسول اذا دَعاکُم لِما یُحییکُم ” ترکیب شوند معنای اصالت شریعت در معنویت کاملا روشن خواهد شد زیرا معنویت منهای خدا ، وحی، نبوت و رسالت، امامت و ولایت هرگز معنای اصیل و کاملی نخواهد داشت و در حقیقت معنویت  راستین نیست ، معنویت پیش برنده و بازدارنده نخواهد بود   و علامه طباطبایی (ره) نیز ” لام ” در ” لما یحییکم”  را به معنای ” الی ” گرفته و نوشته اند : ” و این تعبیر در استعمالات عرب زیاد است و آن چیزی که رسول  مردم را به آن دعوت می کند ” دین حق ” است و دین حق همان” اسلام ” است که قرآن کریم آن را به پیروی فطرت و پذیرفتن آن به علم نافع و عمل صالح تفسیر کرده است ” به همین دلیل معنویت ِ اسلامی انسان مرده را زنده می کند و در دل حیات طبیعی اش حیات طیبه به او می بخشد و “معنویت ” حیات حیوانی اش را به  حیات عقلانی و روحانی تبدیل می کند و رنگ ابدیت و جاودانی  به همه فعالیت هایش می زند   تا نور ایمان به خدا و عمل صالح او را نورانی کرده و در میان خلق با نور معنویت خدایی زندگی کرده و الگوی علمی و عملی دیگران قرار گیرد: ” او مَن کانَ میتا فَاحیَیناهُ و جَعَلنا لَهُ نوراً یَمشی بهِ فِی النّاس …” و استاد شهید مطهری نیز بر “ضرورت دین ” در زندگی انسان و “اصالت دین ”  در تامین سعادت حقیقی اعم از سعادت فردی و اجتماعی و مادی و معنوی تاکید ورزیده اند (مطهری، جلد 24، ص 258).

ب) مولفه های معنویت گرایی در قرآن

ازجمله موضوعات بسیار مهم و حیاتی در موضوع  “معنویت گرایی”  مولفه های آن است که بر مبانی یاد شده استوار گشته است و این مولفه ها خود معیار های سنجش و ارزیابی هر نوع معنویت گرایی صادق و کاذب و دینی و غیر دینی خواهند بود   تا انسان بیابد که کدام معنویت کارآمد، پویا ، زندگی ساز، سرور زا و سعادت آفرین و کمال بخش است و کدام معنویت دروغین و ویرانگر و تخدیر کننده است زیرا در دنیای مدرن معنویت های گوناگونی عرضه شده است تا به نام معنویت مدرن برای انسان مدرن، معنویت سکولار و لیبرال برای انسان های عصر جدبد خلاء های روحی و فقر معنوی و بحران های شخصیتی انسان معاصر را حل و فصل نماید و به همین دلیل جنبش های نوپدید ، معنا گراهای جدید ، عرفان های مدرنیستی به راه افتاد تا بحران انسان معاصر که به تعبیر استاد شهید مطهری ” خود بحران ماهیت معنوی ندارد ولی ریشه اش امر معنوی است”  را علاج  و درمان نمایند و به همین دلیل شناخت مولفه ها و شاخص های معنویت گرایی از رهگذر آیات قرآن موافق وحی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و در این نوشته ها به برخی از آنها اشاره می کنیم :

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.